Přehled platných ČSN pro čerstvé ovoce

(stav k 1. 9. 2002) Povinnost dodržení požadavků na jakost stanovených uvedenými normami (s výjimkou ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu, jejíž požadavky jsou pouze doporučující) vyplývá ze zákona č. 110/ 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MZe č. 332/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *