Nový zákon pro víno

Dnem našeho vstupu do Evropské unie by měl začít platit nový vinohradnický a vinařský zákon, jehož návrh do konce června předá ministerstvo zemědělství vládě. Zavádí nové kategorie vín, zpřesňuje značení a zpřísňuje vinohradnickou i vinařskou registraci.

Podle Antonína Králíčka z ministerstva zemědělství se oblast vinohradnictví a vinařství řídí v unii v podstatě jen nařízeními. Ta budou i pro nás platit přímo a novém zákoně budou na ně jen odkazy, v kterém nařízení je nutné příslušnou náležitost hledat. „V současné době má odborná vinohradnická a vinařská veřejnost k dispozici pracovní znění překladů všech potřebných nařízení, která jsme jednotlivým vinařským svatům poskytli,“ vysvětlil Králíček, který zaslání těchto dokumentů (jde o zhruba 760 stran) e-mailovou poštou nabízí i jednotlivým zájemcům.
V souladu s předpisy EU návrh novely zákona vyžaduje stoprocentní kontrolu všech jakostních vín, a to i šumivých, perlivých a likérových. Změní se také označování:„Podle evropských předpisů je šumivé víno veškeré víno, ať s přidáním oxidu uhličitého nebo vyrobené klasickou metodou, které má tlak nad tři megapascaly, perlivé víno obdobně veškeré s tlakem do 0,2 megapascalu,“ vysvětlil Králíček. Jak poznamenal, návrh nově zavádí kategorii zemské víno, což je stolní víno se zeměpisným označením původu. Toto víno bude možné označit také odrůdou, popřípadě i ročníkem. Bude podléhat jen namátkové kontrole. Bude je moci vyrábět každý náš vinař, ale jen z hroznů pocházejících z ČR. Naproti tomu surovinou pro stolní víno bude na rozdíl od současné doby jakékoliv víno, popřípadě hrozny odkudkoliv z EU, tedy i mimo území ČR. Naprostou novinkou je, že zákon umožní produkci vína originálního původu výroby (VOP). Toto víno se bude vyrábět na určité zeměpisné jednotce. Rozhodovat o jeho zatřídění budou jednotlivá vinařská společenství, která toto oprávnění získají na základě rozhodnutí MZe. Členové společenství, kteří budou toto víno produkovat, ovšem budou muset zajistit příslušnou jakost a kontrolu, dodržovat předpisy, způsob zatřídění atd. Další novinkou je, že veškerá zatřiďovaná vína – jakostní i vína originálního původu – budou mít na etiketě číslo rozhodnutí (zatím to bylo jen u vín přívlastkových). Spotřebitelé i sommeliéři si pak budou moci na internetu ověřit, zda víno odpovídá tomu, co je uvedeno na jeho etiketě. EU klade důraz na původ vína i hroznů na jeho výrobu. Například při převozech vína v nádobách větších než 60 litrů musí mít každé víno průvodní doklady, aby byl zabezpečen jeho deklarovaný původ. Zpřísní se trochu vinohradnická a vinařská evidence a na ni navazující registr vinic. Ten bude obsahovat další údaje, zejména výnos na jednotlivých vinicích a záznamy o kontrolách. Registr nebude veřejně přístupný, protože bude obsahovat různé obchodní údaje, umožní však přesnější kontrolu. Jak Králíček uvedl, registr bude vést Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *