Ošetření osiva zeleniny horkou vodou – alternativní metoda k ochraně proti patogenům přenosným osivem v ekologickém zemědělství

V ekologickém zemědělství nebude v budoucnu dovoleno používat konvenčně produkované osivo. Proto je potřeba hledat alternativní metody ošetření osiva akceptovatelné i v ekologickém zemědělství.

Pracovníci Biologického spolkového ústavu zemědělského a lesnického, Institutu integrované ochrany rostlin prováděli výzkumy na pěti významných druzích zeleniny (mrkev, zelí, celer, petržel, polní salát). V laboratorních, modelových a polních pokusech byly zkoumány významné patogenní mikroorganismy těchto plodin přenosné osivem (Alternaria spp., Phoma spp., Septoria spp., Peronospora valerianellae, Xanthomonas spp.). Desinfekce probíhala při teplotě vody mezi 40 °C a 50 až 55 °C po dobu 10 až 30, v některých případech až 60 min. Při infekci osiva druhy r. Septoria a P. valerianellae byl účinek vyhodnocen na základě stanovení počtu spor, popř. oospor.
Ošetřením horkou vodou při teplotě 50 °C po dobu 20 až 30 min a také při 53 °C po 10 až 30 min bylo dosaženo dobrého až velmi dobrého fytosanitárního účinku, aniž by bylo negativně ovlivněno klíčení semen. Při vyšší teplotě (50 °C po 30 min) musela být doba ošetření u citlivých plodin zkrácena, aby se zabránilo snížení klíčivosti. Proti houbám r. Alternaria (A. dauci, A. radicina, A. alternata, A. brassicicola) měla desinfekce horkou vodou převážně velmi dobrý účinek (stupeň účinku > 95 %). Účinné bylo také ošetření proti houbám r. Phoma (Ph. lingam, Ph. valerianella, 80–95 %). Redukce Ph. valerianella na osivu byla v prvním pokusném roce přímo úměrná redukci výskytu choroby na rostlinách v polním pokusu. Počet spor S. apiicola a S. petroselini na osivu se po ošetření horkou vodou výrazně snížil a koreloval s redukcí výskytu choroby na poli a se zvýšením výnosu v ošetřených variantách. Počet oospor P. valerianellae byl po desinfekci slabě infikovaného osiva redukován, u silně infikovaného osiva však nebyl zjištěn dostatečný účinek. Proti druhům r. Xanthomonas na mrkvi a zelí bylo v laboratorních pokusech při teplotě 50 °C po dobu 30 min dosaženo dobrého účinku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *