Pohled do rakouského vinohradnictví

Na pozvání rakouské firmy Parga z Aderklaa u Vídně se uskutečnilo v několika rakouských vinicích setkání českých, slovenských a rakouských uživatelů a zájemců o kapkovou závlahu. Parga je výhradním prodejcem technologií kapkové závlahy Netafim.

Pánové Adolf Krutisch a Franz Wannenmacher z firmy Parga sestavili pro přítomné velmi zajímavý a názorný přehled moderních směrů v rakouském vinohradnictví. Program začal návštěvou ve vinařské obci Retz.
Retz je malebná rakouská vesnička v bezprostřední blízkosti hraničního přechodu Hatě – Klein Haugsdorf pod Znojmem. Mimo typicky rakouské řady rozkvetlých muškátů na každém okně a upravenými domečky se vyznačuje i velkou plochou obdělávaných vinohradů. Typickou odrůdou pěstovanou v této oblasti je ’Veltlín zelený’ označovaný na etiketách jako Veltliner. V katastru obce se nachází asi 180 ha vinohradů. Pozoruhodné na nich je to, že jsou téměř všechny vybaveny kapkovou závlahou. V obci existuje vinařské sdružení, které má 120 členů. Předsedou sdružení je pan Andrea Haas. Zeptali jsme se ho, proč zavedli do vinohradů závlahu, proč právě kapkovou závlahu a jak se všech 120 majitelů dokázalo domluvit.
„V roce 1999 jsme začali uvažovat jak vyřešit dlouholetou krizi s nedostatkem vody v našich vinohradech. Do mírně zvlněné krajiny s intenzivní zemědělskou výrobou spadne ročně jen 400 mm srážek. Jak bývá u počasí zvykem, většinou v nepříhodném termínu v zimě nebo brzy na jaře. Hledali jsme inspiraci u kolegů ve spolkové zemi Burgundsko, kteří používají kapkovou závlahu Netafim již od roku 1988. Viděli jsme řadu projektů a nakonec i my jsme si nechali zpracovat podobný projekt. Nejvydatnějším zdrojem vody je řeka Dyje, která je však asi 40 km vzdálená. Protože se však kdysi v naší oblasti zavlažovalo velmi intenzivně, je vybudován podzemní přivaděč s mimořádně velkou dopravní kapacitou od Laa an der Thaya (Hevlín) až k nám. Oslovili jsme jednu českou firmu, která nám po vyřízení administrativních záležitostí do tohoto přivaděče bude dodávat vodu. Kapkovou závlahu považujeme za prověřenou technologii s nízkou spotřebou vody a příznivým vlivem na zdravotní stav rostlin. Protože samo představenstvo sdružení vidí budoucnost domácího vinařství v růstu kvality, informovali jsme naše členy a nájemce o tomto záměru. Velkou většinou návrh prošel a nyní zbývá již pouze vyřídit formality a náš zavlažovací systém bude fungovat.“
Účastnící výpravy – vinohradníci a vinaři ze Znojemska a Brněnska, oblasti Pezinku, Seredě a východoslovenského tokajského regionu pak měli možnost navštívit vinařskou oblast u městečka Gumpoldskirchen jižně od Vídně. Vinařství Gisperg v Teesdorfu bylo založeno mezi dvěma světovými válkami. Johann Gisperg starší nás seznámil s historií i současností jeho podniku. Celkem se zde obdělává 16 ha vinohradů. Typická jsou pro tuto oblast zejména červená vína – ’Svatovavřinecké’, ’Cabernet’ a ’Cabernet Franc’. Na poměrně lehkých půdách s vysokým obsahem hrubého štěrku dochází často k vláhovému deficitu. Malá vododržnost půdy a pouhých 400 mm srážek za rok učinily jedním ze základních výrobních prostředků zdejších vinohradníků závlahu. Původně majoritní závlaha postřikem shora nad rostlinami již značně ustupuje závlaze kapkové. Aby rostliny dobře a rychle reagovaly na příjem průmyslových hnojiv aplikovaných naširoko, chtěl vinohradník vybudovat široce rozložený systém vlásečnicových kořenů. Proto ve spolupráci s firmou Parga navrhli a vybudovali systém mikropostřikovačů umístěných na spodním drátě drátěnky ve výšce asi 80 cm. V trojsponu 4 x 6 m umístěné tlakově kompenzované postřikovače Supernet zavlažují i zatravněné meziřadí, které údajně omezuje i výskyt plísňových chorob.
Politika EU na trhu s vínem nutí (nejen) rakouské vinaře k produkci kvalitních přívlastkových vín. I vinařství Gisperg produkuje z 80 % přívlastková vína. Ke zvýšení kvality slouží řada opatření – probírka hroznů, ruční odlistění, pečlivá ochrana a také snížení vodního stresu rostliny v důležitých fenofázích. Za nejdůležitější se považuje období od počátku tvorby bobulí až do zaměkání. I další investice do podniku jsou směřovány ke zkvalitnění a také zlevnění výroby vína. Letos byla dokončena stavba nové lisovny s nerezovými tanky na kvašení červeného rmutu. Tanky jsou vybaveny vodním chlazením, do kterého se přivádí studená studniční voda. I většina hotového vína je skladována v nerezových nádržích. Ve sklepě se však nachází i dubové sudy, ve kterých se připravují vína typu barrique. Vinařství Gisperg veškerý objem své výroby zpracovává a prodává.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *