Oceňování škody a ekologické újmy na okrasných dřevinách

V článku se prezentuje způsob stanovování výše majetkové újmy (škody) v penězích na zničených, anebo poškozených okrasných dřevinách pomocí Kochovy metody modifikované na podmínky ČR. Kochova metoda rozlišuje u dřevin tři kategorie škody – úplnou, částečnou dočasnou a částečnou trvalou, u kterých je popsána cesta výpočtu. Příspěvek rovněž rozebírá problematiku ekologické újmy a otázku výpočtu peněžní částky pro možnou kompenzaci.

Text a foto Ing. Pavel Bulíř, CSc.,

VÚKOZ Průhonice, v. v. i.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 5/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *