Polská jablka na českém trhu

Ve větší míře se v letošním roce objevují na trhu polská jablka. Jen například za měsíc březen se k nám dovezlo 3200 tun polských jablek. Dováží se převážně odrůda ’Idared’. Ceny dovozů jsou velmi nízké – 5,50 Kč/kg. Kvalita těchto jablek, velmi často skladovaných provizorně mimo sklady, je špatná a velmi často neodpovídá platným normám jakosti.

Na tuzemském trhu se uplatňují zejména ve zvyšující se konkurenci u těch prodejců, kteří často nerespektují požadavky na kvalitu a jdou v obchodech jen za snahou nabízet co nejlevnější jablka v různých akcích. Podíl polské odrůdy ’Idared’ v obchodní síti tvoří 25 až 30 % všech prodávaných jablek. Tento fakt nás nutí upozornit spotřebitele na výrazně nižší potravinovou bezpečnost polských jablek. Polská jablka mají výrazně měkčí pravidla při používaní pesticidních látek pro pěstování než česká. V Polsku platí výrazně kratší ochranné lhůty při používaní pesticidů, tedy doba od postřiku pesticidem do doby konzumace či sklizně. K odbourání těchto postřiků tak mají polská jablka výrazně méně času než ta pěstovaná v Čechách a to za předpokladu použití stejného přípravku. Rovněž v Polsku je při pěstování jablek možné použít látky, které jsou v ČR zcela zakázané. Jde zejména o možnost použití antibiotik jako je například Streptomycin. Polská jablka, která mohou být ošetřena těmito látkami se i tak mohou v ČR prodávat a neexistuje možnost tomu zabránit. Proto považujeme za seriózní upozornit spotřebitele na nižší práh bezpečnosti těchto dovážených jablek než je česká produkce, byť lze tato jablka koupit v obchodech levněji než česká. Čeští ovocnáři mají jednu z nejpřísnějších metodik používaní pesticidů ze zemí EU včetně přistupujících zemí a hlavní prioritou je produkce bezpečného ovoce ve vztahu ke spotřebitelům.
Čeští ovocnáři chtějí zvyšující se dovozy polských jablek, ať už v závěru této sezóny, ale zejména pro sezónu příští, řešit. Jednak požadujeme po Státní zemědělské a potravinářské inspekci zvýšené kontroly kvality jablek a obsahu reziduí v jablkách. K řešení situace chceme využít zejména nástrojů Společné zemědělské politiky EU a připravujeme materiál pro Evropskou komisi o dovozu polských jablek za dumpingové ceny. Čeští ovocnáři nejsou schopni vyrobit jablka za cenu, za kterou se vyváží z Polska. Polští ovocnáři a zemědělci totiž v Polsku neplatí téměř žádné zdravotní a sociální pojištění a nemají povinnost vést ani účetnictví. Zatížení těchto plateb u našich ovocnářů činní 20 až 30 % z ceny jablek. Tímto samozřejmě klesá konkurenceschopnost vůči polským jablkům.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *