Podzemní závlaha – výstavba svépomocí

Automatické podzemní systémy centrální závlahy se stávají celkem standardní záležitostí mnoha okrasných zahrad rodinných domků, reprezentativních ploch společností apod.

V současné době se na našem trhu představuje sortiment komponentů pro instalaci podzemní závlahy CLABER Rainjet, který umožní za přijatelné náklady instalovat automatický závlahový systém okrasného trávníku a to svépomocí. Jistě budete namítat, že se jedná o složité zařízení, které musí být nainstalováno odbornou firmou, opak je pravdou. Systém CLABER Rainjet je jakousi jednoduchou stavebnicí, kterou si každý může sestavit sám.
Z čeho se systém skládá? Systém podzemní závlahy je tvořen rozvody PE hadicí. Ty jsou rozděleny do několika větví, na kterých jsou umístěny rozstřikovače. Jednotlivé větve (rozvody) jsou svedeny do plastové šachty, kde se nalézají solenoidní ventily, které spínají přívod závlahové vody do jednotlivých větví. Solenoidní ventily jsou ovládány řídící jednotkou, která slouží jako jakýsi centrální mozek závlahy. Tato jednotka umožňuje naprogramovat cykly jednotlivých větví, délku a čas závlahy, apod.
Jak postupovat při realizaci
Nejdříve je nutné zakreslit stávající tvar zahrady s vyznačením všech eventuálních překážek, které by mohly bránit v dopadu rozstřiku postřikovače. Dále je nutné stanovit vydatnost vodovodního zdroje, popř. výstupní tlak. Jednoduchou metodou, jak stanovit vydatnost zdroje, je pomocí asi 10 l nádoby a hodinek – zjistíte průtok vody za určitý časový úsek.
Jakmile máte nakreslen plánek zahrady a stanoveny hodnoty zdroje závlahové vody, kontaktujte obchodního zástupce sortimentu CLABER Rainjet, který na českém trhu zastupuje společnost WERCO spol. s r.o. Zde vám bude vyhotoven, a to zcela zdarma, projekt s výpisem použitého materiálu a cenovou kalkulací. Dále vám firma WERCO nabízí kvalifikovanou poradenskou činnost pro snadnou instalaci těchto závlahových systémů.
Výhody a cenová dostupnost: Systém podzemní závlahy přináší mnohé výhody jako např. rovnoměrná závlaha okrasné zahrady, která se projeví v kvalitě rostlin a trávníku, značná úspora závlahové vody a časová úspora. Nemusíte řešit problém zavlažování během nepřítomnosti. V neposlední řadě tento systém přináší také estetické zhodnocení zahrady. A cenově? Budete mile překvapeni, neboť tento systém včetně plastových rozvodů, trysek, instalačního materiálu a řídící jednotky se pořídí od 7000 Kč. Samozřejmě, že cena komponentů pro realizaci podzemní závlahy zahrady bude individuální a zcela závislá na požadavcích.
Pokud si chcete pořídit podzemní závlahu pro okrasnou zahradu na klíč, vyjde vám reprezentant systému CLABER Rainjet maximálně vstříc.
Další možnosti systému: K mnoha dalším výhodám tohoto způsobu závlahy patří bez pochyby možnost kombinovat podzemní závlahu s mikrozávlahou a kapkovou závlahou.
Mikrozávlaha – je soubor rozstřikovačů a odkapávačů, které jsou určeny pro okrasné rostliny na balkónech, ve sklenících, ale i v interiérech. Tento sortiment využívá celá řada drobných pěstitelů zeleniny a okrasných rostlin.
Kapková závlaha – tento způsob závlahy je určen ke kořenové závlaze okrasných dřevin apod. Jedná se o speciální závlahovou hadici, která je vybavena tlakovými kapilárami, které po celé délce hadice zajišťují konstantní odkapávání.
Zazimování systému
Systém podzemní závlahy je vybaven speciálními výpustnými ventily, které jsou pod tlakem uzavřeny. Při poklesu tlaku se otevřou a systém pomalu vypouští. Tím v zimě odpadá problém s vypouštěním vody ze systému a nehrozí nebezpečí prasknutí plastových rozvodů.
A co říci závěrem? Snad, že systém podzemní závlahy by neměl chybět na žádné okrasné zahradě a díky poměrně nízkým pořizovacím nákladům věříme, že se budeme s výsuvnými rozstřikovači setkávat stále častěji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *