Nově registrované odrůdy trav pro trávníkové využití

V roce 2007 bylo na základě splněných zákonných podmínek zapsáno do Státní odrůdové knihy České republiky celkem osm nových odrůd trav pro trávníkové využití. Sortiment trávníkových odrůd byl tak rozšířen o tři odrůdy jílku vytrvalého, dvě odrůdy kostřavy červené, jednu odrůdu lipnice obecné a o dvě odrůdy psinečku výběžkatého. V současné době je pro trávníkové využití registrováno v České republice celkem 168 odrůd trav od předních domácích i zahraničních šlechtitelských firem. V odrůdové skladbě je zastoupeno 17 travních druhů. Z takovéto škály druhů a odrůd trav je již možné připravovat trávníkové směsi pro nejrozmanitější stanovištní podmínky a specifické trávníkové využití. Základní informace o nově registrovaných odrůdách trav pro trávníkové využití je obsažena v následujících popisech.

Trávníkové odrůdy

Jílek vytrvalý ‘Slávek‘ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Agrogen, spol. s r.o.
Je pozdní odrůdou, rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ‘Kokomo‘ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-International Seeds Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice.
Odrůda je středně raná, rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Jílek vytrvalý ‘Tremolo‘ je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Tagro Červený Dvůr, spol s r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Longfellow II‘ je hexaploidní trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně až polorozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel uzavřená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava červená ‘Smetana‘ je hexaploidní trsnatá odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu tmavě zelená, listová čepel uzavřená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Lipnice obecná ‘Boganis‘ je odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-Trifolium A/S v Dánsku. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.

Psineček výběžkatý ‘Cobra Nova‘ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF-International Seeds Inc. v USA. Zástupcem v ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou polorozkladité až rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký. Stéblo je krátké, květenství je krátké.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

Psineček výběžkatý ‘Horus‘ je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s. r. o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polorozkladité až rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty porostu.
Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné hřišťové trávníky a jiné specifické trávníkové plochy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *