Požadavky lipnice roční a psinečku výběžkatého na obsah zinku v půdě

Lipnice roční je plevelný druh, který se nachází v mnoha trávnících, je ale konkurenční a může se stát hlavní složkou trávníku. Bylo již vyvinuto mnoho úsilí k potlačení lipnice v porostech psinečku výběžkatého.

Navzdory tomuto úsilí, tento plevel rychle proniká do veškeré zeleně a během krátké doby se stane převládajícím druhem trávního porostu. Na mnoha golfových hřištích dohlížející dozor jednoduše považuje lipnici roční za travní druh a ne plevel ve svém pažitu. Hlavním problémem s nímž se střetáváme při pěstování lipnice roční, je nedostatečná informovanost, co se týče výživových požadavků této trávy. Zinek je základní mikroprvek, jež slouží k syntéze růstových hormonů a bílkovin. Pokud budeme znát požadavky lipnice roční na obsah zinku, pak budeme moci ovlivnit údržbu trávníků pomocí vývoje programu hnojení. Tímto programem budeme pak moci regulovat, tj. podpořit růst lipnice nebo snížit její invazi do travních porostů psinečku výběžkatého.
Lipnice roční (Poa annua L.) se stává důležitou komponentou travních směsí pro golfová hřiště. Skleníkové pokusy přispěly ke studiu požadavků zinku u tří genotypů kvetoucí lipnice roční a tří genotypů vegetativní lipnice roční, jež byly porovnávány se psinečkem výběžkatým (Agrostis stolonifera (L.)). Po dobu šesti týdnů byly klony pěstovány v písku bez přítomnosti Zn. Po šesti týdnech byly ošetřeny zinkem. Rostliny byly zalévány po dobu tří týdnů Hoaglandovým roztokem, jež obsahoval 0, 025, 5.0 nebo 40 mg/l zinku ve formě ZnSO4. U každého genotypu se projevila významná odezva na zvýšení přísunu zinku. Nebyly pozorovány žádné rozdíly v obsahu zinku v pletivech genotypů vegetativních, kvetoucích lipnic a psinečku, při studiu čerstvé hmoty a sušiny výhonků a kořenů. Váha sušiny výhonků u všech genotypů narůstala kvadraticky se zvyšováním obsahu zinku. Váha sušiny kořenů se zvyšovala u vegetativní i kvetoucí lipnice, zatímco u psinečku zůstala nezměněna. Koncentrace zinku v pletivu výhonků trav narůstala lineárně, tak jak se zvyšovala koncentrace zinku v zálivce. Obsah zinku v pletivech lipnice byl vyšší oproti psinečku, a to při jakékoliv hladině zinku v půdě, rozdíly mezi vegetativní a kvetoucí lipnicí byly nevýznamné. Udržování vyššího množství zinku ve výhoncích psinečku (nad 109 mg/kg) a lipnice (nad 200 mg/kg) je pro rostliny toxické.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *