Poškození okurek subletálními dávkami herbicidů

Zanesení větrem auxinových herbicidů, např. 2,4 - D může způsobit vážné škody na necílených plodinách. Expozice 2,4 - D stimuluje tvorbu etylénu u citlivých rostlin, oproti tolerantním.

Fytotoxicita auxinových herbicidů může přispívat k akumulaci kyanidu, jako produktu syntézy etylénu.
Během dvou sezón byl testován vliv aplikace subletálních dávek 2,4 -D (kyselina 2,4 – dichlorfenoxyacetátová) na růst, plodnost a různá vývojová stádia okurek (Cucumis sativus L.). V prvním pokusu byl testován vliv aplikace 2,4 – D v období před vytvořením květů. Herbicid působil omezení růstu rostlin a zvýšení listové epinastie (= epitonie, neboli zesílený růst horní strany dorzoventrálního orgánu, např. listu se projevuje ohybem čepele dospodu). Poškození rostlin se zvyšovalo úměrně se zvyšováním dávek herbicidu od 0 do 112 g/ha. Rovněž výnosy se snižovaly úměrně se zvyšováním dávek herbicidu. Dávka 112 g/ha snížila první výnos o 25 % a poslední výnos o 20 %. Ve druhém pokusu se rovněž snižoval růst se zvyšováním dávek 2,4 – D aplikovaný na čtyři růstová stádia okurek od vytvoření prvního pravého listu až do vývinu prvních plodů. K nárůstu epinastie docházelo se zvyšováním dávek herbicidu, a to ve všech vývojových stádiích. Bylo zjištěno, že délka výhonků, čerstvá váha a výnosy se snižovaly lineárně tak, jak se zvyšovaly dávky. První a poslední výnosy při aplikaci 112 g/ha byly o 22 % a 19 % nižší, oproti neošetřeným rostlinám. Inhibice růstu a snižování výnosů bylo vyšší v ranějších vývojových stádiích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *