O trhu s osivem zelenin

Cílem tuzemského trhu s osivy zelenin je nabídka širokého sortimentu odrůd tak, aby odpovídaly všem oblastem pěstování zeleniny a zároveň zohledňovaly požadavky velkých prodejních řetězců a specifické potřeby malých specializovaných pěstitelů.

Při nahlédnutí do Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky je
zřejmé, že se za poslední roky velmi rozšířila odrůdová skladba zelenin. Převážná
část registrovaných odrůd dnes pochází ze zahraničí od známých evropských firem, ale
četné odrůdy jsou výsledkem mnohaletého úsilí českých šlechtitelů.
Osivo zelenin se dodává na náš trh dvěma způsoby:
– prodejem přímým odběratelům, většinou jsou to zahraniční firmy, které osivo již nedodávají do obchodní sítě,
– nákupem od firem, které dodávají osivo také ve formě malého balení do obchodní sítě i velkoodběratelům. Kvalitu takového osiva, které je ve velké míře v kategorii standardní rozmnožovací materiál, následně kontroluje ÚKZÚZ podle zákona
č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výčet odrůd, který je k dispozici, je tak široký, že je možno zohlednit zvláštnosti jednotlivých regionů, jejich klimatu a vegetačních podmínek. Na trhu se objevila upravená osiva se zlepšenými ukazateli klíčivosti a vzcházivosti, vhodné pro přímý výsev do volné půdy (polní zeleniny – květák, zelí, brokolice, mrkev, cibule, celer, červená řepa, okurky nakládačky, salát a ředkvičky). Také odrůdy pro skleníky a fóliovníky jsou dobře zastoupeny na trhu.
Vynikající vlastnosti mají hybridní odrůdy, které svou vícečetnou odolností k chorobám, zlepšenými vlastnostmi a zvýšenou polní úrodností patří k velmi spolehlivým.
Také úprava osiva zvyšuje předpoklad dobrých výsledků. Osivo lze například velikostně kalibrovat. Tímto postupem je možné dosáhnout vysokých hodnot klíčivosti, vzcházivosti a vyrovnanosti. Obalované osivo umožňuje zajistit semeni vhodné prostředí v půdě a je určeno pro přesné setí. Předklíčené osivo pro pór, mrkev, okurky – zvyšuje jednotnost klíčení i polní vzcházivost, z toho vyplývá zlepšené zapojení porostu
a zjednodušuje se použití herbicidů. Osivo upravené inkrustací obsahuje přídavek fungicidu a insekticidu. Je to bezpečný způsob moření, protože přípravky nepřicházejí do styku se semenem. Jiným opatřením je ošetření HWT (Hot water treatment), tj. dezinfekce horkou vodou proti bakteriózám, prováděná u osiva paprik, mrkve, petržele a košťálovin.
Celkové pěstební plochy zeleniny se každoročně postupně snižují. Hlavním důvodem je ukončení pěstování zeleniny u řady podniků, omezení produkce u drobných a
malých pěstitelů, snižování kapacity zpracovatelů. Rovněž plochy skleníků pro pěstování
rychlené zeleniny klesly. Na trhu v České republice se ujal také import sadby
z Nizozemska a Německa.
Stoupá dovoz zeleniny ze zahraničí, zejména rajčat, melounů, salátových okurek,
papriky a cibule.
Stát podporuje zelinářství svou dotační politikou. Jeden z dotačních titulů je zaměřen
na udržování genetického potenciálu osiv a sadby. Jeho účelem je podpořit a zabezpečit
dostupnost kvalitních odrůd. Předmětem podpory je šlechtění odrůd v České republice.
Problematika semenářské kontroly, zejména způsob kontroly standardního osiva a
přístup ke kontrole „zeleninové sadby“ tak, jak bude prováděna podle příštího zákona,
zveřejníme v samostatných příspěvcích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *