Pěstitelé zeleniny po dohodě s obchodníky a supermarkety uvádějí do oběhu nové vratné PE přepravky

Obaly jsou definovány jako balící materiál pro hromadnou přepravu velkého počtu produktů, ne však přímo ke konzumentovi. Je velký rozdíl mezi obaly pro jednorázové použití jako dřevěné, kartonové-vlnitý papír, voskovaný papír a vratnými přepravkami z plastu.

Požadavky na jejich vlastnosti jsou definovány následovně:
 Ochrana produktu před mechanickým poškozením
 Možnost stohování na palety
 Nízký objem pro přepravu
 Skladovatelnost
 Snadná manipulace (držadla, otvory pro uchycení..)
 Žádná, nebo minimální potřeba údržby

Diskutovanou otázkou je stále likvidace obalů po použití, nebo po skončení jejich životnosti z hlediska ochrany životního prostředí a možnosti recyklace. Na prvním místě při volbě balícího materiálu je otázka ceny. Producent stojí na rozcestí. Pokud zvolí nejlevnější obaly je to pro něj nejvýhodnější.
Ale je zde obchod a ten diktuje.
S ohledem na zjištění původu produktu (traceability-dohledání) se zvyšuje důraz na zvýšení jakosti. Z tohoto pohledu a s ohledem na způsob přepravy zeleniny jsou nejvýhodnější přepravky z umělých hmot. Přepravní obal naplněný zbožím musí být dle ČSN opatřen základními údaji deklarující datum plnění, druh, jakost a původ zboží atd.
Dnes se také zvyšuje požadavek na čistotu obalů a při opětovném použití musí být odstraněno z přepravky původní značení. Pomalu končí doba „lepení“ štítků na přepravky, přistupuje se k používání zasunovatelných štítků do uzpůsobených držáků na přepravce, případně lze používat i samolepící štítky, které se nalepují na tzv. „ježka“, kterým se již nové typy přepravek opatřují.. V případě, že se začnou požívat samolepící štítky s perforací je tím i znesnadněna záměna označení.

Výchozí situace.
Ačkoliv se již delší dobu diskutovalo o tom, že jakost nově vyráběných zelených obalů PE a RPE je špatná, prakticky nikdo neručí za jakost, různí výrobci je vyrábějí s různým obsahem recyklátu a tím je dána i rozdílná kvalita. Komu chyběly obaly objednával obvykle ty „levné“ a uvedl je do provozu, ačkoliv věděl že dlouho nevydrží. Jejich životnost byla obvykle krátká a u velkých pěstitelů se hromadily hromady rozbitých a nepoužitelných přepravek. Docházelo i k „látání“ přepravek různými materiály, aby se tím prodloužila životnost. S tím vším se budeme ještě nějakou chvíli potýkat.

Přechodné řešení
V průběhu minulých 3-4 let se někteří velkoobchodníci rozhodli pro postupné nahrazování českých PE přepravek přepravkami od firmy EUROPOOLSYSTEM z Holandska. Jejich počet se nyní v České republice odhaduje tak kolem 1 milionu ks. Ty se prostě obchodníkům do Holandska nevracely, záloha za ně byla zaplacena a tak se jednoduše začalo s jejich používáním i pro přepravu českého zboží. Ale jak mnozí již dnes ví, tyto přepravní obaly nelze nakoupit, jejich používání podmiňuje firma smlouvou a očekávaný vstup do EU může znamenat i zjednodušený postup proti neoprávněnému používání.

Na scestí
Nanejvýš nešťastným se ukázal požadavek na výrobu k nerozeznání a na první pohled stejných beden jako od firmy EUROPOOLSYSTEM v různých odstínech modré barvy včetně navlas stejné jako má originál. To dnes způsobuje řadu problémů , protože se v šeru skladů dochází velmi snadno k záměně. Originálu za kopii. Přiveze-li se dnes ale v nich zboží do supermarketu a je-li mezi originál přimíchána byť i jediná kopie na paletě dokáží „kvalitáři“ vrátit bez milosti celou paletu.

Období vyjednávání.
Od začátku roku 2002 se datuje snaha našich velkoobchodníků, později i ZUČM jednat s firmou EUROPOOLSYSTEM s cílem získat výhodné podmínky pro používání těchto obalů pro české zboží. Mezníkem v jednání byla schůzka supermarketů, velkoobchodníků, zástupců zelinářů a ovocnářů na podzim 2002 v Průhonicích, kde firma EUROPOOL po prvé ukázala kompletní prezentaci a po prvé přítomné podrobně informovala o platných podmínkách pro používání těchto přepravek na českém trhu. Předložené podmínky se nám zdály až příliš tvrdé, avšak největší překvapení pro přítomné bylo to, že se firma uvažuje u nás se zaváděním pouze skládacích přepravek, zatímco počet pevných přepravek by se měl postupně snižovat. Spolu s podmínkami za kterých měl být prováděn „pooling“ to přispělo k celkové nespokojenosti. Všichni se obávali z významného zvýšení nákladů.
V průběhu jara letošního roku, prakticky po Zelinářských dnech se uskutečnila řada jednání s největšími velkoobchodníky, nebo jejich zástupci, zástupcem SIOZ a ZUČM. Dospělo se k dohodě, aby český produkt bylo možné uvádět na trh ve vlastních přepravkách. Bylo to o něco snadnější proto, že pracovníci logistiky významných řetězců písemně potvrdili ochotu akceptovat tyto nové přepravní obaly. Jediný řetězec, který odmítl akceptovat tyto nové přepravky byl a stále zůstává AHOLD.

Současný stav – nové české přepravky přijímá asi 5 řetězců – nejvýznamnějším pro naše pěstitele je KAUFLAND
1. Firma EUROPOOL nabízí pěstitelům nyní přepravky za poměrně dobrých a přijatelných podmínek. Na používání těchto přepravek je nutné uzavřít písemnou smlouvu. O „legalizaci“ používání těchto přepravek u nás se stará zástupce firmy pan Bart Caspers. Ten také nyní uzavírá nové smlouvy na používání těchto přepravek našimi pěstiteli a obchodníky. Smlouva je již zájemcům dostupná v českém jazyce.
2. Ve výběrovém řízení na výrobce českých přepravek uspěla firma KP Market ze Znojma. Byla totiž schopna zahájit výrobu přepravek téměř okamžitě a jak se nyní ukazuje, začíná být nedostatek přepravek a výroba běží na plno. Dalo se očekávat, že s objednávkami každý přijde až na poslední chvíli, až již není prakticky v čem dodávat zboží a toho jsme nyní také svědky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *