Pěstujeme révu vinnou

Chléb a víno se staly součástí zdravé výživy a provázejí člověka od nejstarších dob. Jsou to věčné symboly lidského žití. Pěstování révy vinné k nám zanesli pravděpodobně Římané. Ve vojenské stanici na Římském vrchu pod vápencovou Pálavou byl nalezen vinařský nůž jako důkaz vinařské činnosti římských vojáků v této krajině.

První vinice v Čechách zakládala podle pověsti sv. Ludmila v okolí Mělníka a první zmínka o českých vinařích je v darovací listině Spytihněva II. kolegiátnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích z roku 1057. Na Moravě to byla darovací listina klášteru benediktinů v Třebíči z roku 1101.
V roce 1358 vydal císař Karel IV. nařízení o zakládání vinic a podnítil tak zájem o vinařství. V roce 1368 byly Hustopeče, Mikulov a Znojmo pokládány za největší moravská vinařská střediska. Roku 1370 bylo u nás již tolik vína, že musel Karel IV. zakázat v zimním období dovoz vína do země, aby omezil konkurenci. Roku 1497 vydal Vladislav Jagellonský nařízení o povinném zápisu veškerých vinic do viničných gruntovních knih a zavedl kontrolu jakosti všech vín.
Velkou škodu způsobil révokaz, který se na Moravě objevil v roce 1890 a spolu s houbovými chorobami se podepsaly na poklesu vinic na Moravě na 3870 ha (v roce 1654 to bylo 18 328 ha). V současné době se vinohrady rozkládají na ploše téměř 15 000 ha.
V poslední době narůstá zájem o pěstování révy vinné na malých 5 – 10 arových plochách. Tito drobní vinaři zpracovávají révu na vinný mošt pro vlastní spotřebu. Vedle nich je početná skupina pěstitelů-zahrádkářů, kteří pěstují révu pro radost a užitek na své zahradě pro přímý konzum.
Autoři, přední odborníci v oblasti pěstování révy vinné začlenili do publikace rozmnožování révy, zakládání vinic, tvarování a řez keřů, výživu a hnojení, obdělávání půdy a ochranu révy. Vedle toho přinášejí přehled odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.
Vedle ryze pěstitelských bodů zde naleznete i prvky okrasné, jako je například správné pnutí po pergole, po zdi domku nebo chatky.
Vilém Kraus, Vilém Kraus ml.: Pěstujeme révu vinnou. Vydala Grada Publishing, a. s. jako svou 1748. publikaci. První vydání, Praha 2003. Počet stran 96 a 6 stran barevné přílohy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *