Filtr

Zahradnictví po internetu

Před pěti lety, kdy nám, studentům vysoké školy zemědělské přednášeli odborníci z oblasti výpočetní techniky, byl internet již v povědomí, ne však běžně používán. V naší republice a myslím, že i jinde ve světě, měl nálepku novorozeně a s iluzí celosvětového propojení se zacházelo poněkud sterilně, tak jak tomu bývá...

Kategorie: Nezařazené

Produkty a výrobky zahrnuté v SOT s banány

První článek klíčového nařízení Rady (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu (SOT) s banány jednak tuto SOT ustavuje, jednak vyjmenovává produkty a výrobky, kterých se tato SOT týká. Jednotlivé produkty a výrobky jsou uváděny v tabulce pod příslušným kódem kombinované nomenklatury. Dnes tuto tabulku publikujeme:

Kategorie: Nezařazené

Produkty zahrnuté ve Společné organizaci trhu

První článek klíčového nařízení Rady (ES) č. 2200/96 o společné organizaci trhu (SOT) s ovocem a zeleninou jednak tuto SOT ustavuje, jednak vyjmenovává produkty, kterých se tato SOT týká. Jednotlivé produkty jsou uváděny v tabulce pod příslušným kódem kombinované nomenklatury. Dnes tuto tabulku publikujeme.

Kategorie: Nezařazené

Tvorba právních předpisů v EU

Po začlenění kandidátských států do EU se podstatně změní legislativní postupy v těchto státech. Zemědělci a zahradníci budou i nadále podávat svoje návrhy a připomínky k různým regulativním opatřením prostřednictvím svých zájmových organizací příslušným národním ministerstvům zemědělství, ale v mnoha případech se o těchto návrzích a připomínkách bude rozhodovat v...

Kategorie: Nezařazené

Zavlažujeme zahradu – Moderní hospodaření s vodou

V knize najde čtenář přehledné a stručné informace, nápady i rady o tom, jak zajistit dostatek vláhy pro zahradu i zahrádku. Dozví se o obecných pravidlech hospodaření s vodou, o možnostech zřídit si či opravit vlastní studnu, o čištění vody i o tom, jak dostat vodu do stavení.

Kategorie: Nezařazené