Filtr

Význam průzkumu půdy před výsadbou vinice

V nových výsadbách révy vinné vznikají často problémy s ujatelností sazenic a jejich růstem. Mnohdy se argumentuje nekvalitními sazenicemi, ale problémy častěji souvisí s půdními podmínkami a přípravou půdy před výsadbou. Na základě průzkumu půdy se také rozhoduje o rigolaci nebo hloubkovém kypření.

Kategorie: Vinohradnictví

Modelový ekologický sad – první rok projektu

Na ekologické ovocnářství se u nás často nahlíží skrz prsty. Mohou za to špatně nastavené dotační podmínky v minulém období. Na dotacích byly vypláceny desítky miliónů korun, ale produkce v těchto sadech byla mizivá. Aktuální stav ekologického ovocnářství v České republice nelze považovat za uspokojivý. Většina současných ekologických sadů jsou...

Kategorie: Ovocnářství

Aktuální světové trendy na trhu s drobným ovocem

Světový trh s bobulovinami roste, zákazník se dostává do centra pozornosti a jako jednou z nejperspektivnějších plodin se, s ohledem na výživové hodnoty, jeví kanadské borůvky. Mezi nové nadějné plodiny, které si v budoucnu mohou podmanit trh s drobným ovocem patří například zimolez. To a jiná zjištění, ukázal nedávný kongres...

Kategorie: Ovocnářství

Využití doplňkového přisvětlování rostlin ve sklenících

Ve světě se hovoří a píše o zahradnické revoluci, abychom rozuměli, v technologiích ve skleníkové výrobě, respektive zahradnictví v uzavřených prostorách. Z čeho vychází představa revolučních změn v pěstebních technologiích? Z možností oprostit pěstování rostlin zčásti nebo po celý výrobní proces od dosud nezbytných základních faktorů, jako jsou denní světlo,...

Kategorie: Nezařazené