Novoregistrované odrody uhoriek v roku 2003 v SR

Uhorka siata - nakladačka ´Adam´ F1 – partenokarpický hybrid vyšľachtený holandskou firmou Bejo Zaden B.V. má tmavozelené plody vretenovitého tvaru s tupo ukončeným stopkovým aj kvetným koncom, veľmi slabým mramorovaním, hustou jemnou bradavičnatosťou a bielymi ostňami. Plod dorastá v priemere do dĺžky 9,9 cm a šírky 3,45 cm.

Má dobrý zdravotný stav – firma uvádza rezistenciu voči černi, CMV a múčnatke. Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody s kvalitnými, nehorkými plodmi, vhodnými na konzervárenské spracovanie. Hodí sa na pestovanie do teplejších uhorkárskych oblastí.
´Altaj´ F1 – odroda vyšľachtená českou firmou Moravoseed, s. r. o. má sýtozelené plody valcovitého tvaru s tupo ukončeným stopkovým a kvetným koncom, slabým až stredným mramorovaním, hrubou riedkou bradavičnatosťou a bielymi ostňami. Plod dorastá v priemere do dĺžky 10,36 cm a šírky 3,61 cm.
Má dobrý zdravotný stav – vyznačuje sa poľnou odolnosťou voči bežným chorobám uhoriek. Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody, vhodné na konzervárenské spracovanie. Hodí sa na pestovanie do teplejších uhorkárskych oblastí pri tradičnej agrotechnike.
´Amour´ F 1 – partenokarpický hybrid vyšľachtený holandskou firmou Bejo Zaden B.V. má tmavozelené plody vretenovitého tvaru s tupo až prechodne ukončeným stopkovým a kvetným koncom, slabým mramorovaním, hrubou, stredne hustou bradavičnatosťou a bielymi ostňami. Plod dorastá v priemere do dĺžky 10,1 cm a šírky 3,3 cm.
Má dobrý zdravotný stav – vyznačuje sa poľnou odolnosťou voči bežným chorobám uhoriek. Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody s kvalitnými nehorkými plodmi, vhodnými na konzervárenské spracovanie. Hodí sa na pestovanie do teplejších uhorkárskych oblastí s dostatkom živín a pod závlahou.
´Berdine´ F 1 – odroda vyšľachtená holandskou firmou Royal Sluis B.V. má tmavozelené plody vretenovitého tvaru s prechodným stopkovým a tupo ukončeným kvetným koncom, so slabým až stredným mramorovaním, hustou jemnou bradavičnatosťou a bielymi ostňami. Plod dorastá v priemere do dĺžky 9,5 cm a šírky 3,35 cm.
Má dobrý zdravotný stav – vyznačuje sa dobrou poľnou odolnosťou voči bežným chorobám uhoriek. Patrí medzi partenokarpické, stredne skoré odrody, vhodné na konzervárenské spracovanie. Hodí sa na pestovanie do teplejších uhorkárskych oblastí s dostatkom vlahy a živín.
´Dalila´ F 1 – odroda vyšľachtená českou firmou Moravoseed, s. r. o. má tmavozelené plody vretenovitého tvaru s tupo ukončeným stopkovým a prechodným kvetným koncom, so stredným mramorovaním, hrubou riedkou bradavičnatosťou a čiernymi ostňami. Plod dorastá do dĺžky 9,1 cm a šírky 3,45 cm.
Má poľnú odolnosť voči bežným chorobám uhoriek. Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody s plodmi vhodnými na konzervovanie solením a marinovaním. Hodí sa na pestovanie do uhorkárskych oblastí pri tradičnej agrotechnike.
´Desdemona´ F 1 – odroda vyšľachtená českou firmou Moravoseed, s. r. o. má tmavozelené plody vretenovitého až valcovitého tvaru s tupo ukončeným stopkovým i kvetným koncom, so slabým až stredným mramorovaním, hrubou riedkou bradavičnatosťou a bielymi ostňami. Plod dorastá v priemere do dĺžky 9,5 cm a šírky 3,4 cm.
Má dobrý zdravotný stav – vyznačuje sa dobrou poľnou odolnosťou voči bežným chorobám uhoriek. Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody vhodné na konzervárenské spracovanie. Hodí sa na pestovanie do teplejších uhorkárskych oblastí pri tradičnej agrotechnike.
´Twigy´ F 1 – odroda vyšľachtená českou firmou Moravoseed, s. r. o. má veľmi tmavozelené plody vretenovitého tvaru s tupo ukončeným stopkovým a prechodovým kvetným koncom, s veľmi slabým mramorovaním, strednou až hustou, jemnou (ojedinele zmiešanou) bradavičnatosťou a bielymi ostňami. Plod dorastá v priemere do dĺžky 9,62 cm a šírky 3,46 cm.
Má dobrý zdravotný stav – vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči bežným chorobám uhoriek. Patrí medzi skoré až stredne skoré odrody, vhodné na konzervárenské spracovanie. Hodí sa na pestovanie do teplejších uhorkárskych oblastí pri tradičnej agrotechnike.

Uhorka siata – šalátová – fóliovníková
´Kendo´ F 1 – vyšľachtená holandskou firmou Enza Zaden B.V. je skorá, partenokarpická, geneticky nehorká odroda patriaca do skupiny uhoriek so stredne dlhými, valcovitými plodmi. Má kvalitné, tmavozelené, v priemere 22,9 cm dlhé plody bez krčka, s riedkou bradavičnatosťou, tupým kvetným koncom, slabou rebrovitosťou rovnakej až tmavšej farby.
Má dobrý zdravotný stav – firma uvádza rezistenciu voči černi, CMV a múčnatke. Hodí sa na pestovanie vo fóĺiových krytoch, prípadne na poli.

Uhorka siata – šalátová – fóliovníková a skleníková
´Sherpa´ F 1 – vyšľachtená českou firmou Moravoseed, s. r. o. je skorá, partenokarpická, geneticky nehorká odroda patriaca do skupiny uhoriek Beth Alpha typ, s krátkymi až strednými valcovitými plodmi. Má kvalitné, stredne až svetlozelené, v priemere v skleníku 19,5 cm a vo fóliovom kryte 18,6 cm dlhé plody, bez bradavičnatosti, s tupým kvetným koncom, slabou rebrovitosťou rovnakej až tmavšej farby.
Má dobrý zdravotný stav. Hodí sa na pestovanie v skleníkoch a fóliových krytoch.

Uhorka siata – šalátová – skleníková
´Cohiba´ F 1 – vyšľachtená holandskou firmou Nickerson-Zwaan B.V. je skorá až stredne skorá partenokarpická odroda, patriaca do skupiny uhoriek so stredne dlhými, valcovitými plodmi. Má dobre skladovateľné, kvalitné, nehorké plody v priemere 21,5 cm dlhé, stredne zelenej farby, s krátkym krčkom, tupým kvetným koncom a veľmi slabou rebrovitosťou rovnakej farby.
Má dobrý zdravotný stav. Hodí sa na veľmi skoré jarné pestovanie v skleníkoch. Dobre znáša nedostatok svetla.
´Danito´ F 1 – vyšľachtená holandskou firmou De Ruiter Seeds je skorá, partenokarpická, geneticky nehorká odroda, patriaca do skupiny uhoriek s krátkymi až strednými valcovitými plodmi. Má kvalitné, nehorké plody v priemere 19,8 cm dlhé, stredne zelenej farby, bez krčka a bradavičnatosti, s tupým kvetným koncom a slabou rebrovitosťou rovnakej farby.
Má veľmi dobrý zdravotný stav – firma uvádza rezistenciu voči černi, CMV a múčnatke. Hodí sa na pestovanie v skleníkoch.
´Midios´ F 1 – vyšľachtená holandskou firmou De Ruiter Seeds je skorá až stredne skorá, partenokarpická, geneticky nehorká odroda, patriaca do skupiny uhoriek so stredne dlhými, valcovitými plodmi. Má kvalitné, nehorké plody, v priemere 23,6 cm dlhé, stredne zelenej farby, s krátkym krčkom, bez bradavičnatosti, s tupým kvetným koncom a strednou rebrovitosťou rovnakej farby.
Má dobrý zdravotný stav – firma uvádza rezistenciu voči černi a múčnatke. Hodí sa na pestovanie v skleníkoch.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *