Pomocníci i nepřátelé – překrásná zobonoska, avšak nepříjemný škůdce

Překrásná zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus) z řádu brouků (Cleoptera), obvykle zbarvená purpurově až červeně a dlouhá 5,5 - 9 mm, patří mezi naše nejškodlivější zobonosky.

Objevuje se po přezimování již brzy zjara, živí se pupeny ovocných stromů, později napadá mladé listy a květy a na podzim opět pupeny. Uvádí se, že 18 zobonosek je schopno zničit veškerou úrodu na stromě střední velikosti. Napadá jabloně, višně, třešně, slívy, meruňky i broskve. Samičky kladou od května do srpna do plodů vajíčka na dno kanálku vyhlodaného pomocí kusadel umístěných jako u všech nosatců na dlouhém nosci. Plod dále okusuje zvenku a hlavně infikuje moniliózu, která pak slouží vyvíjejícím se larvám jako potrava. Též nakusují stopku, takže plod bez přívodu šťáv brzy opadá. Napadené plody zahnívají, jsou napadené moniliózou, mumifikují, často opadávají a vývoj larev nadále pokračuje v příznivých vlhkostních podmínkách na zemi. Některé plody napadení přežijí, dorostou do sklizňové zralosti, ale jsou viditelně deformované. Dospělé larvy opouštějí plody, zalézají do půdy, kde žijí až do srpna příštího roku, kdy se kuklí a vyletují dospělci. Ti po podzimním žíru opět přezimují a teprve v dalším roce kladou vajíčka. Často larvy přežívají i v plodech visících na stromech, kde přetrvávají v diapauze až do srpna příštího roku a v mumifikovaných plodech se i kuklí. Dospělci vyletují obvykle v září.
Pro hubení tohoto škůdce se doporučuje jednak setřásat dospělé zobonosky se stromů na různé plachty a hubit, jednak pečlivě sbírat spadlá napadená jablka, odstraňovat viditelně napadená jablíčka se stromů a ničit je. Zde je nutné zdůraznit, že nepomůže sebraná jablka hodit před plot, tím se vývoj larev dokonce podpoří. Je nutné je spalovat nebo kompostovat s přídavkem značného množství vápna. Použití lepových pásů proti píďalkám též pomůže zahubit značné množství přezimujících zobonosek. Též je důležité pečlivě odstraňovat mumifikované plody zůstávající na stromech, které jsou rezervoárem zobonosek.
Zobonoska jablečná (Coenorrhinus aequatus), podobná předešlé, má červené krovky, hlavu a štít bronzové, kovově lesklé. Dospělci dosahují délky těla 2,5 – 5 mm. Jejich bionomie je velmi podobná bionomii předešlého druhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *