Nový stroj na tržní úpravu svazkové cibule

Stroj je konstruován na podobném principu jako známá zařízení na tržní úpravu póru. Představuje kombinaci čističky a pračky a je nabízen francouzským výrobcem Briand. Sklizená zelená cibule se již na poli musí zbavovat nevhodných suchých a polosuchých listů.

Na dopravník stroje se vkládá jednotlivě, orientovaně. Je uchycována mezi dva pásy z měkké pryže při současném hladkém zkrácení natě a kořenů. Poté se dostává mezi dva protiběžné nylonové kartáče, kde je čištěna a myta užitkovou vodou při tlaku 5 – 7 barů. Kořeny jsou přitom ostřikovány vodou při vyšším tlaku. Ve třetí části zařízení dochází k oddělování zbytků již čistých kořenů od podpučí, k čemuž slouží dva protiběžné gumové válce. V následné operaci se zkracuje definitivně nať podle přání odběratele se zřetelem k následnému balení. Poté následuje závěrečný ostřik čistou vodou.
Spotřeba vody dosahuje asi 3 – 4 m3/h.
Jednotlivé pracovní orgány jsou plynule nastavitelné nezávisle na sobě (rychlost posunu dopravníku, otáčky kartáčů či gumových protiběžných válců). Cení se zvláště velmi přesný řez a možnost při závěrečném zkracování natě volit různou délku – tzv. konfekční řez. Výkon činí až 4000 svazků za hodinu. Nejvíce závisí na plynulosti vkládání cibule na dopravník. Stroj se osvědčil při tržní úpravě i totálně znečištěné cibule. Jedná se však jen o základní stroj, na který musí navazovat další zařízení na balení apod. Popsaný stroj je v současné době rovněž využíván i ve Španělsku a v Dánsku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *