Nový biologický přípravek ochrany rostlin proti molicím

Americká výzkumná organizace Agricultural Research Service (ARS) a společnost Encore Technologies, LLC, uvažují o licencování kontraktu, který by komercializoval patentovanou novou metodu ARS masové produkce biologického insekticidu – houby Paecilomyces fumosoroseus.

Mikrobiolog ARS vyvinul tuto metodu, která využívá fermentaci tekuté kultury v tanku, založenou na svých studiích výživy hub realizovaných ve výzkumném centru National Center for Agricultural Utilization Research v Illinois. Tam kombinoval tuto metodu s postupem společnosti Encore pro formulování spor Paecilomyces ve formě vzduchem sušeného prášku, který může být vlhčen a rozstřikován na rostliny.
Tuto houbu je vhodné používat ve sklenících, mimo polní plodiny, pro organicky vedené zemědělství a domácí trh prostředků k hubení škůdců, tam, kde je obava z používání chemikálií.
Právě třásněnky a mšice jsou dvojicí škůdců, proti kterým by se mohlo zkusit působení houby Paecilomyces. Například molice Bemisia argentifolii je škůdce sající rostlinné šťávy z 600 rostlinných druhů včetně bavlníku, rajčat a poinsettií. Zamoření molicemi těchto a jiných plodin v USA způsobují mnohamilionové ztráty. Houba Paecilomyces fumosoroseus zabíjí molice tím, že proniká svými drobnými hadovitými vlákny proniká do jejich těl, kterými se živí. Mikrobiolog to srovnává s Guliverovými cestami, kde Liliputáni spoutali obra Gullivera. Infikované molice umírají za několik dnů. Pak se objevují nové spory, které infikují další molice. Nehostitelské druhy hmyzu, lidé ani jiní živočichové nejsou touto houbou ohroženi.
Navzdory těmto výhodám nad chemickými způsoby hubení škůdce se poslední úsilí o formulování Paecilomyces zarazila na vysokých produkčních nákladech a jiných problémech. Jedině americká společnost – Certis USA, LLC – houbu zaregistrovala jako biopesticid (Apoka Strain 97). Velkým problémem přípravy prostředků biologické ochrany je nákladná produkce a udržení stability od data výroby. Ten byl ale překonán tím, že byly vyvinuty nové technologie pro produkci spor a jejich stabilizaci. Ty zahrnují výživu kultur houby Paecilomyces – a to jakýchkoli z 35 známých kmenů – dietou z uhlíku, dusíku a jiných živin uvnitř fermentačních tanků. Kombinování fermentační kultury s odpovídající teplotou a provzdušňováním stimuluje houbu, aby produkovala vysoce infekční blastospory, které jsou ideální pro její využití jako bioinsekticidu. Například při dvoudenním fermentačním běhu je možno získat množství bilionu blastospor na mililitr. A co víc, tyto blastospory mohou přežívat období 1 – 2 roky skladování v chladu.
Od obou těchto charakteristik se očekává, že povzbudí výhledy na využití této houby jako komerčního bioinsekticidu, který bude moci soutěžit s konvenčními chemickými způsoby ochrany rostlin, nebo je doplňovat. U poinsettií například by se houba mohla osvědčit jako bioinsekticid proti molicím, které ohrožují plodinu 6 – 8 týdnů před sklizní, kdy insekticidy nejsou aplikovány kvůli obavám z mramorovaného zbarvení rostlin. Technicky vzato bude tento prostředek připraven jít za dva roky na trh jako bioinsekticidní výrobek. Přitom bude nutné požadovat registraci od organizace EPA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *