Okrasné jabloně II.

Morfologická charakteristika listů, květů a plod u něko1ika hodnocených druhů a kultivarů okrasných jabloní:

M. Belderii
Vznikl jako semenáč u Jeleny De-Belderové Kovačičové v arboretu Hemerlijk v Belgii. Listy jsou šedozelené na rubu plstnaté, velké, okraj hrubě pilovitý. Předčasně propadávaji, protože bývají poškozeny padlím. Květy ve fázi poupat jsou světle růžové, v plném květu bílé, velké. Kvete velmi bohatě, pozdě – až koncem května. Násada plodů je velmi vysoká. U plodů nebylo zjištěno žádné poškození strupovitostí ani červivostí. Plody jsou střední 22 až 26 mm velké, široké, ploše kulovité, stopky 40 mm dlouhé a červeně zbarvené. Kalich na plodech nápadný, otevřený, úšty zelené, trojúhelníkovité, dlouze zašpičatělé a nazpět ohnuté. Plody jsou zpočátku na sluneční straně matně načervenalé, od poloviny září se počínají vybarvovat do jasně korálově červené barvy. Hodnoceni kultivaru je na samém počátku, ale jak se zdá, může to být hodnotná okrasná jabloň, pokud se jedná o plodnost a barvu plodů. Plody drží na stromě dlouho po opadu listů.

M. Coccinela
Strom roste bujně, korunu má vzpřímenou, později částečně rozložitou. Letorosty jsou hnědočervené, lenticely četné, velmi drobné, bělavě rzivé. Široce vejčité listy po okraji pilovité, hnědočervené, zdravé, nepoškozené drží na stromě dlouho do podzimu. Květy v poupatech světle červené, v plném květu bělavě zarůžovělé, velké, jednoduché. Násada květů je poměrně velká, ale nepravidelná. Plody malé 17 až 19 mm, zploštěle kulovité, svítivě červené, kalich opadavý, stopka tenká, červeně zbarvená a velmi dlouhá (50 mm). Plody drží spolehlivě na stromě do konce října i déle. Velmi hodnotný druh jabloně pro sadovnické účely.

M. Coerulescens
Koruna stromu vejčitá, růst pomalejší. Letorosty hnědočervené s oválnými nepříliš četnými lenticelami. Listy velké, dlouze oválné, zelené, lysé, lesklé, po okraji velmi jemně vroubkované. Na podzim se krásně žlutě zbarvují. Poupata i rozkvetlé květy jsou čistě bílé, jednoduché, středně velké s protáhle vejčitými korunními lístky. Kvete raně a velmi hojně, pravidelně s bohatou násadou velmi drobných 14 až 16 mm tmavě vínově červených, fialově ojíněných plodů s opadavým kalichem. Stopka plodů je tenká, červeně zbarvená, 35 až 45 mm dlouhá. Plody drží pevně na stromě až do zimy. Listy ani plody netrpí chorobami, a proto vydrží na stromě velmi dlouho. Sadovnicky velmi hodnotný druh širokého využiti.

Evereste
Letorosty okrově hnědé s nápadnými lenticelami. Listy zelené, zdravé, široce vejčité po okraji tupě pilovité. Květy v poupatech lehce zarůžovělé, v plném květu bílé, velké, korunní lístky široce vejčité, jednoduché. Násada květů vysoká a pravidelná, kvete středně pozdě. Plody jasně červené, velikost je střední a pohybuje se od 20 do 23 mm. Kalich na plodech je na výrazném zhrboleném výstupku a je zelenošedý. Úšty úzké, dlouze zašpičatělé, vztyčené a většinou uzavřené. Stopka tenká, zelená na osvětlené části načervenalá 30 až 40 mm dlouhá. Plody až do příchodu mrazů visi na stromě. Sadovnicky hodnotný kultivar pro široké uplatnění.

Fontána
tuto převislou okrasnou jabloň vyšlechtil Ing. Jan Zima z Turnova. Strom tvoří hustou, bohatě rozvětvenou, úzkou korunu s tenkými, dlouhými převislými větvemi. Roste výrazně kolmo v ostrém uhlu k zemi. Listy úzké, zelené, lesklé, na podzim se zbarvují do žluta. Květy poupat světle růžové, v plném květu čistě bílé, drobné, jednoduché. Kvete bohatě, každoročně a dlouze. Plody jsou velmi drobné o průměru 10 až 13 mm, kulovité, jasně červené. Stopka je velmi tenká 40 až 50 mm dlouhá. Plodí hojně a plody drží na stromě dlouho po opadu listů. Listy i plody jsou odolné proti houbovým chorobám. Sadovnicky zajímavá okrasná jabloň všestranného uplatnění především v malých rodinných zahradách. Vzhledem k převislému růstu se pěstuje jako stromovitý tvar s různě vysokým kmenem od 150 do 200 cm.

Fryderyk Chopin
Kultivar vznikl z výběru semenáčů M. x purpurea v Polsku. Stromy rostou bujně a mají širokou kulovitou korunu. Letorosty hnědočervené s četnými lenticelami. Listy jsou při rašení načervenale zelené, později zelené s červenou žilnatinou na rubu listu, lesklé, okraje listu jemně vroubkované a na podzim žlutooranžově nazelenalé. Květy ve fázi poupěte jsou karmínově červené, v plném květu světle fialově červené, velké, jednoduché. Korunní lístky jsou dlouze vejčité, při dokvétáni lehce ztrácí původní barvu. Násada květů je velmi bohatá, ale nepravidelná. V plodných letech je rovněž násada plodů velmi vysoká. Plody mají nadprostřední velikost a jsou 25 až 27 mm široké. Plody na větévkách se pohybem větru snadno otlačují a vznikají na nich hnědavé skvrny. Na stromě vydrží při skvělém vybarveni do listopadu i déle. Sadovnicky velmi hodnotný kultivar z hlediska atraktivního vybarveni květů, listů i plodů a odolnosti proti houbovým chorobám.

Gorgeous
Vznikl jako hybrid mezi M. sieboldii x M. halliana. Koruna stromu je nepravidelná, široká, řídká. Olistění stromu husté, listy zelené, velké, na rubu plstnaté, zdravé a dlouho drží na stromě. Květy v poupatech červené, v plném květu bělavě růžové, jednoduché, kvete středně pozdě. Bohatě a pravidelně kvete a plodí. Velikost plodů je nadprostřední a pohybuje se od 27 do 32 mm. Barva plodů je žlutooranžová, kalich malý, drobný, uzavřený, úšty úzké, krátké, ostře zašpičatělé, nazpět ohnuté, kalich výrazně nevyniká. Stopky plodů jsou tenké, světle zelené, částečně načervenalé, 30 až 40 mm dlouhé. Sadovnická hodnota tohoto kultivaru je velmi vysoká.

Lady Northcliffe
Vznikla jako klonová selekce z M. baccata v Anglii. Jedná se o stromy s pravidelnou, kulovitou a hustou korunou. Letorosty hnědé, pupeny vystouplé, zašpičatě1é. Listy zelené v létě šedoze1ené, okraje listů hrubě vroubkované, po celou vegetaci zdravé, nepoškozené houbovitými chorobami. Na stromě drží až do podzimu, kdy jsou ze1enož1uté. Květy v poupatech růžové, v plném květu světle růžové až bílé, jednoduché. Plody jsou drobné, mají v průměru 14 až 16 mm, ploše kulovité, špinavě oranžové a drží na stromě až do konce října. Kvete pravidelně a násada plodů je každoročně vysoká. Sadovnicky velmi hodnotný, značně odolný vůči houbovým chorobám.

Royalty
Koruna je sevřeně úzce vejčitá, výška stromu dosahuje až čtyř metrů a v šířce nemá ani dva metry. Letorosty jsou hnědočervené se stříbřitou pokožkou s velkými rzivobě1avými 1entice1ami. Listy velké, lesklé, tmavě hnědočervené až purpurově nafialově1é. Drží dlouho na stromě a během celé vegetace se jejich barva nemění. Květy v poupatech jsou nachově červené, v plném květu tmavě purpurové, při odkvětu neztrácí barvu. Květy velké, jednoduché a zanikají v listech tmavě hnědočervené barvy. Plody vejčité jsou nadprostřední velikosti od 20 do 30 mm, červeně fialové, ojíněné. Kalich uzavřený, úšty sevřené, vzpřímené, úzké až nitkovité, dlouze zašpičatělé, tmavě hnědé. Sadovnická hodnota ku1tivaru spočívá v štíhlém tvaru koruny, stálou tmavě červenou barvu listů až do podzimu. Nedostatkem kultivaru je nízká násada p1odů i přestože pravidelně kvete. Okrasná hodnota plodů je nízká, protože koncem září postupně vadnou, sesychají, hnědnou a opadávají.

Rozeta
Vznikla jako kříženec ku1tivaru ‘Idared‘ x M. e1eyi na pracovišti ÚEB ve Střížovicích v roce 1985. Okrasná jabloň široce obloukovitě převislého růstu. Protože roste převisle, pěstuje se na různě vysokém kmínku, nejlépe o výšce 180 až 200 cm. Letorosty středně silné, červenohnědé. Listy jsou velké, dlouze oválné, při rašení purpurově červené, během vegetace ze1enočervené s červenou ži1natinou na spodní straně listu. Listy lesklé, slabě p1stnaté, zdravé a nepoškozené. Olistění středně husté, vytrvalé až do podzimu. Květní poupata velká, oválná, tmavě karmínově červená, v plném květu purpurově červená i při dokvétáni neblednou. Květy velké až 40 mm široké, korunní lístky dlouze vejčité, doba květu dlouhá. Plody rovněž velké, 40 mm široké, zploštěle ku1ovité, na stromě velikostí velmi nápadné, tmavě karmínově červené s fialovým ojíněním po celém povrchu. Dosud nebylo zjištěno žádné poškození 1istů ani p1odů houbovými chorobami. Jedna z nejatraktivnějších okrasných jabloní převislého růstu, jak barvou listů, plodů a jejich velikostí, tak výborným zdravotním stavem stromu.

Rudolph
Hybrid vzniklý z M. baccata v Kanadě. Strom tvoří vejčitou, hustou korunu. Letorosty čokoládově hnědé s četnými bělavými lenticelami. Listy při rašení načervenalé, během vegetace sytě zelené, lesklé, po okraji zvlněné a jemně pilovité. List je do podzimu svěže zelený, předčasně neopadává a ze všech sledovaných kultivarů má nejzdravější nepoškozený list. Květy ve fázi poupat jsou červené, v plném květu světle červené, velké, jednoduché, korunní lístky široce vejčité, při dokvétání bělavě narůžovělé. Kvete pravidelně a hojně. Plody jsou drobné, 15 mm velké, kulovité až soudkovité, žlutooranžové. Kalich je otevřený, úšty krátké, zašpičatělé, nazpět po plodu ohnuté. Stopka plodu je tenká, červená, 40 mm dlouhá. Plodí po jednom až třech plodech a velmi řídce. Nedostatkem kultivaru je, že se plody na počátku října scvrkávají a hnědnou. Sadovnicky všestranně použitelný hodnotný kultivar okrasné jabloně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *