Filtr

KLÍČOVÉ CHOROBY JÁDROVIN A OCHRANA PROTI NIM

Moderní produkce zdravého a kvalitního ovoce vyžaduje velmi dobrou znalost všech faktorů, které ji mohou ovlivnit. Nedílnou a jednou z nejvýznamnější součástí je i dobrá orientace v ochraně proti chorobám a škůdcům ovocných výsadeb. Základním předpokladem efektivní chemické ochrany je dobrá znalost bionomie a biologie původců chorob a živočišných škůdců....

Kategorie: Nezařazené

Škodlivosť vlnačky krvavej

Na jabloniach sa najčastejšie stretávame s poškodeniami vošky jabloňovej (Aphidula pomi) a vošky skorocelovej (Sappaphis mali). Sú to listové vošky, ktoré cicajú na listoch a mladých vrcholkoch výhonkov. Okrem listových vošiek závažným škodcom jabloní je aj voška - vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum). Vlnačkovité vošky cicajú na kôre rôznych drevín a...

Kategorie: Nezařazené

Odhady sklizně jádrovin, proč a jak

Většina ovocnářů stojí každoročně před problémem zpracovat kvalifikovaný odhad sklizně své produkce, který by se co nejvíce přiblížil skutečnosti. Znalost sklizeného množství má vliv na plán zaskladnění a následného vyskladnění, návoz beden do řad a na strategii prodej

Kategorie: Nezařazené

Celoživotního vzdělávání v oblasti ovocnictví

Předpokládá se, že podle zájmu odborníků připravíme v jednotlivých letech postupně čtyři jednosemestrálních kurzy celoživotního vzdělávání v ovocnictví (v každém roce jeden kurz): Intenzifikace pěstování peckovin Intenzifikace pěstování jádrovin Intenzifikace pěstování drobného ovoce Intenzifikace školkařské výroby...

Kategorie: Nezařazené

Zahradnické disciplíny na ČZU v Praze

První věcně ucelená vysokoškolská výuka zahradnictví v České republice byla zahájena ihned po skončení druhé světové války v roce 1945 na tehdejším Českém vysokém učení technickém – Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze na úrovni specializovaného ovocnicko-zahradnického směru. Rozhodlo se tak s vědomím, že zahradnictví v celé své...

Kategorie: Nezařazené

Novinka mezi trvalkami – Houttuynia

Houttuynia pochází z čeledi Saururaceae a je to nízká trvalka s plazivým oddenkem. Má střídavé, srdčité, řapíkaté lístky. Ty jsou kožovité a prochází jimi výrazná žilnatina. Na závěr k listům je třeba dodat, že jsou výrazně aromatické a to zejména po jejich rozemnutí. Kvítky Houtuynia jsou drobné, uspořádané v krátké...

Kategorie: Nezařazené

Staphylea pinnata-klokoč zpeřený

Klokoče patří do čeledi Staphyleaceae-klokočovité. Celkem jich je známo 75 druhů, z nichž 12 pochází ze Severního mírného pásma. Pro nás je nejznámější klokoč zpeřený – Staphylea pinnata, se kterou se můžeme volně v přírodě naší republiky setkat v Polabí, na Nymburku, u Jičína, Chocně a na střední a jižní...

Kategorie: Nezařazené