Autor
Kategorie:
Nezařazené

Podpora ekologickému pěstování ovoce a vinné révy

Novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou Senát sice neschválil, ale ani nevrátil sněmovně a k jejímuž přijetí tudíž chybí už jen podpis prezidenta republiky umožní pěstitelům ovoce a vinné révy čerpat státní podporu. Samozřejmě musí jít o pěstování ekologicky šetrným způsobem.

Novela konkrétně počítá s tím, že pěstitelé dostanou podporu 3940 korun na hektar u ovoce a 4655 korun na hektar u révy. S příspěvkem mohou počítat i včelaři chovající včely v národních parcích a chráněných krajinných oblastech. Zájemci mohou podle odhadů ministerstva zemědělství přihlásit zhruba 3000 hektarů, podpory si vyžádají cca 120 milionů korun. Integrovaný systém pěstování zeleniny a ovoce, který znamená omezené používání pesticidů a umělých hnojiv a postupy ohleduplnější k životnímu prostředí, funguje v ČR osm let. V Evropě se pěstuje v rámci integrovaných systémů, které jsou určitým přechodem mezi běžným postupem a ekologickým hospodařením, až 80 procent produkce ovoce. V tuzemsku je to asi 35 procent.
Novela nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dotace mají podle ministerstva pěstitelům kompenzovat zvýšené náklady a nároky spojené s postupem šetrnějším k přírodě. Kromě pěstitelů dostanou státní podporu i včelaři, kteří vyrobí takzvaný „ekologický med“. Podpory mají být součástí takzvaných agroenviromentálních opatření, z nichž plynou peníze například na ekologické zemědělství, údržbu travních porostů nebo péči o krajinu. Opatření patří do Horizontálního plánu rozvoje venkova, který financuje z pětiny stát a zbytek fondy EU. V letošním roce by mělo jít na plán rozvoje venkova zhruba sedm miliard korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *