Podpora českých potravin

Na Ministerstvu zemědělství ČR byla ustavena odborná skupina pro přípravu marketingové agentury na podporu domácích potravin. Tento tým tvoří marketingoví odborníci delegovaní Potravinářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR jmenovaní ministrem zemědělství a předsedá mu náměstek ministra pro potravinářskou výrobu Rudolf Jánský.

V rámci příprav marketingové agentury budou definována kritéria pro vznik názvu a loga známky, kterou bude ministr zemědělství udělovat výrobkům nadstandardní kvality. Kromě splnění kvalitativních kritérií bude známka propůjčena pouze potravinám, vyrobeným převážně z tuzemských surovin. (O výši podílu tuzemských surovin v produktech rozhodne odborná skupina na svém příštím jednání.) Nová značka bude představena do konce května tohoto roku.
Program podpory českých potravin, jehož vnějším výstupem je i známka udělovaná kvalitním českým výrobkům, poskytne spotřebiteli přehled při výběru a koupi potravin, bude zárukou jednoznačné identity a kvality.
Vyhlášení známky a loga je však pouze součástí souboru marketingových opatření, které Ministerstvo zemědělství ČR chystá spolu s nevládními agrárními organizacemi. Vzniklé logo bude nástrojem, s jehož pomocí bude program podpory potravin propagován.
V roce 2004 předpokládáme vznik veřejně prospěšné společnosti – marketingové agentury. Tato by převzala agendu pracovní skupiny včetně odborníků a know-how a zpočátku bude financována státem. Náplní činnosti této agentury bude široká podpora českých zemědělských a potravinářských výrobků, a to formou organizování akcí na podporu prodeje, spolupráce při pořádání domácích i zahraničních výstav, atd. V poslední etapě počítáme s přechodem agentury na samofinancování nebo financování smíšené.
O všech krocích při postupu a realizaci programu podpory potravin vás budeme průběžně informovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *