Polyversum nelze ani spotřebovat

V návaznosti na článek „Polyversum prozatím končí“, považujeme za vhodné uvést několik zpřesňujících poznámek. Zrušení registrace biologického přípravku Polyversum se ukázalo jako nevyhnutelné, protože se jeho výrobci, přes veškeré proklamace, nepodařilo zajistit výrobu standardního výrobku.

Počet oospor, jako objektivní ukazatel jeho kvality, neúnosně kolísal a neodpovídal ukazateli stanovenému, na základě návrhu výrobce, rozhodnutím o registraci tohoto přípravku. V takovémto případě však podle § 23 odst.3 zákona o rostlinolékařské péči nelze použít ani přípravek již nakoupený.
Je pravdou, že při použití nestandardního přípravku Polyversum nehrozí nebezpečí poškození zdraví lidí nebo zvířat, popřípadě životního prostředí. Uživatel však riskuje, že aplikace takového přípravku nepřinese očekávaný účinek.
Uživatel však není bezbranný. Pokud se mu nepodařilo použít přípravek k moření do 7.7.2003, může jej reklamovat s oporou v ustanovení § 620 odst. Občanského zákoníku. V tomto ustanovení se uvádí: „Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k použití věci vyznačena, v souladu se zvláštními předpisy, lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.“
Domníváme se, že vlastníci přípravku Polyversum, kteří jej do 7. 7. 2003 nepoužili, by se měli přesvědčit, jaká doba použitelnosti je na jeho etiketě uvedena a podle situace zvážit, zda proti prodejci (dodavateli) své právo na reklamaci uplatní, či nikoliv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *