Novinky a změny v zoocidech

Zoocidy jsou syntetické nebo přírodní prostředky využívané k hubení škodlivých obratlovců. Rozlišujeme acaricidy (proti roztočům), insekticidy (hmyz, ale výhodnější je selektivita vůči jedné určité skupině – např. aphicidy (pirimor) proti mšicím), nematocidy (proti hlístům a hlísticím), moluskocidy (měkkýši), rodenticidy (hlodavci) či avicidy (proti ptákům). Největší podíl ve spotřebě představují insekticidy.

Lepové desky bílé venkovní – pomocný prostředek určený do zeleniny, slivoní, jabloní a hrušní. Používají se ke sledování výskytu květilky zelné, plodomorky zelné, bejlomorky kapustové a jiných létajících škůdců v zelenině, pilatky švestkové a pilatky žluté ve slivoních, pilatky jablečné a pilatky hruškové v jabloních a hrušních. Do porostu zeleniny se umisťuje jedna deska na dva až pět m2, do slivoní, jabloní a hrušní se zavěšuje tři až pět desek na strom.
Lepové desky modré interiérové – jedná se o pomocný prostředek určený do skleníkových kultur a na pokojové rostliny. Používají se ke sledování výskytu třásněnek, smutnic, molic a jiných létajících škůdců ve sklenících, molic, smutnic, vrtalek a jiných létajících škůdců na pokojových rostlinách. V porostu skleníkových kultur se umísťuje jedna deska na 2 až 5 m2, u pokojových rostlin se zavěšuje jedna deska na rostlinu.
Lepové desky žluté interiérové – určeny do skleníkových kultur a na pokojové rostliny. Lepové desky žluté interiérové se používají ke sledování výskytu blýskáčka řepkového, krytonosců rodu Ceutorrhynchus, molic, dřepčíků, smutnic, mšic a jiných létajících škůdců ve sklenících, molic, smutnic, vrtalek a jiných létajících škůdců na pokojových rostlinách. V porostu skleníkových kultur se umísťuje jedna deska na 2 až 5 m2, u pokojových rostlin se zavěšuje jedna deska na rostlinu.
Lepové desky žluté venkovní – pomocný prostředek určený do zeleniny, třešní a višní. Používají se ke sledování výskytu blýskáčka řepkového, krytonosců, molic, bejlomorky kapustové, dřepčíků, smutnic, mšic a jiných létajících škůdců v porostech zeleniny, vrtule třešňové ve třešních a višních. V porostech zeleniny se umísťuje jedna deska na 2 až 5 m2, u třešní a višní se zavěšuje tři až pět desek na strom.
Lep uvedených lepových desek obsahuje účinnou látku chemstop ekofix, patřící mezi polyolefiny.
Orion – lepová šipka – pasivní pomocný prostředek určený do okrasných rostlin, ovocných rostlin, skleníkových kultur a zeleniny ke sledování výskytu a signalizaci náletu dřepčíků, molic, nosatců, smutnic, třásněnek, vrtalek a vrtule třešňové. Lepová šipka se zapíchne do půdy v porostu uvedených rostlin nebo se připevní v optimální výšce porostu.
Mospilan 20 SP je přípravek, u něhož jde o rozšíření oblasti použití již dlouhodobě používaného přípravku s účinnou látkou acetamiprid (20 %) do okurek proti mšicím, dávkování 0,02 % nebo 1,8 g na 9 l vody nebo 1 g na 5 l vody. Maximální počet ošetření dvakrát za vegetaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *