Ohlédnutí za Embaxem 2003

22. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu je historií. Podle předběžných výsledků se veletrhu zúčastnilo 593 vystavovatelů z 25 zemí, kteří představili své produkty či služby na ploše 15 840 m2. Veletrh navštívilo na 25 000 návštěvníků.

COMBO
Společnost Arca Systems představila na Embaxu jako novinku pro na český trh paletové kontejnery COMBO pro přepravu a skladování potravinářských tekutin jako jsou ovocné koncentráty, sirupy, pyré, melanže, mléko a jiné produkty.
Mezi hlavní přednosti tohoto obalu, který je založen na technologii bag-in-box patř í zejména
velmi pozitivní ekonomické ukazatele – až o 37% lepší využití prostoru ve srovnání se sudy na paletě, vysoká úroveň hygieny (volitelně aseptické provedení) a snadná a bezpečná manipulace. Rozměry COMBO kontejneru jsou vhodné pro běžné ložení na kamionu i pro kontejnerovou přepravu.
Přepravovaná tekutina není v přímém kontaktu s kontejnerem, ale v uzavřeném tenkostěnném plastovém vaku, tím odpadá nákladná dezinfikace a při plnění nejsou potřebné speciální plyny. Kvalita vaku určuje trvanlivost přepravované tekutiny – i více než 18 měsíců.
Standardně jsou vyráběny dvě velikosti: 264 a 1060 litrů. Prázdný obal lze lehce
složit a takto minimalizovaný uskladnit nebo vrátit k opětovnému naplnění.
Robustní provedení zajišťuje vysokou životnost obalu. Spodní část kontejneru tvoří čtyřcestná paleta – lze nabrat ze všech stran. Díky kvalitním plastům a použité konstrukci je kontejner vhodný i pro venkovní skladování a samozřejmě umožňuje stohování naplněných kontejnerů na sebe – a to až v 5 vrstvách. Složením a stohováním lze dosáhnout 60% úspor nákladů na skladování. Napouštět lze ručně nebo plně automaticky včetně možnosti aseptického plnění. Pro identifikaci lze použít nejpokročilejších technologií jako čárový kód, radiofrekvenční čip (RFID). COMBO úspěšně prošlo vibračními testy automobilovou, železniční i námořní přepravu (co kdyby…).

Nápis pod snímek: Kontejnery jsou přizpůsobeny pro celoroční venkovní skladování.

CEECoP
V rámci doprovodného programu veletrhu se ve dnech 22. a 23. května v Brně konala konference CENTRAL & EASTERN EUROPEAN CONFERENCE ON PACKAGING, jíž dominovaly tři ústřední témata:
o Evropské obalové právo, tj. směrnice 94/62/EC, její novela, harmonizované normy;
o Zálohy na nevratné obaly – zkušenosti a očekávaný vývoj v Německu;
o Označování obalů – možné bariéry volného obchodu.
Program byl vzhledem k tématům nabitý, na konferenci přijelo 160 účastníků ze 14 zemí dotčeného regionu, klíčovými řečníky byli Alexis Stassinopoulos, prezident World Packaging Organisation a Julian Carroll, výkonný ředitel EUROPEN. Společenský večer v Moravské chalupě byl dobrou uvolňující tečkou prvního dne akce.

Direktiva, evropské ekotlaky
Zjednodušeně řečeno, politická situace na starém kontinentě nahrává sílicím požadavkům na opatření mající za cíl ať již skutečnou nebo domnělou ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Projevuje se to ve dvou rovinách:
o Zvyšování podílu recyklace odpadů z obalů;
o Akcent na prevenci.

Shodou okolností, či řízením Prozřetelnosti, termín konference se shodoval se zasedáním Evropského parlamentu projednávajícím ve druhém čtení novelu obalové direktivy. Nárůst požadavků je dobře patrný v tabulce, zahrnující i výsledky druhého čtení návrhu novely obalové směrnice v Evropském parlamentu v pátek 23. května 2003, tj. v závěrečný den konference, o nichž přítomné informoval Ing. Eduard Vondráček, Ministerstvo zemědělství.

Za růstem procent je užitečné si představit nárůst cen baleného zboží, z něhož se bude plnění těchto krásných plánů financovat. Jenom například u dřevěných palet to může představovat 20 – 30 Kč na paletu.

Navíc, návrh směrnice požaduje, aby již od 1. 1. 2004 obaly bezpodmínečně splnily požadavky na minimalizaci zátěže životního prostředí (zhmotněním je u nás neblaze proslulé Prohlášení). Probíhá revize s následnou harmonizací řady norem EN pro plnění zmiňovaných požadavků na prevenci. Není-li, od nového roku zřejmě obalem bude i každý kontejner na ovoce.

Zálohy v Německu
Zdánlivě levné a účinné opatření k ochraně prostředí zavedením povinných záloh na nevratné (jednocestné) obaly nemusí být zdaleka tak pozitivní, jak se předpokládá a jak nás učí zkušenosti jiných, nejčerstvěji našich německých sousedů.
Zdaleka se nejedná pouze o vztah kupujícího a prodávajícího, mezi nimiž probíhá předávání zálohy. Na rozdíl od vratných lahví vstupuje do hry nový účastník, odpad. Přesněji obalový odpad: prázdné či spíše vyprázděné použité petky, plechovky, skleněné láhve, ale mohou to být i krabičky na nápoje.
Vzhledem k tomu, že ne všechny krámky, večerky, bistra budou moci zařídit oddělené toky obalových odpadů a prodávaného potravinářského zboží s ohledem na přísnější a přísnější (a u nás bezpochyby zcela nejpřísnější) hygienické předpisy, vznikne pravděpodobně i síť specializovaných sběren obalových nápojových, ale zálohovaných odpadů. Už tady je zajímavý jazykový oříšek: kupujete nápoj v obalu, zaplatíte zálohu – vracíte odpad, dostanete zálohu zpět. Je zálohován obal či odpad?

V podstatě se nabízejí dvě základní řešení:
Vracení použitých nevratných (jednocestných) nápojových obalů (přesněji obalového odpadu) v místě nákupu – nutnost vydávat stvrzenky, žetony a podobně. Takto to funguje v současné době v Německu.
Ovšem spotřebitelé by raději vraceli obalový odpad (použité zálohované jednocestné obaly) kdekoli, v libovolné prodejně, podobně jako je to u vratných lahví a proto se má v Německu spustit od října letošního roku systém, který by to umožnil.

Materiálová identifikace obalů
Směrnice 94/62/ES pověřila Komisi zavést systém pro označování, z čeho, z jakých materiálů jsou obaly vyrobeny. Komise vydala Rozhodnutí 97/129/ES, ve kterém materiálům přiřadila písmenné a číselné kódy, ale současně neurčila, že by označování některých materiálů bylo povinné a dokonce nařídila, že používání těchto písmenných a číselných kódů je dobrovolné.

Žádné jiné označování obalů, například, že se jedná o obaly opakovaně použitelné, nebo o obaly recyklovatelné nebo o obaly zálohované také nebylo zatím zavedeno.
Němci to řeší poměrně elegantně s jistou dávkou noblesy: značení použitých materiálů je dobrovolné, ale když se značí, tak se nesmí použít jiné kódy než byly zavedeny výše zmíněným Rozhodnutím.

Rakušané si dovolili zavést povinnost v označování plastových obalů, což se jeví býti v rozporu s Rozhodnutím. Obava z obchodních bariér s Rakouskem z důvodu označování sílí i proto, že rakouské ministerstvo životního prostředí ve své vyhlášce požaduje označení pouze pomocí písmenných kódů. Jak odhalila konference, z řad nových členů jsou minimálně čtyři potížisté: Česká republika, Lotyšsko, Polsko a Slovensko, kteří mají zavedeno povinné označování alespoň pro některé obaly či obalové materiály. Ať již noví nebo o něco málo starší členové EU, zřejmě jim nezbude, než srovnat krok s Evropským parlamentem či Komisí nastavenými mantinely a svoji vnitřní obalovou legislativu i na poli označování dát do souladu s evropským právem. Jinak totiž právem riskují stání u soudního dvora v Lucemburku kvůli obchodním barierám.

2nd CEECoP 2004
Vzhledem k ohlasu a k žhavým tématům a i k čerstvému členství v Unii, bude pod hlavičkou World Packaging Organisation a European Packaging Institute pořádána ve dnech 24. a 25. května 2004 v Praze 2nd CENTRAL & EASTERN EUROPEAN CONFERENCE ON PACKAGING. Mezi tématy určitě nebudou chybět bariéry v obchodování plynoucí v nedodržování evropského práva jednotlivými členy v rámci národních obalových legislativ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *