Ochrana jabloní proti závažným škůdcům

Při současném přetlaku nabídky jablek na našem, ale i celoevropském trhu, je možno prosadit se u zákazníku jen s kvalitní a zdravou produkcí za přijatelnou cenu. Splnění těchto požadavků vyžaduje odbornou a současně ekonomickou regulaci výskytu chorob a škůdců. Za nejzávažnější škůdce, kteří se nejčastěji podílejí na snížení kvantity a kvality považujeme pilatku jablečnou, obaleče jablečného, podkopníčka spirálového a mšice.

Pilatka jablečná
Jako první z výše uvedených škůdců se objevuje v porostech jabloní. Larvy po vylíhnutí poškozují mladé plody, které následně opadávají. Nekvalitní zásah proti pilatce je prvním předpokladem nízké sklizně. Proto je potřeba věnovat dostatečnou pozornost zásahu proti tomuto pravidelně se vyskytujícímu škůdci. Insekticidní zásah se realizuje podle kvetení jednotlivých odrůd při opadávání květních plátků a zásah je zaměřen na ničení vajíček, které samičky pilatek kladou do květních kalichů. K úspěšnému hubení vajíček je nezbytné použít přípravek, který dokáže translaminárně proniknout do pletiva kalichu a hubit tak vykladená vajíčka. Tuto schopnost má přípravek Reldan 40 EC. Nejlepšího účinku lze dosáhnout aplikací Reldanu 40 EC v době, kdy z vajíček prosvítají červené oči larev. Reldan 40 EC se aplikuje v dávce 1,5 l/ha, čímž se zabezpečí výborný účinek na vajíčka pilatek.
Obaleč jablečný
Dalším významným škůdcem je obaleč jablečný, jehož larvy každoročně svými požerky a vytvářením cest pro druhotné napadení plodů houbovými chorobami (zejména moniliosou) způsobují nepřehlédnutelné škody. Jedna housenka během svého života spolehlivě poškodí 2 – 3 plody.
Naše klimatické podmínky umožní obaleči vytvořit dvě generace, proto je nezbytné věnovat jeho výskytu pozornost během delšího časového období. Při náletu obalečů v klasické letové vlně, stanovíme termín aplikace na základě počtu zachycených samečků do feromonových anebo světelných lapáků. Střídání teplého a chladnějšího počasí prodlužuje vlnu náletu a výrazně ovlivňuje intenzitu kladení samiček. Samičky kladou vajíčka pouze v době, kdy teplota ve večerních hodinách dosahuje 16 0C a více. Kolísání teplot mívá za následek rozvleklé kladení vajíček (až 20 dní) a může často dojít i k prolínání generací. Aby bylo možno spolehlivě zabránit poškození plodů i během častého rozvleklého náletu obaleče, je nezbytné požít přípravek s dostatečným reziduálním působením. Reldan 40 EC spolehlivě hubí přítomné larvy a díky svému reziduálnímu působení následujících 10-14 dní hubí i larvy líhnoucí se z vajíček nakladených po aplikaci. Reldan 40 EC se aplikuje proti obaleči v dávce 1,25 l/ha.
V období náletu obaleče (konec května až srpen) často denní teploty vystupují nad 25 0C a to má za následek nedostatečnou účinnost běžných pyrethroidních přípravků. Pyrethroidy navíc velmi silně poškozují dravé roztoče a umožňují tak přemnožení se škodlivých roztočů. Reldan 40 EC spolehlivě působí i při teplotách nad 25 0C a patří mezi přípravky, které jsou tolerantní vůči Typhlodromus pyri. Proto je jeho použití vhodné i v sadech, kde se uplatňuje systém integrované ochrany.

Popiska:
Plody poškozené larvami obaleče ztrácí tržní hodnotu. Spolehlivou a cenově výhodnou ochranou je aplikace Reldanu 40 EC v dávce 1,25 l/ha

Podkopníček spirálový
Jeho výskyty se staly pro některé oblasti v posledních letech téměř kalamitní. Larvy tohoto škůdce dokáží minováním listů výrazně redukovat listovou plochu stromů. Aplikacemi Reldanu 40 EC proti pilatce a obaleči dochází k částečné redukci i tohoto škůdce. Při silném výskytu v sadu je však potřeba uskutečnit cílený zásah např. Reldanem 40 EC v dávce 1,5 l/ha proti druhé generaci (přibližně v polovině června) přesně v období líhnutí larev.
Účinnost Reldanu 40 EC proti mšicím (mšice jabloňová, vlnatka krvavá atd.) v dávce 1,25 l/ha je spolehlivá, ale výskyt mšic je zpravidla regulován aplikacemi Reldanu 40 EC proti již zmíněným ostatním škůdcům.

Závěrem bych chtěl ještě jednou připomenout spolehlivou účinnost Reldanu 40 EC na nejzávažnější škůdce jabloní. Translaminární průnik do povrchových pletiv působí na vajíčka pilatek, kontaktní účinek hubí larvy obalečů a podkopníčků, mšice, mery a další škůdce. Fumigační působení tohoto přípravku zabezpečí zasažení i skrytých škůdců (mšice na rubu listu, ve svinutých listech aj.) a rezidua, které zůstávají na ošetřeném povrchu, zabraňují poškozování rostlinných pletiv ještě následujících 10 – 14 dní po aplikaci. Reldan 40 EC spolehlivě působí i při teplotách nad 25 0C a je tolerantní vůči Typhlodromus pyri. Reldan 40 EC je pro včely relativně škodlivý, ale není jedovatý. Proto lze aplikaci provádět i v kvetoucím sadu v době, kdy včely nejsou v sadu přítomny (brzo ráno, večer nebo v noci). Reldan 40 EC je možno aplikovat společně s fungicidy (Rubigan 12 EC aj.) a listovými hnojivy, pokud nevykazují alkalickou reakci. Na základě výše uvedených výhod patří Reldan 40 EC k nejpoužívanějším a cenově velmi zajímavým insekticidům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *