Odrůdová skladba rybízů

Červený rybíz Dle evidence sadů OTK ÚKZÚZ je v České republice na ploše 859 ha vysázeno celkem 14 odrůd červeného rybízu. S výměrou vyšší než 5 hektarů je evidováno 10 odrůd. Zbývající 4 odrůdy jsou vysázeny celkem na ploše jen 9,87 ha (tj. 1,1 %).

Na ploše 54,35 ha není podle evidence specifikována odrůda (tj. 6 %). Prvních pět odrůd tvoří 72 % výsadeb a hlavní 3 odrůdy tvoří 57 % ploch.
Situace s věkovou strukturou výsadeb červeného rybízu je po angreštu a bílém rybízu nejhorší. Výsadby neplodné a na začátku plodnosti tvoří 15 % ploch. V plné plodnosti je jen 7 % ploch a 78 % výsadeb je přestárlých. Z hlediska věkové struktury je situace u červeného rybízu kritická. K významné obnově nových ploch červeného rybízu by snad mohlo dojít po roce 2002, kdy byla do dotačního titulu zařazena podpora i na drobné ovoce. Ke zlepšení věkové struktury by ale bylo nezbytné ročně obnovovat 60 až 80 ha ploch červeného rybízu.
Výrazné trendy v obnově odrůdové skladby se nerealizují. Důvodem je, že veškerá produkce je určena pro zpracovatelský průmysl, jehož požadavky splňují i v ČR pěstované hlavní odrůdy. Rovněž odrůdy splňují předpoklady mechanizované sklizně. Určitý proces obnovy nastal až ke konci devadesátých let minulého století, kdy se obnovilo zhruba 180 ha ploch červeného rybízu. Ke zlepšení věkové struktury a udržení stávající produkce je však nezbytné, aby tato obnova byla dvojnásobná. Plochy a produkce červeného rybízu od roku 1990 trvale klesá. Produkce červeného rybízu v roce 2002 byla proti roku 1990 jen třetinová. Nezájem pěstitelů o obnovu ploch červeného rybízu byl v minulosti způsoben jednak nízkými realizačními cenami produkce a rovněž nemožností získat v rámci dotací podporu na výsadbu. I proto se pěstitelé orientovali na jiné ovocné druhy, kde dotační podpora byla možná. V posledních letech došlo ke stabilizaci odbytových cen červeného rybízu a s možností čerpat dotační podporu na výsadbu se dá předpokládat vyšší zájem ze strany pěstitelů o jeho pěstování a zakládání nových výsadeb. Výhodou pro tuzemské pěstitele červeného rybízu podobně jako u třešní a višní je, že zde nehrozí významný dovoz tohoto ovoce. ČR je u rybízů exportní zemí. Většina produkce červeného rybízu je exportována do zemí Evropské unie. Při vývozu ještě platí některá celní omezení a kvóty. Proto i k oživení pěstování tohoto ovocného druhu je nezbytné veškeré bariéry odbourat. To by se mohlo uskutečnit také vstupem ČR do Evropské unie.
I v nově budovaných výsadbách je hlavní odrůdou Holandský červený. Zájem je i o odrůdy ´Vitan´, ´Rondom´, ´Detvan´ a ´Rubigo´. Tyto odrůdy nahrazují naši dříve významnou odrůdu ´Heinemanův pozdní´, jejíž výsadby jsou dnes výhradně přestárlé, ale přesto tvoří 19 % všech ploch červených rybízů pěstovaných v ČR.
Podle evidence sadů OTK ÚKZÚZ je v České republice na ploše 346 ha vysázeno celkem 10 odrůd černého rybízu. S výměrou vyšší než 5 hektarů je evidováno 5 odrůd. Zbývajících 5 odrůd je vysázeno celkem na ploše jen 6,87 ha (tj. 1,9 %). Na ploše 11,04 ha není dle evidence specifikována odrůda (tj.3,1%). Prvních pět odrůd tvoří 95 % výsadeb a hlavní jsou dvě odrůdy, které tvoří 88 % ploch.
Situace s věkovou strukturou výsadeb černého rybízu není dobrá, i když proti červenému a bílému rybízu je lepší.Výsadby neplodné a na začátku plodnosti tvoří 12 % ploch. V plné plodnosti je 30 % ploch a 58 % výsadeb je přestárlých. K významné obnově nových ploch černého rybízu docházelo spíše v první polovině devadesátých let, kdy byla obnovena čtvrtina plochy černého rybízu. Výrazný útlum nastal koncem devadesátých let a pěstitelé začali investovat spíše do výsadeb červeného rybízu. Důvodem poklesu zájmu jsou velmi rozkolísané realizační ceny. Dalším důvodem je i problém se zdravotním stavem porostů a zejména výskytem některých živočišných škůdců. Opětovný zájem o realizace nových výsadeb by mohly mít některé nové odrůdy, které byly nyní registrovány, jako jsou odrůdy ´Démon´, ´Moravia´, ´Titania´ nebo ´Triton´. Rovněž zvýšit zájem by měl i fakt možného čerpání dotací na nové výsadby od roku 2002. Ke zlepšení věkové struktury by ale bylo nezbytné ročně obnovovat 20 až 30 ha ploch černého rybízu.
Výrazné trendy v obnově odrůdové skladby se nerealizují. Důvodem je, že veškerá produkce je určena pro zpracovatelský průmysl, jehož požadavky splňují i v ČR pěstované hlavní odrůdy. Rovněž odrůdy splňují předpoklady mechanizované sklizně. Černý rybíz má ze všech ovocných druhů pěstovaných u nás nejužší odrůdovou skladbu, která se skládá z jedné hlavní odrůdy (´Öjebyn´) a jedné doplňující odrůdy (´Otelo´). Ostatní odrůdy jsou jen s menší výměrou. Plochy a produkce černého rybízu od roku 1990 klesá a od poloviny devadesátých let, kdy stagnují nové výsadby je pokles výrazný. Produkce černého rybízu v roce 2002 byla proti roku 1990 jen zhruba třetinová. Většina produkce černého rybízu je exportována do zemí Evropské unie. Při vývozu ještě platí některá celní omezení a kvóty. Proto i k oživení pěstování tohoto ovocného druhu je nezbytné veškeré bariéry odbourat. Velkým konkurentem na trzích EU je Polsko, které zejména ovlivňuje cenu.
Dle evidence sadů OTK ÚKZÚZ jsou v České republice na ploše 26 ha vysázeny celkem 4 odrůdy bílého rybízu. Na ploše 9,14 ha není dle evidence specifikována odrůda (tj.26,2%).
Situace s věkovou strukturou výsadeb bílého rybízu je velmi špatná. Výsadby neplodné a na začátku plodnosti nejsou evidovány a v plné plodnosti je jen 8 % ploch. 92 % výsadeb je přestárlých. K obnově nových ploch bílého rybízu již sedm let nedochází. Je to způsobeno tím, že zpracovatelský průmysl nemá o tuto surovinu zájem a je nahrazována červeným rybízem. Lze předpokládat, že tržní pěstování bílého rybízu bude ukončeno.
Z rozboru odrůdové skladby výsadeb rybízů vyplývá, že mají nehorší věkovou strukturu. Nejstabilnější v produkci i odbytu je červený rybíz, kde se dá očekávat v příštích letech určitá obnova ploch, která je od roku 2002 podpořena i dotací na nové plochy a to pro všechny druhy rybízů. Výrazné kolísání cen i špatný zdravotní stav porostů pozastavilo započatou obnovu ploch černého rybízu. Řešením by mohly být do budoucna nové perspektivní odrůdy. Realizační ceny budou i nadále významně ovlivňovány polskou produkcí. Produkce bílého rybízu bude zřejmě zcela ukončena. Plochy se neobnovují. Odrůdové trendy nejsou u rybízu nyní patrné a v nových výsadbách se objevují i nadále původní odrůdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *