Použití trvalek na veřejných plochách

Koncem května proběhla ve studijním a informačním centru České zemědělské univerzity konference Trvalky ve veřejném prostoru a maloobchodu. Pořádali ji odborníci z Plant Publicity Holland (PPH) ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a záštitu přebralo zemědělské oddělení Vyslanectví Nizozemského království v Praze.

Plant Publicity Holland (PPH) založili již v roce 1952 nizozemští školkaři a prodejci rostlin. Cílem organizace je především propagace školkařských výpěstků mezi širokou veřejnost. Její zázemí se nachází ve městě Boskoop na západě Nizozemska a činnost je financována převážně z příspěvků těch, pro než pracuje. V ČR zahájila organizace PPH své působení před 12 lety. Původně se orientovali na veřejnou zeleň a jejich prvním projektem bylo Zelené město. Kromě krajinné tvorby se postupně zaměřili na maloobchodní trh – například programem Rostlina měsíce. Pro zahradnická centra a prodejce rostlinného materiálu připravili zajímavé a poučné materiály.

Praktické zkušenosti z ciziny
Pěstitel trvalek Bert Griffioen, majitel trvalkové školky Griffioen Wassenaar, BV, seznámil účastníky s postřehy při pěstování a hlavně distribucí trvalek. „Nestačí trvalky pouze vypěstovat, neméně důležitá je jejich nabídka v souladu s potřebami a přáními zákazníka “, řekl na úvod své prezentace.
Dědeček dnešního majitele trvalkové školky začal s produkcí trvalek před 23 lety a v současné době jsou trvalky produkovány na ploše 8,5 ha. Ročně vyrobí čtyři miliony trvalek, kterými zásobují zákazníky v 11 zemích. Zásobují zhruba 5OO zahradnických center, především na severozápadě Evropy. Okolo 90 % produkce je produkováno v 11 cm čtvercových květináčů, což je pro odběratele výhoda, jelikož získají vzrostlejší rostliny. Rostliny jsou pěstovány podle jejich speciálních potřeb vývoje, tak aby rostlina byla pěstována v optimální kvalitě. Důležitá je také identifikovatelnost produktu, proto rostliny pěstují v modrých květináčích.

Zaměřeni na poradenství
Vedle zahradnických center patří mezi zákazníky trvalkové školky i zahradní a krajinní architekti. Podle Berta Griffioena ale nizozemští architekti mají o trvalkách, jejich nárocích a potřebách, minimální znalosti. Proto zařídili pro zvýšení vědomostí speciální poradenskou pobočku. Toto poradenství samozřejmě funguje i pro klasické zákazníky. Dalším krokem k představení trvalek je tvorba prezentací v zahradnických centrech. Důležitá je i následná péče o rostliny – například letáky s informacemi o pěstování a péči o rostliny. Samozřejmostí jsou aktualizované webové stránky s fungujícím internetovým obchodem.
V severozápadní Evropě jsou trvalky nejprodávanějšími a velmi populárními rostlinami; tržbami předčí i dřeviny. Ve střední Evropě tomu tak není, což může být podle průzkumů na českém trhu způsobeno například nedostatečnou vědomostí zahradních architektů. Nedostatky v projektu často způsobí zvýšení nákladů a trvalky se zařadí neprávem mezi problémové rostliny.
„Proto je naším posláním přesvědčit obce, aby trvalky používaly. Základem je seznámení s jejich vlastnostmi a optimálními podmínkami pro růst. Tím dojde ke snížení nákladů na nutnou údržbu“, prohlásil Bert Griffioen. Vhodná je k tomu půdopokryvná výsadba, kdy kulturní rostliny nedovolí plevelným prorůst. A to se může podařit již po první polovině sezóny, pokud dojde k řezu trvalek ve druhé polovině dubna, kdy už začínají jít do květu. Řez na zhruba 1 až 2 cm výšky podpoří pokryvnost trvalky a po čtyřech týdnech po řezu rostlina kvete.
„Klíčem úspěchu je předávat naše poznatky, nestačí trvalky pouze produkovat a pěstovat“, přiznal na závěr Bert Griffioen.

Svaz zahradnických center
Společnost Fišer – zahradnické centrum, s. r. o., byla založena koncem 19. století, po roce 1989 bylo obnoveno. Dnes se zabývají pouze prodejem rostlinného materiálu, a to na ploše v Plzni (3000 m2) plocha v Přešticích (1000m2).
Stali se jedněmi ze zakládajících členů Svazu zahradnických center. To bylo založeno v roce 1998 a v současné době má devět členů s 15 prodejnami po celé České republice. Předsedou je majitel pražského zahradnického centra Jiří Chládek. Cílem sdružení je dosažení maximální odbornosti prodejců a zaručení kvality rostlinného materiálu. Pětkrát ročně vychází Zpravodaj zahradnických center; jako zdroj informací může sloužit i adresa www.szc.cz.
Základním sortimentem zahradnických center je rostlinný materiál v plném rozsahu, který zabírá zhruba 60 % prodejny. Zbývajících 40 % je tvořeno doplňkovým materiálem jako substráty, zeminami, mulči, hnojivy, přípravky pro ochranu rostlin či dekoračními předměty. Světovým trendem se stává převaha doplňkového materiálu v zahradnické prodejně.

Kdo navštěvuje prodejnu trvalek
Trvalky si podle slov Ing. Ottové, jednatelky a vedoucí společnosti Fišer – zahradnické centrum, získávají stále větší oblibu a v žádném zahradnickém centru se bez nich nemohou obejít. V prodejnách se podle ní objevují tři skupiny zákazníků:
• ti, kteří zakládají nové zahrady a hledají kompletní sortiment trvalek,
• ti, kteří doplňují stávající výsadby a
• ti, kteří nemají v úmyslu trvalky zakoupit, ale zaujme je atraktivnost nabízeného materiálu a rostlinu si zakoupí.
Mezi klady trvalek patří bezesporu jejich dlouhověkost, barevnost a velká rozmanitost. Výhodou je i jejich nenáročnost na podmínky a nízká pořizovací cena. Mezi nevýhody patří nutné ošetření výsadeb na jaře a na podzim. „Na další nevýhody jsem nepřišla,“ přiznala Ing. Ottová.
V České republice se používání trvalek na veřejných prostranstvích zatím moc neprosadilo. V současné době se začínají pro zkrášlení městských ploch častěji používat letničky, které mají proti trvalkám nižší pořizovací náklady. Nevýhodou jsou náklady na jejich údržbu a krátká doba estetického působení. Dá se říci, že trvalky se díky nízkým pěstebním nárokům, velké rozmanitosti a dlouhověkosti letničkám minimálně vyrovnají, ne-li je předčí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *