Pěstujeme nové odrůdy slivoní

Slivoně je společný název pro švestky, slívy, pro jejich křížence i odrůdy. Poněvadž se nyní pěstuje větší počet odrůd slivoní, třídí se do následujících pomologických skupin: švestky, pološvestky, mirabelky, slívy a renklódy. Jakost slivoňových plodů posuzujeme především podle obsahu cukru a kyselin, to se projevuje na jejich konečné chuti.

Plody sklízíme podle jednotlivých odrůd postupně, což nám zajišťuje čerstvé ovoce v delším časovém období. Můžeme je také využít k přípravě nejrůznějších pokrmů, ke kompotování, výrobě povidel, k sušení, mrazení. Vyrábí se z nich také destilát.
Slivoně patří na našem území již odedávna k velmi oblíbenému ovocnému druhu i když vlivem plošného rozšíření šarky švestek, stromů slivoní ubývá. V poslední době se více pěstují pološvestky odolné proti šarce švestek. Po ukončení registračních zkoušek byly zapsány do Státní odrůdové knihy ČR odrůdy – ’Herman’, ’Obilnaja’, ’Opal’, ’Carpatin’, ’Čačanska rodna’, ’Těchobuzická’, ’Valor’, ’Valjevka’ a ’Zurna’. Popsané odrůdy jsou seřazeny podle doby zrání.

’Herman’
Švédská odrůda vznikla křížením ’Carská’ x ’Ruth Gerstetter’. Stromy rostou středně bujně, vytváří kulovitou korunu. Plody jsou středně velké, vejčitého tvaru. Slupka je červenomodrá s fialovým ojíněním. Dužnina zelenavě žlutá, šťavnatá, pevná. Chuť je navinule sladká, dobrá. Pecka je středně velká dobře odlučitelná od dužniny.
Zraje asi 57 dnů před odrůdou ’Domácí velkoplodá’. Plodnost je brzká a velká. Jedná se o velmi ranou, kvalitní, samosprašnou odrůdu, je tolerantní k šarce švestek. Vhodná především jako stolní ovoce.

’Obilnaja’
Odrůda byla vyšlechtěna na Ukrajině. Stromy rostou středně bujně, korunu vytváří širší, řídkou. Plody jsou středně velké, kulaté. Slupka je zelenožlutá překryta fialově červeným líčkem na většině části plodu. Dužnina je žlutočervená, pevná, šťavnatá. Chuť je sladce kyselá až navinulá, dobrá. Pecka je menší středně silně ulpívá na dužnině.
Zraje přibližně 50 dní před odrůdou ’Domácí velkoplodá’. Plodnost je poměrně brzká, velká. Plody jsou vhodné především pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro slivoně. Podle údajů šlechtitele středně trpí monilií.

’Opal’
Zahraniční odrůda vznikla křížením ’Early Favorit’ x ’Oullinská renklóda’. Stromy rostou středně bujně, korunu vytváří širší, středně hustou. Plody jsou středně velké, téměř kulaté. Slupka je zelenožlutá s větší části pokrytá fialově červeným líčkem. Dužnina je žlutá odlučitelná od pecky. Chuť je dobrá, aromatická.
Zraje v průměru 45 dnů před odrůdou ’Domácí velkoplodá’. Plody jsou vhodné pro přímý konzum. V konzumní zralosti se plody snadno otlačují. Je tolerantní proti šarce. Je samosprašná. Vhodná především pro drobné pěstitele.

’Carpatin’
Odrůda vznikla v Rumunsku z křížení ’Tuleu Gras’ x ’Rivers Timpuriu’. Stromy rostou středně bujně, korunu vytváří široce rozloženou, středně velkou s krátkým plodonosným obrostem. Plody jsou velké, oválné. Slupka je tmavě modrá s nafialovělým ojíněním. Dužnina je zelenožlutá, šťavnatá. Chuť je velmi dobrá, aromatická. Pecka je dobře odlučitelná od dužniny.
Zraje 32 – 34 dnů před odrůdou ’Domácí velkoplodá’. Plodnost je dobrá. Je cizosprašná. Pološvestka vhodná pro přímý konzum i zpracování.

’Čačanska rodna’
Odrůda byla vyšlechtěna v Jugoslávii křížením odrůd ’Stanley’ x ’Švestka domácí’. Stromy rostou středně bujně, korunu vytváří vyšší kulovitou. Plody jsou středně velké až větší, podlouhle vejčitého tvaru. Slupka je fialově modrá s ojíněním. Dužnina je zelenavě žlutá, pevná, šťavnatá. Chuť je sladce navinulá, výborná. Pecka je dobře odlučitelná od dužniny.
Zraje 12 dnů před ’Domácí velkoplodou’. Plodnost je brzká a vysoká. Má menší vnímavost k šarce švestek. Vhodná pro přímý konzum i zpracování. Pro svoji nenáročnost při pěstování je oblíbenou pološvestkou.

’Těchobuzická’ (TE-I/9)
Česká odrůda vznikla křížením ’Zelené renklódy’ a ’Domácí švestky’, kterou přihlásila do registračních zkoušek SEMPRA PRAHA a.s., udržována je na Šlechtitelské stanici Litoměřice, s. r. o. Stromy rostou středně silně, korunu vytváří širší, mírně převislou. Plody jsou středně velké, oválné na obou koncích zakulacené. Slupka je pevná, hladká, fialová až tmavě modrá, světle modře ojíněná. Dužnina je zlatožlutá, šťavnatá, pevná. Chuť je navinule sladká, aromatická, výborná. Pecka středně velká, dobře odlučitelná od dužniny.
Zraje 10 – 12 dnů před ’Domácí švestkou’. Plodnost je brzká, velká. Podle šlechtitele má menší vnímavost k šarce švestek. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i zpracování. Můžeme ji vysazovat i v okrajových oblastech pro pěstování slivoní.

’Valor’
Odrůda vznikla v Kanadě křížením ’Imperial Epineuse’ x ’Grand Duke’. Stromy rostou středně silně, korunu vytváří středně velkou, kompaktní. Plody jsou velmi velké, široce vejčité. Slupka je tmavě modrá, silně ojíněná. Dužnina je žlutozelená až mírně oranžově žlutá. Chuť je sladce navinulá, velmi dobrá. Pecka je dobře odlučitelná od dužniny.
Zraje 6 – 8 dnů před ’Domácí velkoplodou’. Plodnost je vysoká. Plody jsou vhodné především pro přímý konzum. Je středně citlivá k šarce švestek, za deště mohou být plody napadány moniliózou. Je samosprašná. Není příliš vhodná do vyšších poloh s větším množstvím srážek

’Valjevka’
Odrůda byla vyšlechtěna v Jugoslávii křížením ’Prune d´ Augen’ x ’Stanley’. Stromy rostou středně bujně, korunu vytváří vzpřímenou. Plody jsou středně velké, švestkovité s typickým hruškovitým zúžením u stopky. Slupka je modrofialová, silně ojíněná. Dužnina je žlutozelená, z teplejších oblastí až zlatožlutá, středně šťavnatá. Chuť je sladkokyselá, dobrá, aromatická. Pecka je středně velká, odlučitelná od dužniny.
Zraje téměř ve stejnou dobu jako ’Domácí velkoplodá’. Plodnost je vysoká. Je vhodná pro přímý konzum i zpracování především sušení. Odrůda je samosprašná. Pro svoji kvalitu a vzhled plodů je velmi žádanou odrůdou.

’Zurna’
Zahraniční odrůda byla vyšlechtěna na Ukrajině. Stromy rostou středně bujně až slabě, korunu vytváří středně širokou, řídkou. Plody jsou středně velké, mírně oválné. Slupka je žlutá z části překryta červeným líčkem. Dužnina je žlutá pevná, šťavnatá, dobré chuti. Pecka je malá dobře odlučitelná od dužniny.
Zraje ve stejnou dobu jako ’Domácí velkoplodá’. Plodnost je středně brzká, poměrně dobrá. Plody jsou vhodné především pro přímý konzum i pro zpracování. Podle údajů šlechtitele je velmi málo napadána chorobami a škůdci. Můžeme ji vysazovat ve všech vhodných oblastech pro slivoně. Při přeplození jsou plody drobné.

Udržovatelé odrůd: ’Herman’, ’Valor’ – VŠÚO Holovousy, s. r. o.
’Obilnaja’, ’Čačanska rodna’, ’Zurna’ – LYVANA, s. r. o., Šakvice.
’Opal’, ’Carpatin’, ’Těchobuzická’, ’Valjevka’ – SEMPRA PRAHA, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *