Ohlédnutí za 4. Sympoziem fytomedicíny a ochrany rostlin v zahradnictví

Konference konaná ve dnech 22. – 25. září 2003 ve Vídni přinesla mnoho nových pohledů, doporučení a poznatků, které mohou být nadále rozvíjeny na výzkumných ústavech i ve všeobecné zahradnické praxi.

Velkou škodou je, že se dané konference s mezinárodní účastí Němců, Rakušanů, Maďarů, Holanďanů, Švýcarů a mnoha dalších zúčastnilo jen velmi málo českých odborníků. Program a záštitu nad celou akcí převzala BOKU Univerzita ve Vídni, Rakouská společnost pro zdraví a sledování kvality potravin a v neposlední řadě také Německá rostlinolékařská společnost.
V programu prvního dne kromě úvodního slova předsedy doc. Bedlana, zazněly referáty věnující velký význam ochraně rostlin a rozumnému využívání pesticidních přípravků v zahradnictví. V následujících dnech byly v jednotlivých sekcích představeny výsledky rostlinolékařského výzkumu v zelinářství, ovocnářství, květinářství, biologické ochrany rostlin a veřejné zeleni formou dvacetiminutových prezentací, popř. téměř čtyřiceti výstižných posterů.
V sekci zelinářství byly příspěvky věnovány především virovým onemocněním okurek nakladaček, viru Pepino mosaic virus na rajčatech, studiím nádorovitosti košťálovin in-vitro, fusáriím na chřestu a dalším.
V ovocnářské sekci byla pozornost zaměřena zejména spále růžovitých, proliferacím u jabloní a ochraně třešní proti vrtuli třešňové a kroužkovitosti.
Fusária a fytoftóry byly hlavními chorobami, o kterých se autorové příspěvků často zmiňovali v sekci květinářství.
Doménou sekce veřejná zeleň byla problematika klíněnky jírovcové.
V oblasti biologické ochrany byly zmíněny přednosti využití u nás již dobře známých bioagens (Phytoseulus, Orius a dalších.). Při hodnocení odlišnosti některých fytopatogenů se v příspěvcích objevilo hojné využití metod molekulární biologie a genetiky.
Druhý den mezinárodní konference byl zakončen slavnostním setkáním všech přednášejících v erbovním sále vídeňské radnice s představiteli města Vídně. Sympozium bylo velmi přínosné pro všechny a myslím, že se snad v dalších letech objeví i více příspěvků z našeho zahradnického výzkumu, neboť nové Evropě budeme mít stále co nabízet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *