Pěstujeme broskvoně

Broskvoně patří mezi ovocný druh, který zaznamenal v druhé polovině minulého století nebývalý boom. Z exotického, ekonomicky bezvýznamného druhu se staly broskvoně oblíbenou, rentabilní a intenzivně pěstovanou kulturou. Publikace je zaměřena na současný způsob pěstování broskvoní na zahradách, v ovocných školkách i v sadech.

Pěstitel v ní získá dostatečné teoretické předpoklady pro veškeré praktické zásahy. Zřetel je brán i na zájemce, kteří chtějí docílit dobré výsledky i v méně příznivých klimatických a půdních podmínkách.
V pěstitelské části je zpracována celá problematika od přípravy pozemku přes výsadbu, tvarování, řez, výživu a závlahu, ochranu před nejčastějšími chorobami a škůdci až po postup při sklizni plodů.
Zvláštní kapitola je věnována výběru vhodných podnoží a odrůd, přípravě pecek pro výsev, očkování a pěstování stromků ve školce.
Přes veškeré výsledky práce na úseku genetiky a šlechtění nových odrůd zůstává broskvoň stáe náročným ovocným druhem.
Chceme-li aby se naše sady staly konkurenceschopné, potom musíme zajistit stabilní výnos jakosrního ovoce a přijatelnou ekonomickou rentabilitu. Vše závisí na tom, přiblížíme-li se v praxi technologickým opatřením co nejblíže nárokům tohoto druhu a také specifickým nárokům jednotlivých odrůd a podnoží.
U zahrádkářů není ekonomika hlavním kritériem.
Kniha je zpracována do následných kapitol:
* Původ a rozšíření broskvoní
* Současný stav v pěstování broskvoní
* Zařazení broskvoní do botanického systému a klasifikace odrůd
* Morfologická charakteristika orgánů broskvoně
* Nároky broskvoně na klimatické a půdní podmínky
* Sortiment broskvoňových podnoží
* Sortiment broskvoňových odrůd
* Pěstování stromků ve školce
* Příprava pozemku a výsadba
* Fyziologické zákonitosti růstu a plodnosti
* Pěstitelské systémy, tvarování a řez
* regulace plodnosti
* Škodliví činitelé a ochrana broskvoní
* Ošetřování půdy
* Výživa a hnojení
* Závlaha
* Sklizeň ovoce
* Ekonomika pěstování broskvoní
Publikace je doplněna slovníčkem odborných výrazů a rejstříkem.
Zdeněk Bažant a kol.: Pěstujeme broskvoně. Vydala Grada Publishing, a. s. jako svou 1725. Publikaci. První vydání, Praha 2003. Počet stran 108 a 8 stran barevných příloh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *