Posilující prostředky proti poškození ozónem

V letních měsících může zvýšená koncentrace ozónu ve vzduchu poškozovat rostliny. První symptomy se projevují na listech a rostliny mohou nakonec odumírat. Tyto změny byly studovány Technickou univerzitou v Drážďanech jednak v kontrolovaných ovocných sadech, jednak na rozptýlených ovocných stromech v krajině

Příčinou poškození je pravděpodobně spolupůsobení ozonu a stresových faktorů jako je sucho a přímé UV záření. Průzkum těchto vlivů na poškození a řeše- ní ochrany proti nim zkoumá projekt, který zkouší působení rostlinných posilujících prostředků. Na pokusném imisně-ekologickém poli se poškození simuluje ve speciálních zaplynovacích kabinách v kontrolovaných podmínkách a sleduje se účinnost jednotlivých zásahů v různých podmínkách. Použití rostlinných posilujících prostředků se už osvědčilo u lesních stromů a zahradnických kultur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *