Ovocnáři v Dolanech nezahálí

ZD Dolany není jen pěstitelem obilovin, řepky olejné, cukrové řepy, kukuřice, hrachu, hořčice, lnu a pícnin. Velký význam má i produkce ovoce. Sady o rozloze 460 ha tvoří sice jen desetinu plošné výměry podniku, ale na příjmech se podle slov předsedy družstva Ing. Zdeňka Joudala podílí přibližně jednou čtvrtinou.

Úspěch a současné příznivé ekonomické výsledky družstva, které si dokázalo udržet vysoký standard i v průběhu přelomových devadesátých let, je výsledkem práce managementu.Tyto skutečnosti dokázaly přesvědčit většinu členů družstva o příznivých hospodářských perspektivách do té doby úspěšného podniku a proto, až na výjimky, v družstvu setrvali.
Sázka na ovocnářství, jako na důležitý ekonomický pilíř družstva, padla již v roce 1992. Výsledkem tohoto rozhodnutí je každoroční obnova jabloňových sadů o rozloze přibližně 15 ha a višňových 12 ha. Do obnovy je investováno ročně 6,5 mil. Kč plus jeden milion do instalování kapkové závlahy, strojového vybavení a stavebních investic. Tyto hodnoty představují 40 % celkových investic firmy.
Odrůdová skladba
Plocha výsadby jabloní pokrývá 334 ha. Nejvíce zastoupena je odrůda ´Idared´ se 45 %, následuje Šampion´ a ´Golden Delicious´ s 10 %, ´Mc Intosch´ a ´Spartan´, ´James Grieve´, ´Rubín´, ´Gloster´ a ´Zvonkové´ s 5 %. Ostatní odrůdy včetně letních zaujímají 5 %. V nových výsadbách se objevují odrůdy rezistentní proti strupovitosti – ´Topaz´ a ´Goldstar´ a nerezistentní klony odrůd ´Jonagold´ a ´Golden Delicious´. Na tyto čtyři odrůdy pravděpodobně soustředí pozornost při obnově sadů i v budoucnu.
Tří čtvrtiny celkové roční produkce je ze určeno na konzum. Veškeré výsadby jabloní se v posledních letech provádějí pouze se závlahou, která v současnosti zavlažuje již 70 ha výsadeb jabloní a hrušní.
Višně pěstují na 93 ha, obnova se ročně provádí na 12 ha výsadbou odrůd ´Morela pozdní´ a ´Morellenfeuer´. Letní hrušně´Radana´ a ´Laura´, a zimní odrůdy ´Lucasova´, ´Erika´, ´Astra´ a ´Bohemica´ tvoří základní sortiment výsadeb na 13 ha sadů. Třešně, zastoupené odrůdami ´Karešova´, ´Kaštanka´, ´Burlat´, ´Granát´ a především ´Kordia´ jsou vysazeny na 10 ha. Rybíz se pěstuje na ploše 10 ha. Sortiment doplňují výsadby broskví a meruněk vysazené na třech hektarech a v omezeném množství jsou i sady slivoní. Udržet optimální průměrnou věkovou skladbu je i v malých výsadbách důležité, proto dojde příští rok navíc k obnově 10 ha sadů hrušní a višní.
V ovocných sadech pracuje 80 stálých pracovníků. V průběhu sezóny je potřeba dalších 50 brigádníků na sklizeň třešní, 350 na sklizeň višní a 200 – 250 v září a říjnu na sklizeň jablek.
Skladovací kapacity
Dolanští mohou uskladnit až 4700 t ovoce v chlazených skladech. Z toho je 1320 t kapacity skladu s řízenou atmosférou se sníženým obsahem O2 (ULO).
Kvantita i kvalita
Vedle vypěstovaného množství – roční produkce jablek dosahuje 6 – 7 tis. t (z toho konzumních 4,5 – 5,5 tis.t) – je v současné době kladen stále větší důraz na garantovanou kvalitu plodů. Zárukou pro odběratele je každoročně obhajovaná Ochranná známka pro zdravé ovoce SISPO. O vysoké pěstitelské úrovni svědčí i získání Zlaté Salimy v roce 1997 a úspěšný audit obchodního řetězce Carrefour.
Investice pro budoucnost
Vypěstovat každoročně odpovídající množství kvalitního ovoce je jistě velké umění. Prodat a udržet kvalitní plody až do června následujícího roku začíná být v současnosti pro velké pěstitele otázkou bytí či nebytí. Požadavky obchodních řetězců na celoroční dodávky vysoce kvalitních jablek je totiž možné pouze akceptovat nebo přenechat tuto významnou část trhu konkurenci.
Finanční zatížení spojené s vyhověním požadovanému standardu řeší v tomto roce dolanští s pomocí programu Evropské unie Sapard. Díky pomoci tohoto programu dojde letos na podzim k nákupu moderní balicí linky na ovoce, která bude navazovat na stávající třídičku.
Udržet vysokou kvalitu skladovaných jablek až do jarních a letních měsíců je spojeno otázkou struktury skladovacích prostor, zvláště poměrem skladů chlazených a s řízenou atmosférou. Současný poměr 72 : 28 % nedosahuje standardu běžného v EU, proto padlo rozhodnutí investovat a zvětšit kapacitu ULO skladu na 60 % skladovacích kapacit. Realizace této části projektu se uskuteční po vyskladnění chlazeného skladu v období dubna až srpna příštího roku.
Úspěch ve výběrovém řízení a podpis smlouvy s MZe znamená, že při splnění parametrů uvedených ve smlouvě, dojde k poskytnutí dotace ve výši 50 % celkových nákladů. Při celkovém objemu investice 24 mil., je to položka jistě nezanedbatelná.
Snaha o větší konkurenceschopnost na trhu s ovocem a přístup k dotacím, především po vstupu do EU vedla management podniku k tomu, že se ZD Dolany stalo zakládajícím členem Odbytového družstva producentů ovoce a zeleniny CZ Fruit. Tato organizaci zajišťuje odbyt veškeré produkce ovoce od malých prodejců, přes velkoobchody až po obchodní řetězce.
Jak je vidět, v Dolanech nezahálí a myslí na budoucnost. Změny po vstupu na trh EU budou pro pěstitele, doufejme, pozitivní, ale zcela jistě náročné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *