Pěstební nádoby a obaly

Při pěstování celé řady rostlin se neobejdeme bez pěstebních nádob, které jednak udržují potřebné množství pěstebního substrátu a současně zajišťují vyrovnanější podmínky (teplotu a vlhkost) pro optimální růst kořenů.

Keramické nádoby již nemají v současné velkovýrobě místo z důvodu křehkosti, větší hmotnosti i vyšší ceny. Stále jsou ale nepostradatelné pro příležitosti, kdy je nutný jejich autentický efekt a vysoká estetická hodnota. Plastové nádoby jednoznačně překonávají mnohé z těchto nedostatků, navíc je možné na trhu pořídit optimální tvarové formy, které vyžadují jednotlivé druhy pěstovaných kultur. Pěstitelé také oceňují výbornou skladovatelnost a manipulaci s plastovými nádobami. Z prodejního a marketingového hlediska pak hraje pozitivní roli i možnost různého barevného provedení, povrchové úpravy nebo firemních potisků.

Výsevy a předpěstování rostlin
Pro výsevy můžeme používat „obyčejné“ výsevní truhlíky. Zde je důležitým předpokladem možnost povrchové dezinfekce, protože zajištění čistoty je u mladých rostlin obzvláště důležité. Černé plastové výsevní misky standardního rozměru mají velikost 40 x 60 cm, ovšem v poslední době jsou oblíbené i menší misky se stranami 15 x 20 nebo 30 x 40 cm. Musí být vždy opatřeny odtokovými otvory a pro dobrou manipulaci by měly mít silnější okraj. Vybíráme typy misek, které mají profilované dno, aby přebytečná voda snadno odtékala a kořeny netrpěly nedostatkem kyslíku. Misky slouží také pro přepravu hrnků a podobné práce, zde je ale nutné se soustředit na pevnější a robustnější výrobky.
Nejčastěji však výsevy provádíme do sadbovačů (multiplat), které umožňují vysévat každé semeno do samostatné buňky. Tento systém je výhodný pro mechanizované setí, které snižuje pracovní náklady, ale na druhé straně vyžaduje odpovědný přístup pěstitele především při závlaze a hnojení rostlin. Jednotlivé buňky v sadbovačích mají objem v obvyklém rozmezí 10-50 ml, z čehož vyplývá, že rostlina nemá k dispozici velké množství substrátu. Tím důležitější je pak jeho správná volba, aby substrát vykazoval nejen vhodné velikostní zastoupení jednotlivých frakcí, ale samozřejmě doporučenou pH reakci v rozsahu asi 6,0 až 6,5 a nízkou úroveň zasolení (do 0,8 mS). Tvar buněk sadbovačů i jejich zakončení určují možnosti následné mechanizace při výsadbě. Rozšířené domácí typy sadbovačů (T 96 až T 308) mají kónický tvar buněk se štěrbinovým odtokem, proto jsou určeny pro ruční manipulaci se sazenicemi, zatímco mnohé sadbovače s válcovitými buňkami a kulatým odtokovým otvorem ve dně jsou uzpůsobeny pro snadné vyjímání rostlin pomocí vytlačovací desky nebo automatizovaného přesazování robotem. Kruhové otvory v buňce musí být vycentrovány tak, aby bylo možné bezpečně využít těchto přesazovacích automatických linek.
Je nutné si také všímat horní plochy sadbovačů, protože výhodou je, pokud jsou jednotlivé buňky propojeny vzájemně mezi sebou drážkami. Při zálivce právě tudy může protékat voda, která se mnohem lépe dostane ke všem rostlinám ve srovnání se sadbovači bez takové úpravy. Ale i u těchto upravených výrobků je rovnoměrnost zálivky základem kvalitní sadby.
Další modifikací jsou sadbovače s vnitřními vertikálními drážkami v buňkách. Jsou uzpůsobeny pro optimální usměrnění růstu kořenů, které jsou nuceny prorůstat celým objemem buňky a tak vytvořit kompaktní balíček pro přesazování. Typy sadbovačů pro školkařský materiál jsou prodloužené (hlubší), mají výrazně větší výšku a jsou doplněny právě vodícími žlábky, které zabezpečují tvorbu odpovídajícího kořenového balu.
Všechny sadbovače jsou snadno skladovatelné díky dobré stohovatelnosti a prostřednictvím zpevněných okrajů je lze opětovně bez obtíží rozebírat.
Sadbovače mají různé další úpravy, jako velmi potřebnou bychom měli zmínit stabilizaci vůči UV záření, která prodlužuje jejich trvanlivost na více (asi 5) let. Dle použitého materiálu se multiplata rozlišují právě v odolnosti (kupříkladu běžné polystyrenové mají obvykle krátkodobé využití), ale také je tím ovlivněna cena. Měkké sadbovače typu Miniflor jsou sice levné, ale určené především pro jednorázové použití a mají uplatnění při prodeji mladé sadby nebo balkónových rostlin, zatímco třeba sadbovače řady Quick Pot jsou několikanásobně dražší, ovšem pevné a odolné. Sadbovače tohoto systému jsou vyrobeny z recyklovaného tvrzeného polystyrenu, který zajišťuje dlouhodobou trvanlivost. Jejich barva je černá a pro zahradníky se nabízí typy od několika jamek až po více než 500 buněk na jeden sadbovač. Celý systém je doplněn vytlačovací deskou, která je přizpůsobena pro každý vyráběný typ sadbovače. Trvanlivé vytlačovací desky stojí asi 1000 Kč. Někde uprostřed pak můžeme z pohledu odolnosti a trvanlivosti zařadit naše T-sadbovače.
Při sledování velikosti zjistíme, že rozšířený je standardní vnější rozměr sadbovače 33,5 x 51,5 cm, ale používá se také čtvercový dánský formát (40 x 40 cm). Eurostandard, který je oblíbený i u nás má velikost 40 x 60 cm, čemuž odpovídají domácí typy sadbovačů. Hmotnost jednoho kusu je asi 0,5 kg a cena přesahuje 60 Kč. Vyrábí se typy s 90, 160, 260 a 308 buňkami na plato s rozměrem buňky 2,5 x 2,5 až 4 x 4 cm a objemem od 9 do 41 cm3. Počet buněk určuje jejich typové označení. Na druhé straně běžně dovážené německé sadbovače Teku mají různý rozměr, často jde o velikost 28 x 37 nebo 28 x 50 cm. Počet buněk kolísá od 28 do 350 ks a odpovídající objem buněk je asi 3,5 až 100 ml (Miniflor). Za jeden kus zaplatíme kolem 15 Kč.
Pro pěstování sadby jsou oblíbené balíčky. Zde je sice substrát formován tlakem a není třeba žádných nádob, ale využíváme speciální podložky pro manipulaci s více balíčky současně. Tyto nádoby musí mít z jedné boční strany volnou část, která je nezbytná pro další manipulaci se sazenicemi.

Rašelino-celulózové nádoby
Samostatnou kapitolou jsou rašelino-celulózové kontejnery. Manipulace s nimi je snadná, protože jde o velmi lehké nádoby, na druhé straně po prokořenění vyžadují zvýšenou péči. Především pokud již kořeny prorůstají ven, je nezbytné zajistit jejich ochranu před zasycháním a přímým sluncem.
Rašelinové nádoby se skládají z výrazného podílu bílé rašeliny (50 %), celulózy a vápna upravujícího pH reakci. Jako zpevňující složka se využívají mnohdy piliny. Materiál se vyznačuje vysokou nasáklivostí i pórovitostí, která zabezpečuje dobrý přístup kyslíku ke kořenům.
Přínos jejich využití spočívá ve zrychlení vysazovacích prací, nezanedbatelné ani není omezení produkce plastových odpadů ve srovnání s jinými typy nádob. Můžeme je používat pro snadnější manipulaci společně s některými typy sadbovačů (podložek), které mají odpovídající velikost otvoru. Rašelinové nádoby (Jiffy-poty) ve velikostech od 5,5 do 11 cm v průměru jsou kruhového průřezu. Tyto nádoby jsou dodávány volně po jednotlivých kusech. Další formou jsou pak pásy s hranatými květináčky o velikosti strany 4-6 cm, které mají výšku do 10 cm. Jsou vyráběny v blocích asi 23-40 x 50-70 cm. Vzhledem k vyšší ceně za jednotlivý kus i většímu objemu mají využití především u okrasného materiálu (pelargónie apod.). Jejich hlavní přednost – možnost výsadby sazenice společně s nádobou je důležitá především pro konečné spotřebitele, tak se ušetří spousta práce i následná manipulace s hrnky.
Zajímavou variantou „pěstebních nádob“ jsou pelety (kolečka) z lisované rašeliny, které po navlhčení zvětší svůj objem a na povrchu nalepená síťka udržuje jejich stálý tvar. Na horní straně uprostřed mají pelety asi půlcentimetrový otvor pro výsev nebo umístění řízku. Právě řízkování je nejčastější forma uplatnění pelet. Rašelinové pelety mívají rozměr 18-42 mm a jejich výška po důkladném navlhčení se pohybuje kolem 4-5 cm. Mohou se dodávat nalepené na polyetylenovém pásu nebo na netkané textilii s hustotou dle potřeby zákazníka, takže po rozvinutí a nasátí vody jsou ihned připraveny k dispozici. Po čase je lze snadno z podkladu oddělit. Další variantou jsou plata naplněná peletami, která nahrazují sadbovače a substrát.

Kontejnery
Snížení hmotnosti pěstebních kontejnerů je podstatný faktor nejen kvůli omezení spotřeby plastů a nižší zátěži životního prostředí, ale i z důvodu ekonomických (nádoby jsou levnější) a pro usnadnění manipulace. Proto jsou velmi oblíbené například odlehčené květináče z polypropylénu. Mezi kontejnery a hrnky existuje na našem trhu velmi široká nabídka tvarů, velikostí i barev. Pro běžné komerční účely jsou nejpoužívanější kulaté hnědé kontejnery, které jsou relativně levné (11 cm hrnek asi za 1 Kč) a splňují podmínku dostatečné trvanlivosti a odolnosti. Moderní nádoby mají vnitřní stranu černě zbarvenou, omezující prostup světla ke kořenům a substrátu a limitující rozvoj řas a mechů uvnitř hrnku.
Klasické květináče mají zkosený tvar, zatímco různé ozdobné nádoby jsou třeba soudkovitého tvaru s upraveným zdrsněným povrchem. Především pro kultury na mobilních stolech nebo pro venkovní použití, kde působí různé mechanické vlivy (posun stolů, vítr, nerovnováha narůstání rostlin), je důležitá stabilita nádob. Oproti běžnému 8º zkosení se uplatňují téměř válcovité nádoby se sklonem pouze pětistupňovým.
Pro pěstitele je nutné mimo velikosti všímat si i dalších parametrů – odtokových otvorů a úpravy horní strany květináče. Velikost odtokových otvorů by měla být dostatečná, což představuje přibližně čtvrtinu až třetinu dna. Pro zabezpečení optimálního vodního režimu u většiny kultur je nezbytná úprava dna profilováním (například křížová kontaktní plocha u typů TEKU).
Standardním počtem je 6 otvorů ve dně, ale často se využívají osmiotvorové nádoby. V systému závlahy příliv-odliv jsou vhodné nádoby s vyšší opěrnou hranou na dně, doplněné bočními odtokovými otvory nebo profilací dna, aby všechny plochy neležely přímo na podložce, ale byly schopné dobře přijímat vodu i z vyšší úrovně zaplavení. Tak se zajistí nejen správný průtok vody, ale omezí se i případný přenos škodlivých patogenů mezi nádobami.
Horní okraje pěstebních kontejnerů jsou obvykle zpevněny převinutím plastu do tvaru U, což je výhodné pro jejich delší trvanlivost a současně bezpečnější manipulaci s nimi, kdy se eliminuje riziko poranění rukou ostrou hranou hrnku. Tam, kde se používají hrnkovací stroje, je potřeba zvolit typ hrnku s horním vystouplým okrajem, za který může stroj uchopit a držet květináč. Velikost květináčů bývá v základním rozmezí asi 4 cm až 25 cm pro běžný sortiment rostlin, větší nádoby jsou zpevněné a dosahují mnohalitrových objemů. Lze je využít třeba pro vzrostlé stromy nebo solitérní interiérové rostliny.
Hranaté hrnky nachází uplatnění hlavně při produkci keřů a dalších dřevin i trvalek. Bývají silnostěnné, protože jde mnohdy o víceleté kultury, nebo se dají pořídit měkké, odlehčené pro krátkodobé druhy rostlin (kupříkladu přirychlované letničky). Jejich rozměry odpovídají běžným kulatým květináčům, podobně je tomu z hlediska počtu odtokových otvorů i další úpravy. Měkké hranaté nádoby jsou vyráběny z lisovaného polystyrenu, kde je výhodou jejich antistatické ošetření. Taková úprava totiž snižuje jejich znečištění.
Školkařské kontejnery, ale přirozeně také další druhy nádob mohou být zajímavě povrchově upraveny – jsou kupříkladu dýhované nebo různě proužkované, což zlepšuje jejich estetickou hodnotu.
Závěsné květináče jsou důležité především u hrnkových rostlin pěstovaných ve sklenících anebo pro spotřebitele. Závěsná část se snadno nasadí na zpevněný okraj hrnku. Jejich pevnost je limitována, na světle časem působením ultrafialového záření křehnou a především v místě úchytů praskají. Proto je nezbytné počítat s nárůstem hmotnosti vzhledem k růstu rostliny a tedy zvyšování zátěže, kterou musí nádoba unést.
Pro hydroponickou kultivaci nebo pro pěstování vodních rostlin jsou nepostradatelné košíčky. Košíčky vlastně představují nádoby „děravé“ nejen na dně, ale i z boční strany, které mají různé štěrbiny a běžnou velikost v rozsahu 4 až 10 cm. Dodávají se také v sortimentu se zesíleným okrajem pro manipulaci v hrnkovacích strojích.
Další specialitou jsou opěry pro pnoucí a převislé rostliny. Opěry chrání vyšší rostliny proti poškození při růstu, manipulaci i přepravě. Připevňují se na květináče pomocí klipsen nebo podobných nasazovacích držáků. Při jejich uplatnění můžeme zajímavým způsobem ozvláštnit jinak běžné druhy květin, které mohou být v této úpravě lépe prodejné.

Přenosky a přepravky
Pro usnadnění práce a zrychlení manipulace s hrnky jsou používány přenosky, do kterých můžeme umístit různý počet hrnků. Běžně lze na přenosky uložit 6 až 24 kulatých hrnků o rozměrech 8 – 13 cm. Existují samozřejmě i přenosky pro ukládání hranatých nádob. Tyto pomůcky jsou vyráběny z polyetylénu nebo polypropylenu, mohou mít úpravu plnou (s možností zadržení vody a usnadnění závlahy v obchodě) nebo síťovanou a tedy odlehčenou. Mnohostranná využitelnost přepravek je při hrnkování, transportu ve výrobě, ale i při prodeji.
Většina typů je velikostně upravena pro vložení na standardizované policové CC-vozíky, které se používají ve všech větších tržnicích. Jejich vnější rozměr je přibližně 28 x 40 nebo 39 x 57 cm a stojí okolo 20 – 30 Kč.
Takzvané vodní palety mají vyplněné boční stěny, které dobře přiléhají k hrnkům a tím zajišťují jejich vyšší stabilitu. Palety mají vodní přepad pro omezení přemokřování hrnků při zálivce. V prodeji jsou také přenosky přesně uzavírající květináče, které lze plnit substrátem přímo na výsevních nebo hrnkovacích linkách. Přebytek substrátu se snadno z povrchu odstraní kartáčem a dochází tak k výrazné úspoře ruční práce. Vyrábí se z tenkovrstevného polypropylenu, aby byla zajištěna jejich nízká hmotnost a dobrá skladovatelnost. Standardní rozměr palet je 29 x 39 cm, mají ponejvíce černou barvu. Nejčastěji se nabízí pro hrnky o velikosti 7 až 13 cm a na jednu paletu jich umístíme 6 až 20. Jejich cena je kolem 10 až 20 Kč za kus.
Některé přenosky jsou upraveny přímo pro pěstování mladých rostlin podobně jako v sadbovačích, mají ale typický rozměr otvorů 6 – 9 cm v průměru a rostliny se v nich rovnou dodávají do obchodní sítě, kde je zákazníci mohou odebírat vcelku a používat například pro záhonové výsadby.
Dalším výrobkem jsou sadbové přepravky. Mají význam pro přepravu sazenic v sadbovačích, přitom je jejich hlavní výhodou snadné stohování libovolně nad sebou v mobilních vozících, kdy lze přepravovat snadno velká kvanta sazenic. Mají úchyt pro dobrou manipulaci a mohou být také použity jako podložky při předpěstování sadby na záhonech, kdy se obrátí dnem vzhůru a zamezují prorůstání kořenů do půdy, protože spodní strana sadbovače je ve vzduchu.

Truhlíky
Je také účelné zmínit se o truhlících pro finální prodej. V celé řadě porovnatelných typů a modifikací je vždy potřeba mít při volbě truhlíku na paměti druh pěstovaných rostlin a především jejich nároky na závlahu. Pro snížení náročnosti na ošetřování se výrazně rozšířily mezi pěstiteli samozavlažovací truhlíky. Jde vlastně o dvojitou nádobu, přičemž z vnitřní nádoby je vyveden nasávací knot do obvodového truhlíku, kam doplňujeme vodu. Počet knotů se liší v závislosti na délce truhlíku. Krátké truhlíky (asi 40 cm) jsou použitelné tam, kde jim můžeme věnovat téměř každodenní péči, mnohem lepší je zvolit 60-80 cm dlouhé nádoby, protože zde je zásoba substrátu i vody vyšší a riziko zasychání snížené.
Krátké truhlíky také nebývají nabízeny v samozavlažovací úpravě, kde obvyklá velikost truhlíku je kolem 1 metru. Tyto truhlíky mají speciální otvor pro zálivku, někdy doplněný o vodoznak. Aby byla funkce samozavlažování knotem dostatečná, neměli bychom používat tvrdou vodu, která snižuje schopnost jeho nasávání a vedení vody. Nesmíme zapomínat na fakt, že čím je truhlík tmavěji vybarven, tím rychleji se odpařuje voda ze substrátu a zahřívají se kořeny.
Pro běžné balkónové květiny se používají nádoby plastové, ale chceme-li vysazovat větší okrasné dřeviny, mnohdy lepší službu splní dřevěné truhlíky, které jsou doplněny vnitřní kovovou nádobou vyplněnou substrátem s větší drenážní vrstvou. Dřevo však musí být náležitě ošetřeno proti povětrnostním vlivům i působení škodlivých dřevokazných hub.
U některých typů truhlíků bývají dodávány platové spojky, které se nasazují na protilehlé hrany delších bočních stěn a tak je vzájemně spojují. Jejich význam bychom neměli podceňovat, protože neovlivňují jen případnou deformaci truhlíku tlakem substrátu, ale prodlužují trvanlivost nádob a limitují riziko popraskání plastových stěn. Před prodejem by měly být určitě takové nádoby náležitě vybaveny.

Obaly
Přejdeme-li k otázce obalů, u okrasných květin v hrncích by vedle samotné květiny měl estetickou roli plnit určitě také květináč. Musí být čistý a nepoškozený. Jako doplněk bývá nasazován při expedici na rostliny celofánový obal s barevným potiskem. Ten často skryje i méně kvalitní a rozvolněný habitus květiny nebo jiné nedostatky ze strany pěstitele. Přitom ovšem hrozí nebezpečí vyššího výskytu houbových chorob, protože ve vyšším obale se více zadržuje vlhkost. Pro řezané květiny se využívají košíčky (gerbery) nebo síťky (chryzantémy), které chrání květy a zvyšují kapacitu speciálních dlouhých papírových krabic, ve kterých se květy dodávají od výrobce až po maloobchod. U některých druhů květin (orchideje) je každý stonek umísťován do zvláštní plastové nádobky podobné zkumavce, aby byla prodloužena trvanlivost v průběhu přepravy.
Tradiční obaly u zelenin (PE přepravky vysoké i nízké) o rozměru 40 x 60 cm jsou v posledních letech nahrazovány na míru sestavenými kartony, kde jde často o výlisky pro jednotlivé plody. Cenově pak vychází dráž než plastové bedničky, avšak zvyšují úroveň prodeje a lépe zachovávají kvalitu produkce, protože plody nejsou vzájemně smačkávány.
Ve velkovýrobním provozu u hrubější zeleniny (zelí, celer apod.) a při skladování mají stále opodstatnění velkokapacitní kontejnery. Prosté palety mají velikost 1,2 x 0,8 x 0,15 m a slouží jako manipulační podložky ke stohování přepravek až do celkové hmotnosti 1 tuny. Ohradové palety o základních rozměrech 1,2 x 0,8 x 0,95 m jsou určeny pro skladování až 350 kg zeleniny.
Z dalších možných obalů existují skládací plastové přepravky, košíčky na jahody i jiné druhy, polyetylénové kornoutky na ředkvičky, síťové úplety pro cibuli, vaničky pro žampiony a podobně.
Velmi rozšířeným obalovým materiálem je smrštitelná fólie. Omezuje ztrátu vlhkosti z plodin, ale na druhé straně vyžaduje zajištění rovnoměrnější teploty v průběhu skladování a přepravy bez výrazných výkyvů, protože v opačném případě může snadno dojít k zapaření a nahnívání balených produktů. To se běžně stává při balení na polystyrenové misky, které jsou nabízeny v mnoha obchodech.
Jak v rámci pěstebních nádob, tak i obalů se nabídka neustále rozšiřuje, často se jedná o specifické výrobky pro určitou skupinu produktů nebo i jednotlivý výrobek. Tento trend vede ke snižování nároků na manipulaci, omezování poškození zahradnických výpěstků a zvyšování kvality vlastního prodeje. Vždy pak zbývá konečná volba na pěstiteli nebo zpracovateli, který musí vyhodnotit ještě jeden podstatný parametr – cenu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *