Ochrana jádrovin a peckovin v letošním roce

Jak každý ovocnář, ať už specialista v intenzivním podniku nebo malopěstitel, dobře ví, že správně naplánovat a realizovat ochranu ovocných výsadeb není snadný úkol. Fázi plánování ovlivňuje široká nabídka přípravků, množství různých řešení a kombinací.

V době aplikace během vegetace vstupuje do hry výrazným způsobem hlavně počasí, průběh teplot a množství srážek, zásadní vliv má pak různá intenzita výskytu chorob a škůdců. Každý ročník má navíc svá specifika, málokdy je možné přesně opakovat stejný model ochrany. Přesto je nutné, aby každý pěstitel, který chce vyprodukovat dostatečné množství kvalitního ovoce, měl vytvořenu kostru ochrany svých sadů.
Spektrum přípravků Bayer CropScience pro ovocné výsadby je schopné zajistit celoroční fungicidní, insekticidní i herbicidní ochranu vašich sadů na nejvyšší úrovni. Základním stavebním kamenem letošního modelu fungicidní ochrany je strobiluronový přípravek Zato 50 WG, doplněný pro kombinace nebo další indikace kontaktními a systemickými fungicidy. V této době není znám účinnější způsob fungicidní ochrany než za využití přípravků ze skupiny strobilurinů. Celý systém ošetření jádrovin respektuje zásadu střídání a kombinování přípravků s různým způsobem účinku pro zajištění dostatečné antirezistentní prevence. Všechny přípravky jsou zařazeny do integrovaného systému pěstování SISPO.

První fungicidní ošetření je zpravidla nutné provést již v době rašení až myšího ouška. Jednou až dvakrát je vhodné použít kontaktní přípravky, ale může zde být aplikován i přípravek s lokálně hloubkovým účinkem proti strupovitosti jako je Baycor 25 WP v dávce 0,75 – 1,5 kg/ha. Proti květopasu jabloňovénu účinně zasáhnete přípravkem Calypso v dávce 0,2 l/ha.
Fáze růžového poupěte je vhodná pro použití přípravku Zato 50 WG, fungicidu s mesostemickým účinkem. V této době je nutné zabezpečit vysoce kvalitní ochranu proti strupovitosti a padlí. Obzvláště v intenzivních sadech doporučujeme pro oddálení rizika vzniku rezistence upřednostnit tank-mix aplikaci přípravku Zato 50 WG 0,1 kg/ha + kontaktní fungicid Merpan 80 WG 1 kg/ha nebo Euparen Multi 1 kg/ha. Tyto kombinace jsou navíc dle celoevropských výsledků pokusů účinnostně lepší než sólo aplikace přípravku Zato 50 WG v dávce 0,15 kg/ha. Z hlediska nákladů se přitom cena jedné aplikace směsi Zato a Merpan v daných dávkách zvýší pouze o 63,- Kč/ha oproti 0,15 kg/ha Zato 50 WG. V méně intenzivních sadech a tam, kde se v minulých letech ve větší míře nevyužívaly strobiluriny, je možné použít Zato 50 WG samostatně, ale zásadně v dávce 0,15 kg/ha. Jako alternativu k uvedeným směsím je možné využít systemického fungicidu Hattrick v dávce 1,1 kg/ha, který díky obsahu dvou účinných látek spolehlivě řeší jak strupovitost, tak padlí.

I v době počátku až plného květu je třeba zajistit ochranu proti strupovitosti, padlí a stále častější botrytidě v květech. Euparen Multi ve 2 kg/ha ochrání výsadby proti těmto chorobám, nebude škodit včelám ani pylovým zrnům a navíc omezí výskyt svilušek a hálčivců.

Velmi důležité období boje proti strupovitosti a padlí je od konce květu až do velikostí plodů 1 cm. Znovu zde přichází na řadu Zato 50 WG. Jestliže bylo již použito před květem, jsou možné již jen dvě aplikace, protože maximální počet ošetření za sezónu jsou tři. Sled ošetření je nutné minimálně jednou přerušit přípravkem z jiné skupiny účinných látek – např. Hattrick. Zato nasazujeme zásadně preventivně a stejně jako v období růžového poupěte doporučujeme upřednostnit kombinaci s kontaktními fungicidy. Dle intenzity infekčního tlaku ošetřujeme v intervalech 7-10 dní. V době opadu korunních plátků květů je třeba účinně zasáhnout pilatku jablečnou a bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče jablečného – obvykle na začátku až v polovině června. Pro obě indikace se velmi dobře osvědčil insekticid Calypso v dávce 0,2-0,25 l/ha zároveň hubí i mšice.

Pozdnější období velikosti plodů 4 a více cm je vhodné pro zařazení přípravku Hattrick z důvodu řešení strupovitosti, padlí a případného omezení hálčivců a svilušek Proti strupovitosti a s vedlejší účinností na padlí lze alternativně využít lokálně systémového přípravku Baycor 25 WP v dávce 1 kg/ha. Znovu je také třeba ohlídat obaleče, kteří mohou výrazným způsobem snížit kvalitu ovoce. Alsystin 480 SC při dávce 0,25 – 0,4 l/ha je vhodný i na slupkové obaleče.

Jestliže je vaším cílem dosáhnout vysoce kvalitní produkce a neznehodnotit celoroční úsilí a investované finanční prostředky, je nutné věnovat pozornost ošetřením v závěru vegetace. Skládkové choroby způsobují velmi citelné ztráty na množství a kvalitě skladovaného ovoce.Významného snížení těchto ztrát lze dosáhnout aplikací přípravku Euparen Multi v dávce 2 kg/ha v období 2-3 týdnů před sklizní. Velmi se osvědčila kombinace tohoto přípravku s listovým hnojivem Wuxal Aminocal, který obsahuje vysoké množství vápníku.
Euparen Multi je vhodné okamžitě použít k sanitárnímu ošetření kdykoliv během vegetace, jestliže došlo k mechanickému poškození plodů kroupami nebo hmyzem. Díky vlivu na hospodaření s kationty Ca se taková poškození rychleji zacelují a snižuje se tak možnost napadení plísněmi a hnilobami. Vliv na hospodaření s kationty Ca se také příznivě projeví na vybarvení a pevnosti slupky ovoce.

Také pěstitelé peckovin jsou limitováni výskytem houbových chorob a škůdců. Silné výskyty moniliových úžehů meruněk způsobily v minulých letech na celé řadě lokalit citelné výpadky v produkci. Jestliže je v době květu deštivo a teploty pod 12 °C, doporučujeme ošetřit počátkem kvetení a při dokvétání přípravkem Horizon 250 EW, pokaždé v dávce
0,75 l/ha. Pokud se rozhodnete pouze pro jednu aplikaci, pak dávku 1 l/ha. Horizon 250EW lze prostřídat s přípravkem Baycor 25 WP, který můžete dále využít proti hnědnutí listů meruňky a skvrnitosti listů višní a třešní. Horizon 250 EW se zkušeným pěstitelům meruněk, višní i švestek jednoznačně osvědčil proti moniliové hnilobě plodů. Jeho 7 denní ochranná lhůta umožňuje zasahovat nejen podle potřeb v průběhu vegetace, ale i krátce před sklizní a zamezit tak rozvoji hnilob v průběhu skladování a transportu. V neposlední řadě je Horizon 250 EW oceňován v řešení koletotrichové hniloby višní.
Při pěstování třešní a višní je hlavním škůdcem vrtule třešňová. Zamezení výskytu jejích larev je zásadním předpokladem prodejnosti úrody. Calypso v dávce 0,2 l/ha je optimální použít v době maxima vykladených vajíček, při rozvleklých náletech a u pozdních odrůd je nutné opakovat ošetření po 12 až 14 dnech. U tohoto přípravku je cenná jeho systemická účinnost, neškodnost vůči včelám a ostatním opylovačům a nový způsob účinku odlišný od současných insekticidů.

U všech druhů ovocných výsadeb je rovněž nutné udržovat vysázené řady v bezplevelném stavu. Pro tento účel je k dispozici neselektivní herbicid Basta 15. Z důvodu omezeného systémového působení nehrozí při úletu na necílový porost kulturních rostlin jejich totální likvidace. Působí proti všem důležitým jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům, včetně nadzemních částí přesličky rolní. Má velmi rychlý účinek a dobu působení až 4 měsíce.

Optimální výživa je nezbytnou součástí intenzivního pěstování ovoce. Listová hnojiva řady Wuxal představují moderní trend ve výživě rostlin. Plná chelatizace všech stopových prvků zajišťuje jejich snadný příjem. Listová hnojiva Wuxal jsou vyrobena ze surovin nejvyšší kvality, obsahují speciální adjuvanty zlepšující jejich přilnavost a dobu působení na listové ploše.
Wuxal SUS Boron je vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s vysokým obsahem bóru, obsahující také dusík, fosfor a plně chelatizované stopové prvky. Používá se pro zlepšení opylení a zvýšení násady plodů během květu a po odkvětu. Velmi vhodným hnojivem pro ovocné výsadby je Wuxal SUS Kalcium, protože díky vysokému obsahu vápníku dokáže zabezpečit značné nároky ovoce na tento prvek Obsahuje dále dusík, hořčík a plně chelatizované stopové prvky. V jabloních se aplikuje spolu s fungicidy po odkvětu – od června, obvykle 6 – 10 x. Od počátku srpna resp. 3-5 týdnů před sklizní se používá Wuxal Aminocal. Obsahuje vysoké množství vápníku a plně chelatizované stopové prvky mangan a zinek. Zásluhou speciální formulace je vápník rychle přijímán listy i slupkou plodů. Pomáhá řešit skládkové choroby a zvyšuje skladovatelnost plodů.

V této chvíli je obtížné posuzovat jaký ročník nás čeká. Každopádně bude nutné se dále zaměřit na zvyšování kvality sklizeného ovoce. Vedle mnoha dalších opatření povede k tomuto cíli i vhodně zvolená ochrana a výživa sadů .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *