Podzimní odhad sklizně jablek

Poslední letošní odhady sklizně jablek byly prováděny u pěstitelů k 1.9.2002 a to Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR.

Podle tohoto odhadu by se mělo sklidit v intenzivních sadech celkem 148.720 tun jablek a to je v meziročním srovnání o 6,2 % více. Z pohledu průměru posledních pěti let by měla být letošní sklizeň nižší o 0,4 %. V intenzivních sadech můžeme mluvit o průměrné sklizni. Velmi vysoká sklizeň se však očekává v neintenzivních sadech, alejích a zahradách. Proti loňské sklizni se tam letos očekává až trojnásobné množství – 220 až 240 tisíc tun. V letošním roce byly intenzivní sady více postiženy krupobitím než je obvyklé. Významné škody jsou na celé Moravě a v severních Čechách. Výskyt chorob byl ve většině oblastí v normě. V některých lokalitách byl vyšší výskyt strupovitosti. Naopak byl letos podstatně menší tlak padlí jabloňového. Výskyt škůdců byl v letošním roce až extrémně vysoký. Bylo to dáno dobrými podmínkami pro jejich rozvoj. Zejména vysokými teplotami od počátku vegetace. Někteří škůdci tak stihli více generací než je u nich normální. Nejvýznamnějšími se letos stali zřejmě slupkoví obaleči, kteří poškozují slupky plodů v závěru vegetace. Letošní tlak těchto škůdců byl v několika letových vlnách a generacích po celé léto. Tento tlak škůdců i chorob se negativně projevil na zahrádkách a v neintenzivních sadech, kde je se neprovádí pesticidní ochrana. Kvalita ovoce z těchto neošetřovaných ploch je letos velmi špatná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *