Filtr

Monitoring druhového spektra opylovačů v ovocných výsadbách

Běžnými a hojně se vyskytujícími druhy opylovačů v ovocných sadech jsou včela medonosná (Apis melifera) a čmelák zemní (Bombus terrestris). Významnou roli pro opylování má však také mnoho dalších zástupců blanokřídlého hmyzu. Nejčastěji se jedná o samotářské včely. Dále jsou to zástupci z řádu Diptera, zejména z čeledi pestřenkovití (Syrphidae)....

Kategorie: Ovocnářství

Šlechtění čínských dřevitých pivoněk

Pivoňky patří mezi nejvýznamnější okrasné rostliny pěstované v zahradách, kde jsou velmi oblíbené hlavně pro svůj atraktivní květ. Již po tisíciletí jsou využívány jako okrasné i jako léčivé rostliny. Rod pivoňka (Paeonia) je jediným rodem samostatné čeledi pivoňkovitých (Paeoniaceae). V přírodě se s pivoňkami můžeme setkat na většině území severní...

Kategorie: Školkařství

Rostliny mají své příběhy

Jubilejní 35. ročník mezinárodního školkařského veletrhu se nesl v duchu příběhů. Příběhů dávno minulých, právě se odehrávajících i těch, které nás teprve čekají. Téma letošního ročníku se neslo v duchu historie veletrhu i příběhů samotných rostlin, které byly během třiceti pěti let v rámci výstavní akce uvedeny na trh a...

Kategorie: Reportáž, Školkařství

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám nejsou nové pojmy a základní procesy s nimi spojené jsou zemědělské veřejnosti všeobecně známy. Nicméně stále se setkáváme, především u uživatelů odrůd zeleninových, okrasných a ovocných druhů, s nepochopením, či nesprávným výkladem zákonných práv a povinností souvisejících s registrací odrůd a ochranou práv...

Kategorie: Trh - politika

Nároky zaměstnanců při pracovní cestě

Pracovní cestou je vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Záleží tedy na tom, jak přesně je v pracovní smlouvě vymezeno místo výkonu práce. Může jím být budova, v níž sídlí zaměstnavatel, nebo celá obec, kraj, případně i území celé republiky. Vyslání na pracovní cestu je vždy...

Kategorie: Trh - politika

Ohlédnutí za veletrhem Macfrut 2017

Na jaře letošního roku se v italském Rimini konal veletrh Macfrut, který je tematicky zaměřen na ovoce a zeleninu. Široké spektrum vystavovatelů zabralo v letošním roce osm pavilonů. Své produkty zde představili prodejci zemědělské techniky, prodejci strojů na posklizňové zpracování zeleniny včetně vážení a balení, prodejci technologií pro skladování a...

Kategorie: Zelinářství

Význam patogenů z r. Phytophthora ve školkařství a možnosti ochrany – II.díl

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme se podrobně věnovali významu patogenů z rodu Phytophtora, jejich charakteristice, biologii a diverzitě v České republice a také jsme popsali, jak vypadají symptomy napadení rostlin. Nyní si pojďme podrobněji přiblížit, jaké jsou možnosti ochrany vůči tomuto nebezpečnému patogennímu činiteli, který je schopen způsobit značné...

Kategorie: Školkařství