Pěstujeme brambory

U nás se s pěstováním brambor začalo teprve na počátku 18. Století, ale větší rozšíření se datuje až od druhé poloviny tohoto století. Spotřeba se rychle zvyšovala a rekordní výše dosáhla v roce 1850, kdy na osobu připadlo 170 kg. Díky pestřejšímu jídelníčku došlo k poklesu až na dnešních 77 kg na osobu a rok.

Kniha je určena všem pěstitelům – těm, kteří mají na zahradě vysazeno pouze několik trsů pro vlastní spotřebu až po ty, kteří pěstují tuto plodinu na větší ploše a obchodují s ní.
Publikace přináší základní informace o významu a biologii brambor, praktické poznatky, které se týkají základních agrotechnických opatření, vlastností a výběru odrůd, přípravy sadby a sázení. Dále se zabývá nejdůležitějšími zásadami ošetření porostu ve vegetaci a to včetně ochrany proti škodlivým činitelům, které působí u brambor největší problémy a ovlivňují jejich kvalitu a výnos.
V závěru jsou uvedena důležitá opatření pro období sklizně, posklizňové úpravy a skladování.
Bohumil Vokál, Jaroslav Čepl, Ervín Hausvater, Vlastimil Rasocha: Pěstujeme brambory. Vydala Grada Publishing, a. s. jako svou 1667. publikaci. První vydání, Praha 2003. Počet stran 104 a 8 stran barevných příloh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *