Pozor na registraci

Odbor trvalých kultur Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) doporučuje všem pěstitelům vinné révy co nejdříve přeregistrovat svoje vinice.

Podle pracovníka odboru Jaromíra Čepičky se to týká asi 1500 hektarů ploch, které by jinak mohly být vyřazeny z registru po vstupu ČR do EU, kdy ztratí platnost původní registrace z let 1995 až 2000. Z nezaregistrovaných vinic nebude možno dávat do oběhu hrozny ani vyrobené víno a nebude se na ně ani vztahovat právo na obnovu. Registrační povinnost mají pěstitelé s plochou vinic jednoho tisíce čtverečních metrů, tedy deset arů a větší.Největší problémy jsou, jak řekl, u pěstitelů z větších měst, jako Břeclav, Mikulov, Hodonín, Hustopeče a Brno. Z vinařských obcí je nepřeregistrováno mnoho vinařů v Kobylí a Velkých Bílovicích. Čepička dále upozornil, že požádat o registraci nové vinice musí ze zákona každý do 30 dnů od její výsadby. Ve stejné lhůtě je nutno hlásit veškeré změny údajů v registraci vinic, například změnu pěstitele, parcelního čísla či plochy nebo vyklučení. „Po vstupu do EU nebude možné další rozšiřování ploch vinic, pouze obnova evidovaných ploch na základě práva na opětovnou výsadbu,“ uzavřel Čepička. Vyplněný originál Evidenčního listu pozemků osázených révou vinnou je třeba zaslat na ÚKZÚZ, oddělení evidence OTK, 671 81 Znojmo-Oblekovice. Telefonicky lze získat informace na číslech 515 224 023 a 515 267 12.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *