Přehled platných právních předpisů ES zařazovaných do Společné organizace trhu s banány k 1.5.2003

Skupina platných právních předpisů, zařazovaných do Společné organizace trhu s banány, zahrnovala k 1.5.2003 33 právních předpisů a 38 novel těchto předpisů. Ze 33 platných právních předpisů byly 3 nařízení Rady, 28 nařízení Komise a 2 rozhodnutí Komise. Tento přehled platných právních předpisů ES vychází z upraveného anglického textu Eur-Lex.

31993R0404
Nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány.
OJ L 047, 25.2.1993, s.1.
Novely:
31993R3518 (OJ L 320, 22.12.1993, s.15),
31994R3290 (OJ L 349, 31.12.1994, s.105),
31998R1637 (OJ L 210, 28.7.1998, s.28),
31999R1257 (OJ L 160, 26.6.1999, s.80),
32001R0216 (OJ L 031, 2.2.2001, s.2),
32001R2587 (OJ L 345, 29.12.2001, s.13).
Prováděcí předpisy:
31993R1662 (OJ L 158, 30.6.1993, s.16),
31993R1858 (OJ L 170, 13.7.1993, s.5),
31994R0919 ( OJ L 106, 27.4.1994, s.6),
32001R0896 (OJ L 126, 8.5.2001, s.6).

31993R1662
Nařízení Komise (EHS) č. 1662/93 ze dne 29. června 1993, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93 týkající se podmínek pro uplatňování ochranných opatření v sektoru banánů.
OJ L 158, 30.6.1993, s.16.

31993R1858
Nařízení Komise (EHS) č. 1858/93 ze dne 9. července 1993, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93 týkající se podpůrného programu kompenzace ztrát příjmu z prodeje v sektoru banánů.
OJ L 170, 13.7.1993, s.5.
Novely:
31994R0705 (OJ L 085, 30.3.1994, s.7),
31995R0796 (OJ L 080, 8.4.1995, s.17),
31997R0898 (OJ L 128, 21.5.1997, s.12),
31998R1007 (OJ L 145, 15.5.1998, s.4),
31999R1062 (OJ L 129, 22.5.1999, s.24),
31999R1063 (OJ L 129, 22.5.1999, s.25),
31999R1467 (OJ L 170, 6.7.1999, s.7),
32000R1157 (OJ L 130, 31.5.2000, s.26),
32001R0471 (OJ L 067, 9.3.2001, s.52),
32001R1195 (OJ L 162, 19.6.2001, s.13),
32002R0932 (OJ L 144, 1.6.2002, s.20),
32003R0908 (OJ L 128, 24.5.2003, s.5).

31994R0919
Nařízení Komise (ES) č. 919/94 ze dne 26. dubna 1994, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93 týkající se organizací producentů banánů.
OJ L 106, 27. 4. 1994, s.6.
Novely:
31999R0630 (OJ L 080, 25.3.1999, s.8),
32002R1042 (OJ L 157, 15.6.2002, s.43).

31994R1708
Nařízení Komise (ES) č. 1708/94 ze dne 13. července 1994, které mění anglickou verzi nařízení (EHS) č. 1442/93 týkající se banánů a měnící některé termíny stanovené pro určení a sdělování referenčních množství pro rok 1995.
OJ L 180, 14.7.1994, s.21.
Novela:
31994R2831 (OJ L 300, 23.11.1994, s.2).

31994R2257
Nařízení Komise (ES) č. 2257/94 ze dne 16. září 1994, které stanoví normu jakosti pro banány.
OJ L 245, 20.9.1994, s.6.
Novely:
31996R1135 (OJ L 150, 25.6.1996, s.38),
31997R0386 (OJ L 060, 1.3.1997, s.53).

31994R3290
Nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných úpravách požadovaných v zemědělském sektoru k provedení dohod uzavřených v průběhu Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.
OJ L 349, 31.12.1994, s.105.
Novela:
31998R1340 (OJ L 184, 27.6.1998, s.1.

31995R0439
Nařízení Komise (ES) č. 439/95 ze dne 28. února 1995, které mění a nařízení (EHS) č. 1442/93, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k ustanovením pro dovozy banánů do Společenství, týkajícím se žádostí o dovozní licence pro druhé čtvrtletí 1995.
OJ L 045, 1.3.1995, s.35.
Novela:
31995R0704 (OJ L 071, 31.3.1995, s.86.

31995R0704
Nařízení Komise (ES) č. 704/95 ze dne 30. března 1995 o vydávání dovozních licencí pro banány v rámci celní kvóty pro druhé čtvrtletí 1995 a o podávání nových žádostí.
OJ L 071, 31.3.1995, s.86.

31995R2898
Nařízení Komise (ES) č. 2898/95 ze dne 15. prosince 1995 týkající se ověřování shody s normou jakosti pro banány.
OJ L 304, 16.12.1995, s.17.
Novely:
31996R0465 (OJ L 065, 15.3.1996, s.5),
31996R1135 (OJ L 150, 25.6.1996, s.38),
31997R0386 (OJ L 060, 1.3.1997, s.53).

31997R0898
Nařízení Komise (ES) č. 898/97 ze dne 20. května 1997, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 1996, konečný termín pro doplatek podpory a jednotkovou částku záloh pro rok 1997.
OJ L 128, 21. 5. 1997, s. 12.

31998R1007
Nařízení Komise (ES) č. 1007/98 ze dne 14. května 1998, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 1997, konečný termín pro doplatek podpory a jednotkovou částku záloh pro rok 1998.
OJ L 145, 15.5.1998, s.4.
Novela:
31998R1586 (OJ L 206, 23.7.1998, s.42.

31998R1651
Nařízení Komise (ES) č. 1651/98 ze dne 27. července 1998, které stanoví redukční koeficient pro určení množství banánů, které má být přiděleno každému operátorovi v kategorii C z celní kvóty pro rok 1998.
OJ L 210, 28.7.1998, s.75.

31999D0706
1999/706/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. září 1999, které stanoví množství k dispozici v roce 1999 ve speciálním rámci podpory tradičním AKT dodavatelům banánů (nařízení Rady (ES) č. 856/1999) (notifikováno v rámci dokumentu číslo C(1999) 3097).
OJ L 280, 30.10.1999, s.122.

31999R0856
Nařízení Rady (ES) č. 856/1999 ze dne 22. dubna 1999 zřizující speciální rámec podpory tradičním AKT dodavatelům banánů.
OJ L 108, 27.4.1999, s.2.
Prováděcí předpis:
31999R1609 (OJ L 190, 23.7.1999, s.14).

31999R1063
Nařízení Komise (ES) č. 1063/1999 ze dne 21. května 1999, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 1998, konečný termín pro doplatek podpory a jednotkovou částku záloh pro rok 1999.
OJ L 129, 22.5.1999, s.25.

31999R1609
Nařízení Komise (ES) č. 1609/1999 ze dne 22. července 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 856/1999, zřizující speciální rámec podpory tradičním AKT dodavatelům banánů.
OJ L 190, 23.7.1999, s.14.

32000R1157
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2000 ze dne 30. května 2000, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 1999, konečný termín pro doplatek podpory a jednotkovou částku záloh pro rok 2000.
OJ L 130, 31.5.2000, s. 26.

32000R1641
Nařízení Komise (ES) č. 1641/2000 ze dne 25. července 2000 o proplacení dodatku k zálohám kompenzační podpory v sektoru banánů pro rok 2000.
OJ L 187, 26.7.2000, s.42.

32000R2651
Nařízení Komise (ES) č. 2651/2000 ze dne 1. prosince 2000 o proplacení druhého dodatku k zálohám kompenzační podpory v sektoru banánů pro rok 2000.
OJ L 303, 2.12.2000, s.8.

32001R0395
Nařízení Komise (ES) č. 395/2001 ze dne 27. února 2001, které stanoví určité indikativní množství a individuální stropy pro vydávání dovozních licencí Společenství na banány pro druhé čtvrtletí roku 2001 v rámci celní kvóty nebo jako část množství tradičních AKT banánů.
OJ L 058, 28.2.2001, s.11.

32001R0896
Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93 týkající se opatření pro dovoz banánů do Společenství.
OJ L 126, 8.5.2001, s.6.
Novely:
32001R1613 (OJ L 214, 8.8.2001, s.19),
32001R2146 (OJ L 288, 1.11.2001, s.21),
32001R2351 (OJ L 315, 1.12.2001, s.46),
32002R0349 (OJ L 055, 26.2.2002, s.17),
32003R0323 (OJ L 047, 21.2.2003, s.12).

32001R1101
Nařízení Komise (ES) č. 1101/2001 ze dne 5. června 2001, které stanoví redukční procenta uplatňovaná na žádosti netradičních operátorů o příděl v rámci celních kvót pro dovozy banánů.
OJ L 150, 6.6.2001, s.41.
Novela:
32001R1525 (OJ L 202, 27.7.2001, s.5).

32001R1121
Nařízení Komise (ES) č. 1121/2001 ze dne 7. června 2001, které stanoví koeficienty k úpravě referenčních množství pro každého tradičního operátora v rámci celní kvóty pro dovozy banánů.
OJ L 153, 8.6.2001, s.12.
Novely:
32001R2146 (OJ L 288, 1.11.2001, s.21),
32002R0352 (OJ L 055, 26.2.2002, s.24).

32001R1195
Nařízení Komise (ES) č. 1195/2001 ze dne 18. června 2001, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 2000, konečný termín pro doplatek podpory a jednotkovou částku záloh pro rok 2001.
OJ L 162, 19.6.2001, s.13.

32001R1402
Nařízení Komise (ES) č. 1402/2001 ze dne 10. července 2001 o vydávání a přerozdělování licencí za nevyužitá množství krytá licencemi vydanými pro dovozy banánů v rámci celních kvót pro první a druhé čtvrtletí 2001.
OJ L 189, 11.7.2001, s.10.

32001R2206
Nařízení Komise (ES) č. 2206/2001 ze dne 14. listopadu 2001 týkající se uvolňování přídělové jistiny složené nově příchozími operátory za množství na něž nebyly podány v první polovině roku 2001 žádosti o dovozní licence.
OJ L 297, 15.11.2001, s.5.

32002R0353
Nařízení Komise (ES) č. 353/2002 ze dne 25. února 2002, které stanoví určitá indikativní množství a individuální stropy pro vydávání licencí na dovozy banánů do Společenství v rámci celních kvót pro druhé čtvrtletí roku 2002.
OJ L 055, 26.2.2002, s.25.

32002D0414
2002/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2002 opravňující Španělsko zavést dočasná opatření vyloučením nových banánových plantáží, vysazených po 1. červnu 2002, z kompenzační podpory za prodané produkty.
OJ L 148, 6.6.2002, s.28.

32002R0932
Nařízení Komise (ES) č. 932/2002 ze dne 31. května 2002, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 2001, konečný termín pro doplatek podpory a jednotkovou částku záloh pro rok 2002.
OJ L 144, 1.6.2002, s.20.

32002R1996
Nařízení Komise (ES) č. 1996/2002 ze dne 8. listopadu 2002, které stanoví pro rok 2003 redukční procenta uplatňovaná na žádosti netradičních operátorů o příděl v rámci celních kvót pro dovozy banánů.
OJ L 308, 9.11.2002, s.8.

32002R2149
Nařízení Komise (ES) č. 2149/2002 ze dne 2. prosince 2002 o platbě dodatku k zálohám na kompenzační podporu v sektoru banánů pro rok 2002.
OJ L 326, 3.12.2002, s.11.

32003R0908
Nařízení Komise (ES) č. 908/2003 ze dne 23. května 2003, které stanoví kompenzační podporu pro banány vyrobené a prodané ve Společenství v roce 2002 a jednotkovou částku záloh pro rok 2003.
OJ L 128, 24.5.2003, s.5.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *