Pěstujeme jahodník, maliník a ostružník

Již na konci 19. století se dá hovořit o tradičním jahodářství v našich podmínkách. V této době byly založeny první produkční plochy na Neveklovsku a Turnovsku a během krátké doby se rozšířily i do dalších oblastí. Větší výrobní plochy byly u nás zaznamenány v 60. až 80. letech minulého století.

Během let se přešlo od původní tří- nebo čtyřleté kultury na dnešní moderní způsoby pěstování, kdy se využívají jednoleté až dvouleté kultury a výsadba se uskutečňuje v červnu z chlazené sadby do dvojřádku v počtu 80 až 100 tisíc jedinců na hektar. Pro eliminaci nepříznivých povětrnostních vlivů se jahodník pěstuje na profilované půdě pod fólií nebo ve fóliových krytech. Nezbytnou součástí pěstební technologie je doplňková kapková závlaha a využití rychle působících hnojiv.
Tržní plochy plantáží jahod se v České republice pohybovaly v letech 1997 až 2001 v rozmezí 3000 až 2400 ha s roční produkcí 16 000 až 12 500 tun plodů.
Při pěstování jahod hraje velkou roli i pěstování na zahradách pro samozásobení.
V pěstování maliníku a ostružiníku máme dosud velké rezervy. Tyto druhy jsou velmi náročné na potřebu ruční práce, především při sklizni. Proto hlavní slovo při rozšiřování ploch bude hrát dobrá organizace sklizně a to buď podílnickým způsobem nebo se více uplatní mechanizovaná sklizeň.
V letech 1993 až 1998 bylo u nás evidováno 42 ha produkčních plantáží maliníku, ale v letech 1999 až 2001 tato plocha se snížila na pouhých 27 ha. V roce 2001 byla celková produkce malin 59 tun s průměrným výnosem 2,20 t/ha.
Příručka nabízí nejnovější poznatky o odrůdách a možnostech pěstování jahod, malin a ostružin, které u nás patří mezi nejoblíbenější druhy drobného ovoce.
Jana Dlouhá a kol.: Pěstujeme jahodník, maliní a ostružník. Vydalo Nakladatelství Brázda, s. r. o., Praha 2003. Počet stran 160 a 24 stran barevných příloh. Doporučená prodejní cena vč. DPH je 195 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *