Objektivní hodnocení šťavnatosti jablek

Při objektivním hodnocení vnitřní kvality jablek se obvykle hodnotí tři základní parametry: pevnost dužniny, obsah cukrů a obsah kyselin. 78 - 86 %, přičemž její obsah rozhoduje o šťavnatosti plodů. Výtěžnost šťávy je však nižší, než odpovídá obsahu vody v plodech, protože značné množství vody na sebe pevně vážou koloidní částice.

Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích jsme hodnotili šťavnatost jablek novým přenosným přístrojem francouzské výroby Chylofel (výrobce: Parc. d´Activités du Roubian, 13150 Tarascon, Francie). Pomocí tohoto jednoduchého manuálního zařízení se neměří, tak jako u konvenčních způsobů rozborů plodů, celkový procentický obsah šťávy, ale podíl šťávy, která je snadno extrahovatelná. Přístroj vlastně simuluje pocit, který má člověk při zakousnutí do ovoce, pocit šťavnatosti, křehkosti a čerstvosti dužniny.
Manipulace s tímto přístrojem je velice jednoduchá a rychlá. V porovnání s konvenčními metodami, které jsou časově, materiálově i finančně nákladné je tato metoda podstatně operativnější a levnější. Přístroj je vybaven 25 mm dlouhým hrotem o objemu 2 cm3 s prstencovitou zarážkou, na který se narazí plod a vytlačí se šťáva. Ta se zachytí nálevkou do skleněné baňky.
Celkový počet doporučených vpichů pro jedno hodnocení je 60. Pro hodnocení je nejlépe použít 30 plodů, u kterých se vždy provedou dva vpichy. V případě menšího počtu plodů postačuje 15 jablek, u nichž se provedou vpichy čtyři. Vpichy se vedou protilehle z osluněné a neosluněné strany v rovníkové úrovni plodu. Vzorek by měl být reprezentativní, neměl by obsahovat pouze vybrané největší plody. Případné ztráty šťávy prasknutím plodu vlivem vysokého tlaku nejsou pro test podstatné. Mezi jednotlivými vzorky není nutné zařízení vymývat, pokud ovšem nashromážděnou šťávu nechceme použít pro další rozbory. Měří se objem vytlačené šťávy a šťavnatost se vyjadřuje indexem :

Nashromážděná šťáva v ml x 100
――――――――――――――― = Index 
Počet otvorů x 2 cm3

Šťavnatost jablek jsme předběžně hodnotili zařízením Chylofel ihned po sklizni. Pro porovnání stupně zralosti plodů jsme současně hodnotili také pevnost dužniny penetrometricky pomocí přístroje Instron. U odrůdy Melrose jsme měření několikrát opakovali a vzájemně jsme porovnávali vliv malých a velkých plodů na výsledné hodnoty. V tomto případě výsledky neukázaly průkazné rozdíly v obsahu šťávy mezi vzorky s plody různých velikostních kategorií.. Na hodnotu indexu šťavnatosti však mají vliv stanovištní podmínky, klimatické podmínky, stav zralosti plodů, způsob uskladnění a podobně.
Při prvním hodnocení šťavnatosti vybraných odrůd jablek, jehož výsledky uvádíme, jsme zjistili nejvyšší hodnoty u odrůdy ’Angold’. Následovaly odrůdy ’Melodie’, ’Otava’ a ’Šampion’. Naproti tomu nejnižší hodnoty šťavnatosti jsme zjistili u odrůd ’Dantez’, ’Denár’ a ’Rosana’.
Popsaný postup lze také využít i k hodnocení čerstvosti plodů například ve skladech nebo v obchodech. Shromážděná šťáva z plodů může být využita k dalším rozborům v laboratořích. Nespornou výhodou zařízení Chylofel je přenosnost, nezávislost na elektrické energii, snadná manipulace. Pro nesporné výhody si Chylofel již získal své místo v laboratořích ve Francii, kde nahradil staré konvenční přístroje. Lze jej použít také pro hodnocení jiných druhů ovoce. Další informace lze získat na internetu na adrese www.capatechnologie.com.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *