Autor
Kategorie:
Nezařazené

Podpora koexistence konvenčních a geneticky pozměněných rostlin

Podpora nerizikového soužití konvenčních a geneticky pozměněných rostlin v Evropě je cílem projektu TransContainer, na němž se podílí instituty a organizace z deseti zemí. Projekt probíhající tři roky je financován částkou 5,6 mil. EUR (zčásti také Evropskou Unií). Podnětem k jeho zahájení se stal odmítavý postoj veřejnosti a zpracovatelského průmyslu ke geneticky modifikovaným rostlinám.

Podle koordinátora projektu prof. Ruuda de Maagda z Univerzity Wageningen by v rámci projektu měly být vyvinuty biologické metody, které by zabránily přenosu pylu z geneticky pozměněných rostlin na konvenční a planě rostoucí rostliny. Toho by mělo být mimo jiné dosaženo sterilitou samčích geneticky pozměněných rostlin. Snadná realizace v praxi a efektivita nákladů jsou důležitými předpoklady projektu – každé opatření musí být stabilní a komerčně realizovatelné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Výzkumy byly prováděny např. na řepce, rajčatech a cukrovce. S výsledky bude veřejnost seznámena formou publikací, seminářů, internetu a dalších médií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *