Filtr

K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach

I keď vo väčšine prípadov novozaložená, zakladaná okrasná zeleň je v mnohých súčasných mestách a obciach výraznejšia a „aktuálnejšia“ i z pohľadu ich obyvateľov je však potrebné venovať intenzívnejšiu pozornosť i okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach miest a obcí, ktoré sú opodstatnenými v celkovej zložke zelene sídel.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

České šlechtění mečíků Gladiolus L.

Šlechtěním mečíku se v Čechách a na Moravě od počátku minulého století zabývalo mnoha amatérských i profesionálních pěstitelů. Větší pozornosti se šlechtění tohoto rodu dostalo až od konce 60. let 20. století na šlechtitelské stanici v Heřmanově Městci a následně ve výzkumném ústavu v Průhonicích. Cílem šlechtění bylo získat nové...

Kategorie: Květinářství

Výroba vín v hliněných amforách kvevri

Historie výroby hliněných nádob na víno je velmi dlouhá. Před několika desetiletími odhalily archeologické vykopávky v ruinách starověkého sídliště Dangreuli Gora poblíž města Marneuli (JV Gruzie, region KvemoKartli jižně od Tbilisi) velké množství semen hroznů vinné révy z období asi 6000 let př. n. l., které jsou morfologicky i ampelograficky...

Kategorie: Vinohradnictví

Kvalitní osivo je klíčem k úspěchu

Tradičně po dvou letech upořádala ve Strakách na Nymbursku akciová společnost SEMO seminář pro tuzemské pěstitele zeleniny. Představila tam portfolio nabízeného osiva, včetně mnoha novinek, i jeho úprav a nechybělo ani shrnutí aktuálních problémů sezóny 2017. Nově zastupuje společnost SEMO a. s., kromě japonské šlechtitelské firmy Takii a nizozemské Pop...

Kategorie: Zelinářství

Grapevine red blotch-associated virus – nové riziko pro pěstování vinné révy

Grapevine red blotch-associated virus (GRBaV) je nově identifikovaný virus révy vinné, který byl poprvé zaznamenán v Kalifornii v roce 2008 a poté v hlavních vinařských oblastech Severní Ameriky. Jelikož onemocnění vyvolané GRBaV má značný dopad na ziskovost vinic kvůli snížení kvality a špatnému dozrávání hroznů, představuje tento patogen významné riziko...

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Využití kompostů z matolin pro zlepšení půdních vlastností

Nedostatek organické hmoty v půdě, ať už vlivem mineralizace, pravidelným nedodáváním do půdy či špatným zpracováním půdy, urychluje její degradační procesy a tím snižuje půdní úrodnost. Zpracování půdy patří k dalším faktorům, které rozhodujícím způsobem ovlivňují nejen efektivní úrodnost půdy, stabilizaci výnosů a kvalitu produktů, ale i úroveň celého zemědělství...

Kategorie: Téma měsíce

Ovlivnění jarních mrazů vegetačními bariérami a reliéfem terénu

Výraznější ztráty na produkci ovoce a hroznů způsobené jarními mrazíky zejména v posledních dvou letech vyvolaly mezi pěstiteli i odbornými pracovníky poměrně značný zájem o možnosti alespoň částečné eliminace jimi napáchaných škod. Kromě vyloženě technických řešení, vnášejících do prostoru skryté anebo zjevné teplo, popřípadě omezující jeho ztráty do atmosféry, lze...

Kategorie: Ovocnářství, Vinohradnictví

Školkařské dny na aktuální témata

Svaz školkařů ČR, z. s., uspořádal ve dnech 10. a 11. ledna tradiční Školkařské dny v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Perštejnem letos poněkud netradičně ve spolupráci se Sdružením lesních školkařů ČR, z. s. Součástí akce bylo rovněž jednání valné hromady Svazu školkařů ČR.

Kategorie: Školkařství