Podnož pro broskvoně – Davidova broskvoň

Již 26 let je u nás registrována jako podnož pro broskvoně Davidova broskvoň. Jde o selekci profesora Holuba z ČZU Praha s označením BD-SU-1.

Davidova broskvoň je planý druh broskvoně. Plody jsou nepoživatelné. Význam, kromě použití jako podnož, může mít pro rychlení větví a jako strom do parku. Jako podnož se místy využívá v Číně. V Kalifornii a na Floridě je používán jako podnož její kříženec s broskvoní obecnou označovaný Nemaguard. Tato podnož je vhodná do teplých oblastí, v chladnějších má nedostatečnou mrazuvzdornost.
Tento planý druh pochází z oblastí drsnějších, sušších, klima v jeho domovině je spíše kontinentálního charakteru. Daří se mu i na půdách alkalických s vyšším pH. V našich podmínkách je nápadná extremně raným kvetením a poměrně časným ukončováním růstu a vegetace.
Jaké jsou stromy na této podnoži na trvalém stanovišti?
V podnožovém pokusu byly stromy stejné odrůdy o 10 % větší a plodily o 25 % více než na kontrolní podnoži, kterou byl semenáč broskvoně obecné. Davidova broskvoň snížila i úmrtnost stromů. Příznaky zhoršené afinity na trvalém stanovišti nebyly zjištěny u žádné ze sledovaných odrůd. Podrůstání z kořenového krčku bylo u BD-SU-1 na únosné úrovni. V souběžném pokusu byl porovnán růst kořenů semenáčů Davidovy broskvoně a broskvoně obecné v závislosti na teplotě půdy. Byla zjištěná velká rozdílnost v hodnotě minimální teploty potřebné pro růst. U broskvoně obecné začíná růst při teplotě + 7 oC, semenáči Davidovy broskvoně postačuje teplota o cca 1 oC nižší. Velkým kladem je přizpůsobivost podnože BD-SU-1 alkalickým podmínkám půdy. Jejím použitím lze předejít fyziologické chorobě stromů způsobované nepřístupností železa. Planost druhu a nižší prahová teplota pro kořeny zřejmě resultuje v lepší osvojování živin a vláhy, což zlepšuje „výživu“ nadzemná části stromů a může vysvětlit vyšší efektivnost stromů a sníženou úmrtnost. Tyto klady se mohou zvýraznit v okrajových oblastech s chladnějšími půdami.
Pecky Davidovy broskvoně mají krátkou stratifikační dobu a to 1 měsíc. Pro vzejití postačuje podzimní výsev bez stratifikace nebo jarní výsev po jednoměsíční stratifikaci. Není potřeba vylušťovat jádra z pecek. Růst semenáčků je bujností podobný broskvoní obecné. Období mízy je kratší než u broskvoně obecné, očkování je potřeba ukončit asi o jeden týden dříve. Výrazně horší vlastností je nižší procento ujatých oček, což snižuje výtěžnost ve školce. To je hlavní příčinou malého zájmu školkařů. V některých letech zejména v chladnějších oblastech, je patrný v místě očkování klejotok. Pro zlepšení výtěžnosti je možno doporučit očkování podnože dvěma očky. Druhé očko se štěpuje alespoň 10 dní po naočkování prvého očka.
Získávání osiva je v důsledku velmi raného kvetení nejisté a nerovnoměrné. Osiva je většinou nedostatek. Podnož by měla být přednostně využita na stanoviště, kde se nejvíce využije jejích předností. Odběratel by měl uznat oprávněný požadavek školkaře na vyšší cenu stromku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *