Polyversum prozatím končí

Biologický přípravek Polyversum již nelze prodávat. K 7. červenci totiž vstoupilo v platnost rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy (SRS), kterým se ruší jeho registrace. Podle vedoucího odboru přípravků ochrany rostlin SRS Štěpána Kužmy výrobek nesplňoval základní ukazatel – obsah účinných organismů.

Mimoto shledal úřad některé informace obsažené v příbalovém letáku jako zavádějící.
Státní správa již v tomto duchu rozhodla koncem března. Výrobce, společnost Biopreparáty spol. s r. o., se proti rozhodnutí odvolal u ministerstva zemědělství, které však potvrdilo stanovisko SRS. Podle rozhodnutí, které má týdeník Zemědělec k dispozici, nevyhovělo při šetření normě 16 procent z třiceti odebraných vzorků, a to i po uplatnění 25procentní tolerance. Přípravek by měl v souvislosti s údaji registrace obsahovat v gramu 1 milion oospor, které jsou jeho hlavní účinnou látkou. Společnost uvádí, že tři nevyhovující vzorky jich obsahovaly od 590 do 668 tisíc, což je rozdíl z mikrobiologického hlediska zanedbatelný vzhledem k tomu, že nedosahuje celých řádů. Dále například tvrdí, že SRS započítala jednu nevyhovující šarži dvakrát, což MZe v rozhodnutí odmítá s tím, že se sice z jedné šarže odebraly dva vzorky, ale pokaždé jiným subjektem. Vzorky totiž odebírala jak samotná firma, tak SRS.
„Rozhodnutím o registraci se ukládá jejímu držiteli mimo jiné povinnost, aby přípravek splňoval obsah účinných organismů. Tedy jinými slovy, jestli zákazník dostává standardní výrobek odpovídající kvality. Neříkáme, že je přípravek neúčinný, ale firma nedodávala to, co jsme registrovali,“ vysvětluje Kužma důvod ke zrušení registrace. Jak doplnil, ti kteří mají přípravek na skladě, ho mohou spotřebovat do ukončení doby použitelnosti. Tento krok je možný vzhledem k tomu, že nehrozí riziko ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Nesmí ho ale uvádět na trh, jinak mohou dostat pokutu 1,5 milionu korun, při opakovaném prohřešku dvojnásobek. Společnost Biopreparáty dosud podle vyjádření jejího ředitele Martina Suchánka stáhla z trhu přibližně tři tuny přípravku, na skladě přitom leží dalších pět tun, které byly připraveny k expedici. Pro firmu je rozhodnutí úřadu zřejmě likvidační, protože prodej preparátu tvořil hlavní zdroj jejích příjmů. Suchánek soudí, že SRS v hodnocení přípravku pochybila, a proto se v minulém týdnu rozhod napadnout verdikt soudní cestou.
Na moření osiva přípravkem Polyversum poskytovalo ministerstvo v letošním roce opět po dvou letech dotaci. „Kdo bude mít fakturu na moření do 7. července, tomu dotaci vyplatíme,“ slíbila Helena Macková z odboru rostlinné výroby MZe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *