Odrůdy meruněk

U registrovaných odrůd je uvedena základní charakteristika. Odrůdy jsou seřazeny podle doby dozrávání od nejranějších až po nejpozdněji dozrávající.

Veselka (VS 74/14)
Vznikla křížením odrůd ´Vesna´ a ´Vegama´ na Šlachtitelsko-výskumnej stanici Veselé pri Piešťanech.
Stromy rostou slabě, koruny tvoří rozložité. Květní pupeny jsou proti mrazu dobře odolné, stromy jsou velmi odolné. Do plodnosti nastupuje velmi brzo. Plod je velký, srdčitý, nesouměrný. Základní barva slupky je oranžová se sytě červeným líčkem, které pokrývá větší část plodu.
Plodnost je pravidelná. Zraje 11 dnů před odrůdou ´Velkopavlovická´.
Dužnina je oranžová, středně tuhá, šťavnatá, navinule sladká až sladká, aromatická, výborná. Pecka je velmi dobře odlučitelná od dužniny.
Vzhledem ke slabému růstu a velké plodnosti má zvýšené nároky na vláhu, živiny, agrotechniku a řez stromů. Podle údajů šlechtitele je vhodná především do intenzívních typů výsadeb a pro přímý konzum.
Zástupcem v ČR je SEVA – FLORA s.r.o.

Lerosa (LE-1328)
Vznikla křížením mezi hybridy 701014052 (DIRT6T9) a NJA 34, pecky byly připraveny prof. Houghem, výsev a další selekce se uskutečnila na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě Brno, Zahradnické fakultě, Ústavu ovocnictví a vinohradnictví v Lednici na Moravě.
Stromy rostou středně bujně, koruny tvoří rozložité. Stromy i květní pupeny jsou proti mrazu dobře odolné. Do plodnosti nastupuje středně brzo. Plod je velký, válcovitý až tupě kuželovitý, nesouměrný. Základní barva slupky je oranžová s malým, slabě červeným líčkem.
Plodnost je pravidelná. Zraje 5 dnů před odrůdou ´Velkopavlovická´.
Dužnina je oranžová, středně tuhá, jemná, velmi šťavnatá. Chuť je navinulá, průměrná. Pecka je velmi dobře odlučitelná od dužniny.
Nemá speciální požadavky na agrotechniku a stanoviště. Podle údajů šlechtitele má menší nároky na řez a je vhodná především na konzervárenské zpracování.
Udržovatelem je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Zahradnická fakulta, Ústav ovocnictví a vinohradnictví v Lednici na Moravě.

Lebela (LE-1309)
Vznikla křížením mezi hybridy 701014052 (DIRT6T9) a NJA 34, pecky byly připraveny prof. Houghem, výsev a další selekce se uskutečnila na MZLU Brno, ZF, Ústavu ovocnictví a vinohradnictví v Lednici na Moravě. Je přihlášena k právní ochraně.
Stromy rostou středně bujně, koruny tvoří rozložité. Stromy i květní pupeny jsou proti mrazu dobře odolné. Plůdky jsou však proti mrazu málo odolné. Do plodnosti nastupuje brzo. Plod je velký, válcovitý až tupě kuželovitý, nesouměrný. Základní barva slupky je oranžová s malým, červeným líčkem.
Plodnost je pravidelná. Zraje 1 den před odrůdou ´Velkopavlovická´.
Dužnina je oranžová, středně tuhá, jemná, středně šťavnatá, navinulá, dobrá. Pecka je velmi dobře odlučitelná od dužniny.
Nemá speciální požadavky na agrotechniku a stanoviště. Podle údajů šlechtitele má menší nároky na řez.
Udržovatelem je MZLU Brno, ZF, Ústav ovocnictví a vinohradnictví v Lednici na Moravě.

Vestar (VS 51/4)
Vznikla křížením ´Maďarské´ a směsi pylu čínských odrůd na Šlachtitelsko-výskumnej stanici Veselé pri Piešťanech. Je přihlášena k právní ochraně.
Stromy rostou bujně, koruny tvoří rozložité, řídké. Stromy i květní pupeny jsou proti mrazu velmi dobře odolné. Do plodnosti nastupuje brzo. Plod je velký až velmi velký, nesouměrný.
Základní barva slupky je oranžová s červeným středně velkým líčkem.
Plodnost je pravidelná. Zraje 5 dnů po odrůdě ´Velkopavlovická´.
Dužnina je tmavě oranžová, tuhá, středně šťavnatá, sladce navinulá, aromatická, dobrá. Pecka je pouze slabě odlučitelná od dužniny.
Nemá speciální požadavky na agrotechniku a stanoviště.
Zástupcem v ČR je SEVA – FLORA s.r.o.

Leala
Vznikla volným opylením odrůdy ´Růžová raná´ a následnou selekcí takto vzniklého potomstva na MZLU , ZF, Ústavu ovocnictví a vinohradnictví v Lednici na Moravě.
Stromy rostou středně bujně, koruny tvoří vzpřímené. Stromy i květní pupeny jsou proti mrazu dobře odolné. Do plodnosti nastupuje středně brzo. Plod je velký, srdčitý, nesouměrný. Základní barva slupky je oranžová s malým, červeným líčkem.
Plodnost je pravidelná. Zraje 7 dnů po odrůdě ´Velkopavlovická´.
Dužnina je oranžová, středně tuhá, šťavnatá, navinule sladká, aromatická, dobrá. Pecka je velmi dobře odlučitelná od dužniny.
Pro udržení dobré velikosti a kvality plodů má vyšší nároky na řez. Šlechtitel uvádí, že je vhodná pro intenzívní typy výsadeb se zahuštěným sponem a kotlovitou korunou. Plody jsou vhodné zejména pro konzervárenské zpracování.
Udržovatelem je MZLU Brno, ZF, Ústav ovocnictví a vinohradnictví v Lednici na Moravě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *