Nové trávníkové odrůdy

V roce 2008 bylo ve správním řízení ÚKZÚZ po ukončení zkušebního cyklu na základě provedených zkoušek pro registraci zapsáno do Státní odrůdové knihy sedm odrůd trav pro trávníkové využití. Jedná se o dvě odrůdy jílku vytrvalého, tři odrůdy lipnice luční a po jedné odrůdě bojínku cibulkatého a kostřavy ovčí. Nové kvalitní odrůdy trav rozšiřují možnosti tvorby trávníkových směsí a splňují vysoké nároky, které jsou v současné době na různé typy trávníku kladeny.

Do zkoušek pro registraci jsou odrůdy zařazovány na základě žádosti žadatele podle ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Splňuje-li žádost žadatele všechny podmínky, může ÚKZÚZ zahájit samotné zkoušky, potřebné pro registraci odrůdy. Aby přihlášená odrůda mohla být registrována, musí u ní být v průběhu zkoušení prokázáno, že je odlišná, uniformní, stálá, má vyhovující název a že je zajištěno udržovací šlechtění.
ÚKZÚZ každoročně vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin zapsaných ve Státní odrůdové knize včetně adres jejich udržovatelů a držitelů šlechtitelských práv podle zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám. Státní odrůdová kniha je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu.

Trávníkové odrůdy registrované v roce 2008

Bojínek cibulkatý ´Zubr´

´Zubr´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Pro, s. r. o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je velmi krátký až krátký, velmi úzký až úzký. Stéblo je velmi krátké až krátké, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je střední až vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ´Hamlet´

´Hamlet´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ´Hobby´

´Hobby´ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Je středně raný až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava ovčí ´Dorotka´

Jedná se o hexaploidní odrůdu určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva Uni, a. s.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně až polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list je velmi krátký až krátký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční ´Hifi´

´Hifi´ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní až velmi pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční ´Castor´

´Castor´ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Dlf-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice luční ´Ravel´

´Ravel´ je odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Dlf-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *