Filtr

Metody moderní přípravy substrátu hlívy ústřičné

Při přípravě substrátu pro hlívu ústřičnou (Pleurotus ostreatus) ze silně infikované slámy houbou Trichoderma pleuroti se osvědčila kombinace aerobní fermentace při 30 °C po dobu tří dnů s následným teplotním ošetřením při 70 °C po dobu 24 hodin. Nejrychlejšího růstu dosahovalo mycelium hlívy při kombinaci fermentace při 30 °C po...

Kategorie: Téma měsíce

Parametry střešních substrátů

Důležitým prvkem při zakládáních zelených střech je střešní substrát. Střešní substrát tvoří vegetační vrstvu, ve které rostliny koření a která je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Tomu odpovídají požadavky na jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Zároveň se podílí na zajištění dalších funkcí zelených střech, zejména na zadržování a zpomalování odtoku...

Kategorie: Téma měsíce

Záruky a reklamace prodaných rostlin

Pokud si zákazník koupí u prodávajícího rostliny, prodávající má odevzdat kupujícímu tyto rostliny v ujednaném množství, jakosti a odrůdě. Není-li ve smlouvě dohodnuto, jak mají být rostliny zabaleny, má je prodávající zabalit podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro jejich uchování a ochranu. Stejným způsobem má prodávající opatřit rostliny pro případnou...

Kategorie: Trh - politika

Tradiční vinařské semináře

Tradiční vinařské semináře v Hustopečích, Hnanicích a Dubňanech uspořádala společnost Bayer s.r.o. Účastníci se dozvěděli aktuální informace o novele vinařského zákona, která začne platit od 1. 4. 2017, nechyběly praktické poznatky z ochrany révy vinné v loňském roce ani připomenutí účelných opatření k naplnění podmínek základní i nadstavbové ochrany vinic...

Kategorie: Vinohradnictví

Zahradnická příprava na jaro začala

Již potřinácté uspořádala společnost Arboeko s. r. o. ve dnech 10. až 11. ledna 2017 největší tuzemskou kontraktační výstavu pro zahradnická centra Evropa v Obříství. Výstava byla tradičně zaměřená na sortiment okrasných a ovocných rostlin pro jarní sezónu a těšila se velkému zájmu ze strany návštěvníků nejen z tuzemska, ale...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Kámen v zahradě

Navštívíme-li kteroukoli významnější zahradu vzniklou v posledním čtvrtstoletí, potkáme se téměř vždy s nějakou kamennou kreací, byť by to byl jenom osamělý balvan v pěstěném trávníku nebo v příšeří zahradního zákoutí.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Geneticky kompaktní odrůdy květin jako cesta ke snížení pěstebních nákladů

Genetická kompaktnost patří mezi nové šlechtitelské cíle u řady květinových druhů. Díky této vlastnosti je možné produkovat jarní květinovou sadbu bez nutnosti regulace růstu, ať už chemickou nebo nechemickou cestou. Cena osiva geneticky kompaktních odrůd je ale vyšší. To je kompenzováno úsporou nákladů na regulátory růstu a jejich aplikaci.

Kategorie: Květinářství