Autor
Kategorie:
Nezařazené

Organizace producentů a jejich sdružení v sektoru ovoce a zeleniny EU

Nejdůležitějšími strukturami v sektoru ovoce a zeleniny Evropské unie jsou bezesporu organizace producentů (OP) a jejich sdružení. Reforma Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou v roce 1996 a v letech následujících podstatně posílila jejich význam a pravomoci.

Cílem tohoto článku je informovat o OP a jejich sdruženích v sektoru ovoce a zeleniny z hlediska práva ES.
OP v sek“toru ovoce a zeleniny Evropské unie se zakládají zásadně ze svobodné vůle producentů ovoce a zeleniny podle právních předpisů členského státu EU, ve kterém mají své sídlo. Takto vzniklé právní subjekty mohou mít nejrůznější právní formy a mohou samostatně rozvíjet svou činnost. Pokud však tyto OP chtějí využívat některých výhod Společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, musí požádat o své uznání a přizpůsobit svou činnost podle příslušných právních předpisů Evropské unie.

Proč je třeba zakládat OP?
Koncentrace nabídky je v současné době nutností a pro producenty jediným způsobem jak se efektivně bránit rychle rostoucí koncentraci na straně poptávky, jak odolávat tlaku několika obchodních gigantů – supermarketů, hypermarketů a obchodních řetězců, které získávají čím dále větší podíl na prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům.
Základním úkolem OP je odbyt produktů svých členů. Tyto organizace však obvykle vykonávají pro své členy řadu dalších služeb – zajišťují třídění, tržní úpravu a skladování produktů, zásobují své členy nejrůznějším materiálem, hnojivy a ochrannými přípravky, potřebnou mechanizací a výrobními pomůckami.
V Evropské Unii tyto organizace plní další důležitou funkci – zodpovídají za intervence, tj. za stahování nadbytečného ovoce a zeleniny z trhu a za jeho případné charitativní využití, nebo, a to většinou, za jeho ekologicky přijatelné zničení. OP dělají tuto službu nejen pro své členy, ale také za úplatu pro neorganizované ovocnáře a zelináře, pokud jsou o to požádány.
Značná část dotací EU do sektoru ovoce a zeleniny prochází výhradně organizacemi producentů. Pokud členský stát EU OP založeny nemá, pak se do jeho sektoru ovoce a zeleniny tyto prostředky EU nedostanou.

Kategorie OP
Reformovaná Společná organizace trhu s ovocem a zeleninou klade důraz na specializaci a proto rozeznává 7 kategorií OP pro:
(i) ovoce a zeleninu,
(ii) ovoce,
(iii) zeleninu,
(iv) výrobky určené ke zpracování,
(v) citrusové ovoce,
(vi) ořechy,
(vii) houby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *